113) II. Pilíř zdraví, video

Než se ponoříme do informací o prostředí a předmětech, které člověku neprospívají, ba někdy přímo nebezpečně škodí, je nutno se seznámit s hlavními vlastnostmi „fluida“ lidskými smysly nevnímatelného, něčeho, co je opakem ke hmotě – Nehmoty. Její existenci lze odvodit pouze z pozorování projevů hmoty, která je tímto nezjistitelným něčím formována a jsou jí udíleny hmotně definovatelné vlastnosti - čili fyzikální veličiny. Fyzikální veličina je pojem používaný pro kvantitativní a kvalitativní popis reality, tedy jevů, stavů a objektů. Berme tedy za skutečnost, že existence a vlastnosti tohoto fluida se promítají do vědomí člověka především jako barva (zrak), vůně (lépe řečeno čichové vjemy) a zvuky (sluch). Je to tedy část atributů ( podstatná vlastnost nějakého objektu) lidského fyzického těla, která slouží člověku nebo správně řečeno – Tvořivému duchu v něm ukrytém k orientaci ve hmotném prostředí při jeho bytí. Pro naše účely označujme nadále tuto „sílu“ jako Nehmotnou energii (NE).