73. Aktuální vědecké mýty o vesmíru

Aktuální vědecké mýty o vesmíru

 

Ve 2. polovině září 2016 se na internetu opět objevily další z mnoha vědeckých omylů a notné dávky fantazie o vesmíru, kterými je matena veřejnost.

 

Vysvětlíme krátce, v zájmu posilování pravdivé informovanosti současného člověka, jaká je skutečnost, jak to vyplývá z dokonalosti Systému Universa a jeho účelu.

 

Nejprve k prohlášením Stephena Hawkinga, označovaného mediálně dokonce za "zřejmě nejslavnějšího vědce současnosti". Vyjádřil se, že "čím je starší, tím více je přesvědčen, že ve vesmíru nejsme sami". Dodává, že "kdyby Země zachytila mimozemský signál, odpověď by si měla dobře rozmyslet, neboť vetřelci by objevenou planetu pravděpodobně chtěli dobýt". Americká astronomka Jill Tarterová k tomu namítá, že každý, kdo by dokázal takto cestovat vesmírem, bude nepochybně myšlenkově tak sofistikovaný, že by měl být mírný a přátelský.

 

Z názorového rozdílu obou vědců ale společně vyplývá, že existenci mimozemšťanů připouštějí. Proč? Oba totiž vycházejí z neznalého pouze materialistického posuzování světa, což je základní neznalost, vydávaná paradoxně za vědeckou exaktnost. Ano, současné vědě chybí spirituální myšlení, které ovšem nelze spojovat s církevnímu dogmaty, ale naopak se skutečným věděním, zahrnujícím nejen hmotu, ale i její řídící protějšek, kterým je smysly člověka nevnímatelná Nehmota. Kdyby pro naprostou větčinu vědců nebylo připuštění existence Tvořivého Ducha jako Nehmotné bytosti ve hmotném těle člověka něčím obdobným, jako byl ve Středověku pro smyšleného ďábla nepřekročitelný kruh pořízený svěcenou křídou, mohli by pochopit, proč může život ve vesmíru existovat vždy pouze na jediné planetě. Důvody, které jsou již v předchozích aktualitách a také v knize "Svět je jinak" podrobněji uvedeny, spočívají v dosažení polaritního optima mezi Nehmotou a hmotou, aby mohly být použity Nehmotné programy oživující atomární hmotu. Stejnou hmotu, která je všude kolem nás a přece je neživá. Jinak, alespoň abstraktně souhlasíme s námitkou, že vyšší úroveň poznání vylučuje projevy hmotného násilí, takže žádné hvězdné války a obdobné výmysly, jimiž je evokována negativní psychika současného člověka.

 

Stejný balvan neznalosti skutečné podstaty světa se odráží také v prohlášení vědců NASA, že z Jupiterova měsíce Europa tryskají gejzíry vody a život můžeme hledat tam. Věda, navíc ještě v zaštítění NASA, si získala ve veřejnosti nejen velké renomé, ale také důvěru v relativní neomylnost. O to více takové prohlášení přispívá k pokračujícímu dezinformování naprosté většiny takto vychovávaných lidí. Důvodem zdánlivě exaktních zjištění vědy je i v tomto případě neznalost podstaty Systému Universa, založeného na vymezené polaritě vztahů mezi Nehmotou a hmotou. Kdyby se vědci nebránili vzdát se nedůvodného dogma údajné samojedinosti hmoty, pochopili by, proč může voda, jako polaritně nejvyrovnanější hmotné uskupení, existovat pouze na planetě života, vždy průběžně jediné ve vesmíru. Také by zjistili zcela typickou propast mezi objektivními zjištěními, jak je současná technika umožňuje a mezi schopností začlenit je do rámce existující skutečnosti, vymezované právě Nehmotou. V uváděných souvislostech se jedná o domnělou vodu, která má vlastnosti reagující kapaliny, nikoliv o vodu pozemskou, která je za přírodních podmínek nerozložitelná.

 

Bližší podrobnosti, také ke shora uváděným téma, jsou obsaženy v knihách autora Zdenka Svobody "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany".

 

Také se můžeme ve sdělovacích prostředcích dozvědět, že v Argentině vykopali obrovský meteorit, vážící více než 30 tun. Podporuje to, mimo jiné, další vědecké teorie o nebezpečí možných budoucích srážek takových a větších objektů s planetou Země, s katastrofickými důsledky.

 

Jaká je skutečnost a jaký má údajný meteorit původ?

 

Podrobněji se vyjádříme v souvislostech s avizovaným cyklem článků, nazvaným "Údolí bosenskývh pyramkid". Dnes pouze prozradíme, že se jedná o zbytky původně existujícího ještě druhého Měsíce Země nazývaného tehdy Nao. Jeho zánik přímo souvisí s katastrofou Atlantidy, kterou ale současná materialistická věda považuje naopak za mýtus. Budeme se snažit v objektivních a logických souvislostech vysvětlit, že údajný mýtus o existenci Atlantidy a jejím katastrofickém zničení je skutečnost a naopak vydávání nálezu v Argentině za údajný meteorit je novodobým mýtem, předkládaným k uvěření současnou vědou.

 

Mnozí z nás, v přičinných souvislostech mohou postupně poznávat, že opravdu Svět je jinak. Napište nám svůj názor, rádi se s vámi podělíme o naše znalosti.