Dotazy a odpovědi

Pyramidy

Pyramidy jako energetické zdroje zanikají,
protože už není důvod pro jejich činnost. Člověk je nucen přijmout velice primitivní podmínky ve svém bytí. Pyramidy, pokud existují, mění se v kultovní objekty.

Přichází dlouhé období, kdy existence Atlantidy je zapomenuta a přežívá pouze v ústně předávaných pověstech střežených uvnitř určitých skupin jedinců.
Od tohoto období nově budované pyramidy, např. stupňovitá v Sakkáře, jsou záležitostí sdělenou z "Druhé strany", nebo jsou určeny pouze jako sakrální stavby – hrobky mocných panovníků.

Můžete se, prosím, ještě trochu podrobněji vrátit k pyramidám v Gize a v Sakkaře. V jakém období a za jakým účelem byly budovány. Jaká technika byla používána. Jaká byla tehdejší společnost budující tyto pyramidy apd.
Je v těchto stavbách nějaký odkaz pro naši dnešní společnost (nápisy a výzdoba uvnitř) nebo jsou to jen "vědecké spekulace"? K čemu sloužila nebo proč byla postavena socha Sfingy?
Děkuji.

Přidat nový příspěvek