Naše vydané knihy

 

  

 

 

U vybraných knihkupců a v našem e-shopu jsou k dispozici tyto pozoruhodné a svým obsahem netradiční knihy českého autora Zdeňka Svobody, nazvané  "Svět je jinak", (stran 272) svazek 1 a "Sdělení Druhé strany"(stran 204). Jsou výsledkem mnohaletých rozhovorů s Duchovními bytostmi "Druhé strany". V tomto smyslu navazují na světové bestsellery jako jsou "Hovory s Bohem", "Přátelství s Bohem" (americký spisovatel N.D.Walsch) nebo "Co nás mohou duše naučit o životě" (americký spisovatel George Anderson).

 

Námi uváděné knihy mají ale podstatně větší vypovídací schopnost, neboť vysvětlují Universum a všechno v něm jako dokonalý Systém propojených vlastností Nehmoty a hmoty na jediném principu polarity. Nejsou tedy jen obvyklým filozofickým traktátem, ale konkrétně popisují a vysvětlují skutečnou podstatu, funkci a účel Universa a smysl existence člověka v něm. Vysvětlují omyly vědy i zastřená náboženská dogmata, takže umožňují současnému člověku novou kvalitu poznání. Svým obsahem proto navazují na praxi soudobé společnosti, takže individuálně pomáhají v pozitivním směrování myšlení a jednání jednotlivce.

 

Předávané informace nemají precedent ani ve vědeckých teoriích, ani v náboženských učeních či v klasické esoterice. Naopak, dávájí odpovědi na otázky člověka, vztahující se ke hmotně nedostupnému tajemnu, kdo je a kam směřuje.

 

      ukázka textu knihy Svět je jinak.pdf (3,4 MB)                               ukázka textu knihy Sdělení Druhé strany.pdf (3,4 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ČÁSTI OBSAHU:

                                                                                                       VI/3.

Fyzické tělo člověka je vybaveno k bytí pouze na Zemi. Žádná technika neumožní dlouhodobý pobyt člověka v kosmu. Paranormální jevy
VII/1.   

Kruhy v obilí vypovídají o programovém Systému vztahů Nehmoty a hmoty 180
VII/2.   

Posvátná síla „Archy úmluvy“ umožňuje kontakty se ,,Druhou stranou" 185
VII/3.   

Také další paranormální záhady jsou Systémově normální 187  
VII/3/1. 

Co je podstatou telepatie jako mimo smyslového dorozumívání 187  
VII/3/2. 

Co je podstatou teleportace? 189
VII/3/3. 

Neobvyklé jevy v Bermudském trojúhelníku 191
VII/3/4/. 

Jak to bylo s potopou či potopami na Zemi? 191
VII/3/5.

Kamenné monumenty a jejich charakteristické uspořádání 193
VII/3/6. 

Co je podstatou záhady proslulého sloupu v Dillí, který nepodléhá korozi? 193 
VII/3/7.

Co je podstatou záhady „křišťálových lebek“? 194
VII/3/8.

Co je podstatou jevu „fata morgána“? 196
VII/3/9. 

Geopatogenní zóny a schopnosti „proutkařů“ 197
VII/3/10.

Co je příčinou samovznícení těla? 197

VII/3/11.

Proč lze „mentálně“ zhasínat a rozsvěcovat pouliční lampy? 198
VII/3/12.

Jak je možné, že někoho neposlouchá počítač,  televizor má neuvěřitelné poruchy nebo imobilizér v autě nereaguje na naše pokyny? 198
Část VIII Existujeme jako lidé v Božím záměru, nikoliv souhrou šťasných náhod. Prostředí planety Země a člověk jsou       cíleným Dílem Boha 199

VIII/1.

Výjimečnost tohoto prostředí Universa pro hmotný život 202 
VIII/2.

Polaritní vyrovnanost hmoty Země je cíleně formována ještě ve stadiu Nehmoty 203
VIII/3.

Hledání mimozemšťanů jinde v Universu je nereálné, také voda je pouze na Zemi 204 
VIII/4  

Existence lidí na Zemi jako souhry náhod je  výmyslem z neznalosti vědy. Hmotný život pouze v této části Universa je cílený  v Systému Boha 205
VIII/5. 

Základní omyl Darwinovy vývojové teorie vyhovuje hmotné vědě.  Smyšlený vývoj druhů života má vysvětlit původ jejich existence bez znalosti skutečné podstaty. Našimi předky nejsou opice 206
VIII/6 

Tělo člověka je jedinečné, nemá předchůdce, existuje  z Boží vůle. Kosterní nálezy věda vykládá nereálnými spekulacemi 208
VIII/7.

Nejsme první civilizací v Universu ani na planetě  Zemi. Vznik, vývoje a zánik civilizací v souladu s potřebami  vývoje Tvořivých Duchů 210

VIII/8

Dokonalost Jsoucna i přírody Země je projevem Božího Díla. Procesy v Universu jsou organizovány jako Systém s cílenými funkcemi 212

a dálší.........

Obě knihy jsou dostupné v našem e-shopu.

 

HLEDÁME SPLUPRÁCI NA PŘEKLADECH DO ANGLIČTINY A NĚMČINY

Naše snaha šířit nové poznatky o podstatě světa a života v něm, aby byly dostupné širokému okruhu i v zahraničí, je odvislá od kvalitních překladů, aby publikovaný text neztrácel obsahový smysl.

Hledáme proto překladatele našich článků do angličtiny, němčiny, případně i do ruštiny z řad českých krajanů žijících v takto mluvících zemích nebo ty, kteří tam dlouhobě pobývali a znají dokonale tamní jazyk.

Obdobně bychom uvítali součinnost na překladech našich knih ,,Svět je jinak" a ,,Sdělení Druhé strany" (autor Zdeněk Svoboda).

Najde-li se někdo, kdo bude ochoten se s námi domluvit na této spolupráci, prosíme o kontakt na naší mailové adrese:  svetjejinak@seznam.cz nebo  na mobilu: (+420) 603 831 307 nebo (+420) 736 744 686 .