71. Historie existence člověka a jeho společenství na Zemi je mnohem delší než tvrdí současná věda, část VI.

V této aktualitě navazujeme na předchozí téma, vztahující se k historii pyramid, jejich původu a účelu. Dnešní pojednání alespoň rámcově vysvětluje

 

Jaké jsou hlavní záhady ukryté v pyramidách?

 

Uvádíme několik typických příkladů domnělého tajemna, jak je nejčastěji dovozováno z nálezů různých vyobrazení, nápisů a neobvyklých předmětů. Jejich věcné vysvětlení vyplývá

 • jednak z dosud neuznaných skutečností v historii člověka na Zemi, dogmaticky zastíraných vědou,

 • jednak neznalostí principů Systému Universa, vložených jeho Tvůrcem do veškerých přírodních zákonitostí i do existence a vlastností nás lidí.

Nástin podstaty obvykle uváděných záhad:

 • nalézané artefakty svědčí o stáří a vyspělosti předchozích civilizačních kultur, což není v souladu s dosavadním „vědeckým“ pojetím historie člověka na Zemi,

  - z účelu Universa a existence člověka vyplývá, že vývoj civilizačních společenství není plynulý, ale etapový, charakterizovaný střídáním vrcholů a pádů. Současná civilizace je až pátou, nikoliv první na Zemi.

 • Proč a kdy byly stavěny pyramidy, jaký měly účel?

  - V základních rysech bylo vysvětleno již výše. Směrování rozvoje naší po-atlantské společnosti je založeno na znalostech, které byly používány již v Atlantidě, což se týká nejen pyramid, ale především společného náboženského a kulturního základu, včetně dovedností pracovat se hmotou.

  - Základním účelem pyramid bylo stahování elektřiny z volného prostoru. Jak bylo již uvedeno, v důsledku zániku vědomostního jádra společnosti zaniká i tato technická znalost. Důležitá není jen stavba pyramidy, ale důležitější je zařízení pro stahování energie do spotřeby umístěné uvnitř pyramidy, které se věkem rozpadlo či bylo jinak znehodnoceno. Dochovaly se pouze jednotlivé „střípky“, právě které jsou předmětem vědeckých dohadů (např. optická zvětšovací čočka obohacená kysličníkem česným).

 • V čem spočívá zvláštní energetický režim pyramid a jeho použití?

  - Vyplývá z polaritního principu vztahů Nehmotné Energie (NE) a hmoty. Funkční podstatou je vychýlení přirozeného stavu proudění paprsků NE, které lze „formovat“ prostorovým uspořádáním a druhy hmoty se základem křemíku.

  - Vytříděné kvality energie byly využívány nejen k výrobě elektřiny, ale také k posílení duchovních schopností člověka nebo k obnově fyzického zdraví, obecněji také k ovlivňování vlastností potravin apod. Souvisí to se spirituálním věděním o podstatě života, funkcích těla a obecněji o procesech v živé hmotě.

 • Jak bylo možné transportovat a manipulovat se mnohatunovými kameny a objekty, zvedat je do výšky a usazovat s přesností na milimetry ?

  - umožňovala to technika, snížení hmotnosti určitým soustředěním paprsků NE a vytvoření jakéhosi „silového pole“, které narušilo to, co v současnosti věda nazývá gravitací, tedy proces využívající ovlivnění fyzikálních a chemických vlastností hmoty formováním toků NE.

 • Jak byla stahovaná elektřina v pyramidě, technologicky formována a převáděna „do spotřeby“?

  - Podstata generátorů elektřiny v pyramidě byla obdobná jako současný princip statoru a rotoru. Hnací pohybová síla, způsobující intenzivní tok a silové vlastnosti stahované elektřiny byla ale získávána důmyslněji než dokáže současná úroveň vědy a techniky. Byla využívána znalost ovlivňování vlastností a pohybu hmoty směrováním paprsků NE např. pomocí specificky zformovaného křišťálu či kombinace některých kovů (železo, měď, zlato, antimon, cesium).

 • Představují některá zobrazení létajících objektů a lidských postav v nezvyklých oděvech symboliku návštěvy mimozemšťanů v minulosti?

  -Nikoliv, jedná se o zachycení situace, kdy vrcholně vyspělá technika Atlantidy používala vznášedla, plavidla a jiná zařízení poháněná vysokofrekvenčním proudovým zařízením (motorem). Konstrukce byla z odolné hmoty, kterou současná věda a praxe dosud neznají. Také piloti museli mít speciální kombinézy, které je chránily před intenzitou silného vyzařování elektřiny. Domorodí obyvatelé z provincií takto ztvárnili pro ně nevysvětlitelné zážitky spojované s návštěvou Bohů.

Pro čtenáře, kteří se zajímají o větší podrobnosti a zejména o odpovědi, co bylo a je příčinou zdánlivého tajemna, které v sobě pyramidy ukrývají, jsme připravili navazující cyklus nazvaný „Bosenské pyramidy, svědkové Atlantidy“.

 

Úplné pochopení nejen historie lidských společenství ale dokonce podstaty přírodních zákonů a smyslu života přibližují v dosud neznámém přiblížení podstaty a účelu Systému Universa nadčasové knihy autora Zdeňka Svobody „Svět je jinak“ a „Sdělení Druhé strany“, ze kterých náš cyklus o historii člověka na Zemi vychází.