121) Realita II, historie člověka v Univerzu, video

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“  Starý zákon, První Mojžíšova – Genesis 1  

V předešlé části přednášky o realitě našeho bytí jsme se zabývali důvodem vzniku Univerza, jeho konstrukcí a vloženým Systémem zajišťujícím jeho funkci. Zmínili jsme se vlastnostech prostředí, které podmiňují vznik a existenci živé hmoty. Zopakujeme si jen, že formování hmoty je závislé na polaritě mezi celostní Nehmotou a částicovou hmotou. Ve Středové části OU, kde se částice hmoty při jejím zahušťování již neprostupují, ale shlukují do atomárních formací a v jejím úplném polaritním Středu,  v blízkosti "nulového bodu", je možno v takto uvolněné hmotě organizovat hmotný život, tj. do zformované neživé atomární hmoty vkládat Nehmotné druhové programy pro její oživení. Tento problém jsme také již podrobně probírali. Ale vraťme se k dnešnímu tématu.