Dotazy a odpovědi

Peklo

Jsou lidé kteří spáchají sebevraždu odsouzeni jít do pekla jak se říká?
Děkuji za odpověď.

Re: Peklo

Dobrý den, pokud připustíme teorii reinkarnace, tak důvod či problém, proč si daný člověk vzal život se přenese i do jeho budoucího života, kde bude situaci řešit znovu. Nevím, jak lze přesně definovat "peklo", ale člověk neublížil nikomu jinému, jen sobě, sice zbaběle, ale dobrovolně. Takže není důvod dostat se do "pekla".

Re: Re: Peklo

Jak můžete napsat, že člověk , který spáchal sebevraždu, ublížil jen sobě. Ne.Těm, kteří ho měli rádi, způsobil peklo na zemi on.

Re: Peklo

Odpověď tazatelům:
12.07.2018 Jan Svoboda
26.07.2018 Cannabis_doctor
02.02.2019 Leona

Otázka sebevraždy a pekla

Je to již více jak rok, co pan Jan Svoboda nám položil otázku, zda jedinci, kteří spáchají sebevraždu jsou odsouzeni jít do pekla. K tomuto dotazu se připojil i p. Cannabis_doctor a paní Leona.

Pokud se vrátili na naše stránky v očekávání odpovědi, byli určitě zklamáni a ztratili naději na naši odpověď. Snad bude omluvou, že dnes, 10. srpna jsou tomu dva roky co nás opustil pan Zdeněk Svoboda, vůdčí osobnost naší skupiny „Svět je jinak“ a dva roky co se soudně potýkáme s jeho dědici a prožíváme malé „peklo“ plynoucí z toho, že zůstavitel nestačil vypořádat své vztahy. Vraťme se ale k otázce sebevraždy a pekla.
Peklo je v řadě náboženství místo utrpení a trestu v posmrtném životě, kde duše zemřelých trpí za své hříšné činy v pozemském životě. Musíme si ale uvědomit jednu věc, že vymezení jednání, která zajišťují hříšníkovi pobyt v pekle, stanovovala vždy mocenská vládnoucí síla. Používala tento nástroj k udržení poslušnosti a pokory svých poddaných. Bylo to celkem snadné, protože vytvářet text, tedy číst a psát uměl málokdo. Toto vědění se soustřeďovalo právě v sídlech světské a církevní moci. Peklo je tedy uměle vytvořený pojem pro místo výkonu trestu a jako takové neexistuje. Znalosti o původu a úloze člověka na Zemi se během staletí z biblických textů vytratily vlivem mnoha zásahů, aby vyhovovaly právě panující mocenské síle. Takže z textů byly vyjmuty právě ty části, které se týkají např. přirozených práv a svobody člověka. Další negativní vlivy na zkreslení původního textu se projevily v důsledku překladu do moderních jazyků. V současnosti se nám dostávají informace o člověku, kdo je a kam směřuje prostřednictvím senzibilních jedinců z prostředí lidskými smysly nevnímatelného – Druhé strany. Existenci pekla, stejně jako předávané informace, nelze hmotně prokázat, můžeme je jen porovnávat s realitou ve které žijeme. Člověk je tedy nehmotná bytost uzavřená ve hmotném obale – fyzickém těle. Vstupem této nehmotné bytosti nezaměnitelné identity do právě narozeného těla se jí uzavírá přístup ke znalostem o tom, kdo je a kam směřuje. Nadále se musí spoléhat jen sama na sebe a prostřednictvím hmotného těla projevovat svou kvalitu na cestě k dosažení vlastností svého Stvořitele. Před vstupem do hmoty si každá bytost stanovuje jakýsi „plán“ svého působení ve hmotě, který je vlastně totožný s tím, co buddhismus označuje jako karmu – zákon příčiny a následku. Čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihuje zpětně aktéra samotného. Zjednodušeně řečeno egoistické (sobecké) jednání způsobuje utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší štěstí. Karma neznamená tedy nezvratitelný a neovlivnitelný osud, ale je to soubor činů a jejich následků, který si vytváříme sami svým jednáním podle dosud dosažené kvality našeho nehmotného „já“ uzavřeného ve hmotě těla. Velice výstižně a v krátkosti to vyjádřil p. Cannabis svým příspěvkem, cituji: „ pokud připustíme teorii reinkarnace, tak důvod či problém, proč si daný člověk vzal život se přenese i do jeho budoucího života, kde bude situaci řešit znovu. Nevím, jak lze přesně definovat "peklo", ale člověk neublížil nikomu jinému, jen sobě, sice zbaběle, ale dobrovolně. Takže není důvod dostat se do pekla.“. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že „peklo“ neexistuje, že každý za své činy ve hmotě je odpovědný jen sám sobě a po návratu do prostředí lidskými smysly nevnímatelného posuzuje, do jaké míry se mu podařilo naplnit jeho záměr před vstupem do hmoty. Od tohoto vyhodnocení závisí stanovení „programu“ pro příští vstup do hmotného světa, včetně výběru planetární situace (čas a místo narození) a hlavně genetického materiálu (rodičů), aby podmínky pro záměr byly co nejoptimálnější.
Zbývá ještě komentovat příspěvek paní Leony: „Jak můžete napsat, že člověk, který spáchal sebevraždu, ublížil jen sobě. Ne těm, kteří ho měli rádi, způsobil peklo na zemi on.“ Jak z výše uvedeného vyplývá, „peklo“ na zemi si svými činy a jednáním způsobujeme sami. To, že takovým odchodem blízkého člověka se cítíme zrazeni je projev určitého druhu sobectví. Litujeme se, že naší osobě byla způsobena újma. Projevem opravdové nezištné náklonnosti je lítost, že jsme nedokázali rozpoznat a pomoci člověku v nesnázích, které vyřešil tímto způsobem. Pokud k tomu dojde, ale týká se to i všech opuštění hmotného těla, měli bychom to brát jako skutečnost, která je věcí jen dotyčného samého. Projevované nářky a okázalý smutek je jen projevem již uvedeného a také do určité míry výrazem pokrytectví.
Na závěr je nutno ještě dodat, že z hlediska Systému vloženého do Univerza jeho autorem je posuzování konání a činů vedoucích do „pekla“ odvislé od toho, jakou mírou se odklání od souladnosti s ním. Systém založený na polaritním vztahu pozitivní/negativní (dobro/zlo) zaručuje, že vše není absolutní, takže neexistuje absolutní dobro, stejně jako absolutní zlo. Podle tohoto pravidla je v každém vztahu a činu přítomnost v různé míře obou těchto činitelů.
Doufám, že tato odpvěď na dotaz bude vyčerpávající. Pokud se nedostane k tazatelům, bude alespoň sloužit k informaci dalších našich příznivců .
Helena Zíková

Jsou KLÍŠŤATA opravdu hrozbou?

Dobrý den, již několik měsíců pátrám po nějakém seriozním skeptickém názoru na klíšťata. Zkrátka odmítám věřit tomu, co nám podsouvají sdělovací prostředky a zdravotnictví. Téměř všechny články o této problematice čtenáře nejdříve vystraší, aby vzápětí mohly propagovat očkování a repelent. Jsem člověk žijící v souladu s přírodou a nevěřím, že by takový malý brouček mohl člověku tak výrazně škodit.

Re: Jsou KLÍŠŤATA opravdu hrozbou?

Odpověď na dotaz tazatele Cannabis-doctor Jsou klíšťata opravdu hrozbou? je uveden v rubrice "Aktuality", pod pořadovým číslem 96, protože rozsáhlý text odpovědi doplněný o obrázky nelze do této rubriky umístit. Odpověď naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://www.svetjejinak.cz/news/jsou-klistata-opravdu-hrozbou/

84. Bosenské pyramidy a dávné civilizace na tomto území

V článku "84. Bosenské pyramidy a dávné civilizace na tomto území " píšete o patogeních zonach, které může vytvářet tekoucí podzemní voda. Má nějaký vliv na lidský organismus instalace vodovodů, které máme v našich bytech ? (koupelny, WC)

Coca-Cola

Vyrozuměla jsem správně z odpovědi ze dne 10.11.2016, že celosvětově známý a hojně propagovaný nápoj Coca-cola není vhodným nápojem? Lékař mi tento nápoj doporučil podávat mojí 6leté dceři při bolesti břicha. Děkuji za odpověď.

Re: Coca-Cola

Coca cola- odpověď na dotaz Pavly:

Vyrozuměla jsem správně z odpovědi ze dne 10.11. 2016, že celosvětově známý a hojně propagovaný nápoj Coca-cola není vhodným nápojem? Lékař mi tento nápoj doporučil podávat mojí 6leté dceři při bolesti břicha. Děkuji za odpověď.

Ano, vyrozumněla jste velice správně, Coca-cola není zdravým nápojem pro člověka, natož pak pro organizmus dítěte.

Obecně je známo, že působí jako tonikum. To se projevuje v nepřirozeném exponování psychiky. K důsledkům patří vyhledávání takových látek a zpravidla drogová závislost, což souvisí s individuálními sklony Tvořivého Ducha v člověku.

Níže uvádíme nejvíce škodlivé součásti, které coca-cola a jí obdobné nápoje obsahují:
extrakt z listů koky zbavený kokainu je do nápoje přidáván pro jeho charakteristickou chuť, která je vlastně i základem nápoje. I když je z extraktu vyloučena droga kokain, přesto představuje značnou zátěž pro kardiovaskulární systém těla a vede k psychické závislosti.

Kyselina fosforečná s fosforem anorganického původu narušuje tvorbu nových buněk v procesech obnovy těla. Je to dáno jeho příbuzností s biologicky vázaným fosforem, který je součástí hmotných buněčných programů, chápaných ze hmotných hledisek jako DNA v úloze nositele genetické informace. I když je kyselina fosforečná součástí kyseliny nukleové (DNA a RNK) a fosfor je tedy přítomen ve všech buňkách lidského těla, je podmínkou, aby pro tělo potřebný fosfor byl přijímán z přírodních zdrojů potravy. Jeho zdrojem jsou celozrnné obilniny, vajce, panenský olivový olej, mléčné výrobky (např. sýry, máslo), ořechy, různá semena, zelenina (např. cibule, česnek, mrkev), ovoce (např. jablko, hruška, švestka), rybí nebo drůbeží masa. Vitamin D a vápník doprovázejí forsfor a vstupují společně do nesčetných biologických funkcí těla.

Tak, jak je fosfor vázaný ve formaci kyseliny fosforečné (H3PO4), přidávané do nápoje, (obklopují jej tři atomy vodíku a čtyři atomy kyslíku), je pro organizmus nepřijatelný. Je pro tělo cizí hmotou (E 338), protože místo toho, aby se začlenil do řetězců procesu metabolismu, tak je narušuje a je zcela nevyužitelný. Je to proto, že zahuštění jeho částic (síla jejich náboje) neodpovídá vlastnostem požadovaným pro živou hmotu.

Kofein (podle rostliny Coffea arabica, česky kávovník arabský) je alkaloid, který jako lék příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost. Kofein je pravděpodobně nejrozšířenější stimulant na světě, který se užíváním ve větším množství stává drogou.V lidském organismu funguje kofein jako stimulátor centrální nervové soustavy, dočasně potlačuje únavu a probouzí bdělost. Nápoje obsahující kofein jako káva, čaj, limonády a energetické nápoje se těší velké oblibě. Jde o nejpopulárnější psychoaktivní látku na světě, ale na rozdíl od ostatních je legální a její užívání se neřídí žádnými omezeními. Kofein obsažený v Coca-cole pochází z větší části z ořechu coly, jihoamerického keře (též rudodřev koka, Erythroxylon coca) a guaraninu, který obsahují semena (guarana) rostliny Paulinie nápojné (Paullinia cupana), která se v Brazílii užívá také jako afrodiziakum.

Cukr – o škodlivosti rafinovaného (bílého) cukru jsme se již několikrát zmiňovali v různých souvislostech s potravou. Problém je v tom, že cukr takto upravený je látka ve vodě rozpustná a přechází spolu s vodou do krevního rozvodu již v žaludku místo až v tenkém střevu. Aby se tak nedělo, jsou ostatní formace cukrů přirozeně vázané v potravě obklopeny trávicími enzymy, které způsobí nerozpustnost ve vodě a je tak umožněna jejich doprava až k výkonným střevním buňkámů. Teprve jejich prostřednictvím dojde k předání molekul cukru do metabolického procesu těla. Cukr, který neprojde tímto procesem a dostane se do organizmu již v žaludku, je sice akceptován, ale za podmínek nadměrné potřeby vitální energie. V současnosti obsahuje Coca-cola z ekonomických důvodů glukózo-fruktózový sirup, který pokud je vyráběn z pšenice, obsahuje i lepek. Platí pro něho to, co pro rafinovaný cukr s tím rozdílem, že lidský organizmus nemá pro formace této hmoty program, takže dostane-li se do organizmu člověka, je považován za „cizí hmotu“. Při nedostatku imunitní síly, nebo při pravidelné konzumaci se tato hmota ukládá na klidových místech v těle v podobě tuku ( vznik obezity).
Voda, ve které jsou rozpuštěny všechny ingedience nápoje, před použitím prochází úpravou pomocí chemických látek, které pochopitelně se stávají jeho součastí. Jejich negativní vliv na organizmus člověka je nesporný.
Sycení nápoje kysličníkem uhličitým (oxid uhličitý) je další zdraví nebezpečnou záležitostí. Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch, jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. Právě atom uhlíku, který je v této slučenině silnou anorganickou hmotou, program těla nedokáže ovládat, takže zatěžuje imunitní systém. Navíc, jeho pravé nebezpečí pro organizmus člověka tkví v jeho afinitě (příchylnosti) ke kyslíku jako součásti červených krvinek. Deaktivuje tak formaci červené krvinky, která musí být nahrazena.
Ostatní ingredience v Coca-cole jsou jen pro organizmus nezvyklé, nejsou nebezpečné, ale zatěžují imunitní systém a tím i způsobují zvýšený nárok na čerpání vitální energie.

Výše jsme se snažili charakterizovat nápoj Coca-cola. Z uvedeného vyplývá, že nejen se nehodí pro běžnou konzumaci, jak je trhem nabízen, ale že je pro zdraví nebezpečný. Dětem a mladistvým by měl být zakázán.

Pyramidy

Pyramidy jako energetické zdroje zanikají,
protože už není důvod pro jejich činnost. Člověk je nucen přijmout velice primitivní podmínky ve svém bytí. Pyramidy, pokud existují, mění se v kultovní objekty.

Přichází dlouhé období, kdy existence Atlantidy je zapomenuta a přežívá pouze v ústně předávaných pověstech střežených uvnitř určitých skupin jedinců.
Od tohoto období nově budované pyramidy, např. stupňovitá v Sakkáře, jsou záležitostí sdělenou z "Druhé strany", nebo jsou určeny pouze jako sakrální stavby – hrobky mocných panovníků.

Můžete se, prosím, ještě trochu podrobněji vrátit k pyramidám v Gize a v Sakkaře. V jakém období a za jakým účelem byly budovány. Jaká technika byla používána. Jaká byla tehdejší společnost budující tyto pyramidy apd.
Je v těchto stavbách nějaký odkaz pro naši dnešní společnost (nápisy a výzdoba uvnitř) nebo jsou to jen "vědecké spekulace"? K čemu sloužila nebo proč byla postavena socha Sfingy?
Děkuji.

Přidat nový příspěvek