Editorial ke knize Svět je jinak

II/2.1. Stejné atomární prvky tvoří základ neživé i živé přírody

Základními prvky konstrukce lidského těla, nejen jeho, ale veškeré živé přírody, jsou vodík, uhlík, kyslík a dusík. Živá hmota jako celek obsahuje dalších 20 prvků, které jsou v jednotlivých organizmech zastoupeny různě, obecně v podstatně menším množství, některé jen „stopově“. Z hlediska...

II/2. Proč člověk nemůže oživit hmotu?

Tato otázka je odsouvána do pozadí, jakoby neexistovala. Pokud se „veřejně“ objeví, je odpověď na ni zastírána obvykle obecnějším odvoláváním na úspěchy vědeckého výzkumu, ovšem bez vyjádřených konkrétních souvislostí s podstatou života. Současná společnost si takové principiální otázky...

II/1.2, Hmota tvoří přirozenou bariéru poznávání člověka i vědy

V předchozím textu uváděné poznatky vypovídají, že organizmus člověka, jeho hmotné („fyzické“) tělo, je konstrukčně a funkčně vybaveno na uvědomování si pouze hmoty, a to ještě v zúženém rozsahu prostorového soustředění jejích nejmenších částic. Paké používaná technika je schopná rozšířit detaily...

II / 1.1. Člověk je schopen vnímat jenom hmotu

Část II. Základní informace o světě, jehož jsme součástí Člověk je schopen vnímat jenom hmotu   Tato část knihy "Svět je jinak", autora Zdeňka Svobody, uvádí v základních rysech nejpodstatnější poznatky, sdělované Druhou stranou, které jsou v dalších částech této trilogie dále podrobněji...

II/1. Proč nemůže být jenom hmota? Proč tvrdí současná věda opak?

Pro všechny naše příznivce, kteří se pravidelně vracejí na naše stránky, ale i pro ty, kteří na ně zavítají náhodně, jsme připravili výtah z prvního svazku trilogie "Svět je jinak" autora Zdeňka Svobody. Publikace obsahuje unikátní a dosud neznámé poznatky o Systému Universa a postavení člověka v...