99) AROMATERAPIE, ČÁST 1.

Firma Arttec sro,  výrobce koupelnových zařízení, v rámci svého programu přispívat svými výrobky k vitalitě a zdraví všech lidí, kteří jsou odhodláni přijmout tomu odpovídající životní styl, rozšířila nabídku produktů o aromatické esenciální oleje, jako doplněk k zařízením pro parní a vodní masáže a vany s chromoterapií. Tým "Svět je jinak" se podílel na zavedení těchto produktů zpracováním podrobných informací pro jejich použití a aplikaci. Bylo by škoda, aby tyto nevšední  informace o esenciálních olejích byly k dispozici pouze na stránkách fy Arttec a proto s nimi tímto seznamujeme všechny, kdo zavítají na naše webové stránky a budou mít zájem se s nimi seznámit.

 

AROMATERAPIE (aroma=vůně, terapie=léčba) je druh alternativní medicíny, který užívá rostlinné těkavé látky známé jako éterické oleje a další vonné složky za účelem změny mysli, nálady, procesu poznávání nebo zdraví. Takto definuje aromaterapii slovník naučný. Co to ve skutečnosti je a jak to působí?

Aromaterapie spolu s fytoterapií (léčba bylinami) a chromoterapií (léčba barvami) jsou metody pro relaxaci, rehabilitaci a obnovu zdraví stejně staré jako existence člověka na Zemi. Znalosti o jejich používání byly dány člověku, aby mohl napravovat prohřešky ve svém bytí odrážející se na jeho zdravotní rovnováze. Záznamy na sumerských hliněných tabulkách datovaných 3.000 let př.n.l., papyry ze starověkého Egypta a bylinář z Číny se zhruba stejným datováním, jsou toho dokladem. Je jen otázkou času, kdy budou archeology nalezeny ještě starší záznamy. V současné době tyto alternativní léčebné metody zaznamenávají vzrůstající zájem veřejnosti. Na trhu se objevuje nepřeberné množství nabídek prostředků pro aromaterapii – esenciální oleje, hydroláty (květové vody), různé přípravky pro masáž, přísady do koupele a mnoho dalších. Z návodů na použití a doporučení k jejich aplikaci je znát, že jsou opisovány bez znalosti o podstatě jejich skutečné účinnosti.

Současná medicína se k těmto alternativním léčebným metodám staví skepticky. Neuznává staré léčebné metody, které za pomocí přírodních prostředků a za psychické pomoci nemocného dokážou vyléčit a ne jen hmotné symptomy nemoci potlačit do latentního (skrytého) stavu nebo udržovat v přijatelné formě. Moderní medicíně nelze upřít úspěchy např. v chirurgii a všude tam, kde může uplatnit hmotnou techniku při „opravě“ lidského těla, ale bezbranná je, pokud se týká interních (vnitřních) zdravotních potíží. Léčí  hmotně se projevující potíže aniž by zjišťovala primární příčinu jejich vzniku a proto z toho také vycházejí její neutěšené výsledky. Zjistit primární příčinu (zdroj) porušeného zdraví je důležité i při léčení za pomoci přírodních léčebných prostředků. Lidské tělo, jeho konstrukce a funkce organizmu se v podstatě nemění, co se ale mění je prostředí a způsob bytí, prostě životní podmínky, které mají vliv na jeho zdravotní rovnováhu (viz Tři pilíře). Takže obrazně řečeno,  bolest hlavy v dřívější době pramenila ze zcela jiných příčin, než je tomu v současnosti. K tomu je nutno přihlížet i  při léčení alternativními metodami. Nejlepším diagnostikem je člověk sám sobě. Je předpoklad, že ten, kdo používá tyto metody léčení, je na vyšším stupni svého vývoje a nevěří, ale ví, že alternativní metody léčení jsou účinné v odstranění jeho potíží. Proto i osobní výběr přijatelné „vůně“ je jednou z podvědomých funkcí, které má člověk k dispozici k nápravě svých zdravotních potíží. Nepočítáme-li infekční nemoci, tak každá projevující se zdravotní nerovnováha je v podstatě upozornění, že se organizmus těla nachází vlivem pro bytí nesouladného, ať už vědomého či nevědomého, jednání jeho nositele, v situaci ohrožující jeho funkce (Tři pilíře -  potrava, prostředí a psychika ovlivňující zdraví, celkové informace naleznete v blogu o chromoterapii). Při „alternativní“ léčbě se k projeveným problémům zdravotní nerovnováhy přistupuje celostně. Zkoumá se a vyhledává primární příčina onemocnění. Náprava pak spočívá nejen v aplikaci přírodního léčebného prostředku či procedury, ale i ve změně přístupu k dosavadnímu bytí, které vedlo až k projeveným zdravotním potížím. Tímto postupem, ovšem za účinné podpory léčeného, zpravidla dochází k úplnému vyléčení. Je to zcela odlišný přístup, než který praktikuje moderní medicína. Ta, za pomoci chemických léčiv či jiných „hmotných“ prostředků odstraňuje projevené symptomy narušeného zdraví a pacient v domnění a ve víře, že je vyléčen, většinou pokračuje ve svém bytí jako doposud. Jenže u většiny takto vyléčených nebyla odstraněna příčina, která vedla ke zdravotnímu problému a dříve nebo později nastává recidiva (navrácení nemoci po jejím domnělém vyléčení).

Při výběru esenciálního oleje k zamýšlenému použití (relaxace, rehabilitace, léčebné působení) je vedle znalosti o jeho vlastnostech i důležitá znalost o jeho původu. Není rozhodující cena, ale dostupný certifikát jakosti dokládající zdroj původu a technologii výroby. Obsah jakékoliv cizí látky v esenciálním oleji může totiž ovlivnit jeho vlastnosti (narušení účinnosti) nebo dokonce působit kontraindikačně.

Esenciální oleje jsou extrahovány ze siličných (aromatických) rostlin, nebo jejich částí (květy, listy, nať, kořeny, kůra, semena, plody) obvykle destilací vodní párou pod mírným tlakem. Po kondenzaci se destilát rozdělí na ve vodě nerozpustné silice (esenciální olej) a hydrolát (květovou vodu s obsahem účinných ve vodě rozpustných látek). Tyto produkty lze se znalostí jejich účinnosti úspěšně používat pro účely aromaterapie. V současnosti je známo asi 3 000 různých éterických olejů a více než 1 000 látek v nich obsažených.

Esenciální oleje se zevně používají pro relaxaci, rehabilitaci a léčebné působení ať už samostatně nebo jako součást přípravku pro masáž, obklad nebo masti. Jsou účinné ve všech případech při léčbě psychických, psychosomatických a všech onemocnění souvisejících s hormonální a metabolickou nerovnováhou projevující se prostřednictvím lymfatického systému. Způsob použití závisí na obsahu účinných látek konkrétní silice. Podíváme-li se podrobněji na výčet účinků jednotlivých esencí, zjišťujeme, že množství jich vykazuje stejné vlastnosti a tedy i doporučení k aplikaci na určité stejně se projevující zdravotní nerovnováhy. V čem tedy je tajemství jejich účinnosti? Mnozí jedinci nevěří na tuto léčebnou metodu, protože doporučená terapie konkrétním přípravkem neodstranila jejich potíže. Proč? Přípravek byl použit v nevhodnou dobu nebo nebyl v souladu se zahuštěním jejich těla (zahuštění není prostorové rozmístění hmoty, ale „silový úsek vitální energie - náboj ukrytý v částicích hmoty těla). Stejně tomu je i u druhů flóry, ze kterých jsou esence extrahovány. Nejúčinnější způsob je proto osobní výběr „vůně“, tedy takové, která vlastnostmi odpovídá zamýšlené aplikaci a současně je i nejpříjemnější pro čichové buňky uživatele. Dále je nutno si uvědomit, co od léčebného prostředku očekáváme, zda má z těla „něco vytáhnout, odstranit“ – pak je nutné volit období couvajícího (ubývajícího) Měsíce, tj. od úplňku po Nov, nebo naopak do těla „něco vnést“, potom je nutné volit přibývající Měsíc tj.od Novu do úplňku.

Pro účinnou relaxaci po namáhavé fyzické  nebo psychické zátěži je nutné zvolit „vůni“, která je nám nejpříjemnější bez ohledu na doporučení a k její aplikaci si opět vybrat co nejpřijatelnější způsob (aromalampa, difuzér, masáž, koupel, parní lázeň).

Složitější je výběr a aplikace extraktu pro rehabilitaci. Je nutné rozeznávat, zda se jedná o obnovu zdravotní rovnováhy po úrazu (zlomeniny, vnitřní a vnější poranění apod.), po invazivním zásahu medicíny (pooperační stavy), či po nějakém infekčním onemocnění. Z  esencí s vlastnostmi pro tuto aplikaci je opět nutné zvolit ten přípravek, který si vybere osobně rehabilitovaný. Formu aplikace (inhalace, masáž, obklad, koupel, parní lázeň) volíme podle povahy důvodu rehabilitace.  Nakonec to nejdůležitější – rehabilitační procedury, aby byly účinné, se musí provádět vždy při přibývajícím Měsíci (od Novu k úplňku). Je to období, kdy veškerá živá hmota se regeneruje, roste a obnovuje. Navíc, účinnost se znásobuje pokud Měsíc prochází zodiakovým znamením ovlivňujícím rehabilitovanou část těla.

Vlivy jednotlivých znamení Zodiaku (Zvěrokruhu) na fyzické, mentální a emocionální  vlastnosti těla člověka. Úplné informace na toto téma naleznete v části blogu věnujícímu se chromoterapii.

Výběr a aplikace esenciálního oleje pro léčebné účely je obdobný jako pro rehabilitaci, jen s tím rozdílem, že obnova zdravotní rovnováhy je nejúčinnější při ubývajícím Měsíci, tj. od Úplňku po Nov. V tomto období veškerá živá hmota, včetně těla člověka, vylučuje nežádoucí hmotu a nahromaděný balast.

Esenciální oleje nedoporučujeme užívat per os (ústy), protože sice odstraní určité potíže, ale pro organizmus je to už cizí hmota, která se dostala do krevního rozvodu a potažmo i do buněk, na kterou nemá „program“. Musíme si uvědomit, že esenciální oleje jsou silný koncentrát látek ve vodě nerozpustných a tak vnitřním požitím nejen že hrozí narušení metabolických procesů, ale i intoxikace (otrava) jater a ledvin (hlavně při nesprávném dávkování). Vnitřně je bezpečnější a účinnější užívat nálev či odvar z bylinek, ať už čerstvých nebo sušených, tinktury nebo homeopatické přípravky z nich.

Pokud se jedná o nosné médium pro masáže  esenciálním olejem, nejvhodnější je neutrální extra panenský olivový olej. Všechny ostatní rostlinné oleje jsou nevhodné, protože samy o sobě obsahují látky, které lze považovat za léčivé. Nejen, že v určitých případech mohou rušit účinek aplikovaného esenciálního oleje, ale mohou být i kontraindikací k léčenému zdravotnímu problému.

Aplikace esenciálního oleje prostřednictvím aromalampy. Až 6 kapek do nádržky s vodou, podle velikosti prostoru. Působení je limitováno i velikostí nádržky na vodu.

V případě použití difuzéru je nutné se řídit pokyny výrobce v návodu k používání.

Aromaterapeutická masáž zahrnuje ošetření celého těla od vlasové části hlavy až po prsty u nohou nebo jen částí těla s nežádoucími zdravotními projevy. Masážní prostředek připravíme z 3 – 6 kapek esenciálního oleje smíchaného s 5 ml olivového oleje. Směs ihned používáme, rychle ztrácí účinnost, protože dochází odpařování účinných siličních látek.

Inhalace je jednou z aplikací aromatických olejů. Do ½ l horké vody rozpustíme 3 kapky esenciálního oleje. Páru vdechujeme ne více jak 10 minut s hlavou překrytou ručníkem či osuškou.

Relaxační, rehabilitační i ozdravná koupel by neměla trvat déle jak 20 min.. Teplota vody by měla být udržována blízko teplotě těla (cca 38°C). Po koupeli se neosušujeme, pouze je nutné zabalit se do bavlněné, pokud možno bílé, osušky a ještě asi 20 min. relaxovat na lůžku. Vanovou lázeň připravíme rozmícháním až 24 kapek esenciálního oleje do připravené teplé vody.

Do nejběžnější vany s obsahem cca 120 l  postačí 12 kapek esenciálního oleje.

Výplach úst a kloktání je další z aplikací  esenciálních olejů. Roztok připravíme ze 2 dcl vlažné vody a až 3 kapek esenciálního oleje. Aplikaci provádíme až 3x denně.

Sauna a parní box jsou další prostory pro aplikaci esenciálních olejů. 3 – 6 kapek na tampon volně ložený v prostoru s tím, že doba pobytu v tomto prostoru by neměla překročit 10 min..

Obklady aplikujte na postižené místo a vyměňujte je cca po 20 min. po dobu nejméně 3 hod.. Do 1 l teplé vody rozmíchejte 3 – 6 kapek esenciálního oleje. Na obklad použijte bílý bavlněný textil a nádobu s roztokem přikryjte, aby do příští výměny nedocházelo ke ztrátě na účinnosti.

Pro kosmetické účely (pleťové masky, pleťové krémy apod.) použijeme 1 – 3 kapky do nosného neutrálního média.

Štípnutí od hmyzu nebo drobná poranění ošetřujeme neředěným esenciálním olejem, nejlépe do 5 min. od události.

Rovněž tak v případě potřeby akutní aplikace neváháme zvolit a použít příslušný esenciální olej (různé bolesti, dermatitidy, nástup příznaků infekce, apod.) bez ohledu na postavení Měsíce.

Esenciální oleje lze použít i pro osvěžení při dlouhé jízdě v uzavřeném prostoru auta. Pozor ale ! Nedávkujte více jak 2 kapky na tampon či papírový kapesník vzhledem k velikosti prostoru. Silnější dávka by mohla působit právě opačným způsobem – po delším vdechování pocitem závratě, bolestí hlavy či ospalostí, v závislosti na použitém druhu esenciálního oleje.

Před aplikací esenciálního oleje nebo přípravku jej obsahujícího je nutné pozorně přečíst příbalový leták. Ne všechny extrakty jsou bezpečné pro těhotné a kojící ženy, děti a osoby s diagnostikovanou alergií. Snášenlivost je dobré si ověřit na malém kousku kůže, nejlépe na předloktí pravé ruky. Pozor, některé extrakty působí i fotosenzibilně (po oslunění způsobují nepříjemné změny na pokožce)!

Nakonec několik slov o hydrolátech – květových vodách, vedlejším produktu při extrakci esenciálních olejů, kdy se oddělují látky ve vodě rozpustné a přecházejí do vody. Vzniká tak “aktivní voda”, bohatá na bioaktivní látky (podporující revitalizaci) z té které rostliny.
Květové vody mají široké využití v kosmetické péči a také v péči o těhotné ženy, kojence a seniory. Jsou mnohem jemnější v účincích než éterické oleje, používají se přímo na pokožku a není třeba je dále ředit. Vytvářejí na pokožce aktivní hydratační ochrannou vrstvu se zjemňujícími, zklidňujícími a léčivými účinky.

Přejeme úspěšné užívání prostředků aromaterapie váš tým  „Svět je jinak“

V další části pojednání o chromoterapii uvedeme tabulku s doporučením aplikace jednotlivých esenciálních olejů na projevy určité zdravotní nerovnováhy.