83. Coca - Cola, aktualita DO-2

Dotazy a odpovědi:

Coca-Cola

 

Vážení stálí i náhodní čtenáři stránek "Svět je jinak",

dostáváme v současné době mnoho dotazů mimo naše oficiální stránky ze všech oblastí bytí člověka. Svědčí o tom, že mnozí z vás přemýšlejí, jak nové znalosti o Systému Universa a nás lidech jako jeho cílené součásti, aplikovat do vlastního jednání a rozhodování v běžném životě. Z rozhovoru pak vyplývá, že mají většinou obavy, že jejich dotaz je pro druhé nezajímavý či "hloupý". Určitě tomu tak není. Myslíme si, že publikování těchto dotazů a odpovědí k nim, může zajímat mnoho lidí, zejména těch, kteří chtějí pečovat o své zdraví a dávají přednost samostatnému úsudku před komerčním vnucováním myšlení, motivovaného penězi a všeobecně působícím materializmem.

 

Dnes odpovídáme na dotaz týkající se vlastností v moderní společnosti velice rozšířeného nápoje Coca - Cola. Chceme upozornit na jeho nebezpečnost pro zdraví při jeho ne jen výjimečné konzumaci. V textu jsme se snažili vysvětlit,  proč jeho jednotlivé ingredience jsou v rozporu s organizmem těla člověka. Vzhledem k aktuálnosti této problematiky a z toho vyplývajícího rozsahu naší odpovědi, uvádíme ji nejen jako odpověď na dotaz paní Pavly, ale i v rubrice "Aktuality".

 

Příští, předvánoční aktualitou, uzavřeme náš cyklus o Bosenských pyramidách.

 

Coca cola- odpověď na dotaz Pavly:

 

 

Vyrozuměla jsem správně z odpovědi ze dne 10.11. 2016, že celosvětově známý a hojně propagovaný nápoj Coca-cola není vhodným nápojem? Lékař mi tento nápoj doporučil podávat mojí 6leté dceři při bolesti břicha. Děkuji za odpověď.

 

Ano, vyrozumněla jste velice správně, Coca-cola není zdravým nápojem pro člověka, natož pak pro organizmus dítěte.

 

Obecně je známo, že působí jako tonikum. To se projevuje v nepřirozeném exponování psychiky. K důsledkům patří vyhledávání takových látek a zpravidla drogová závislost, což souvisí s individuálními sklony Tvořivého Ducha v člověku.

 

Níže uvádíme nejvíce škodlivé součásti, které coca-cola a jí obdobné nápoje obsahují:

  • extrakt z listů koky zbavený kokainu je do nápoje přidáván pro jeho charakteristickou chuť, která je vlastně i základem nápoje. I když je z extraktu vyloučena droga kokain, přesto představuje značnou zátěž pro kardiovaskulární systém těla a vede k psychické závislosti.

  • Kyselina fosforečná s fosforem anorganického původu narušuje tvorbu nových buněk v procesech obnovy těla. Je to dáno jeho příbuzností s biologicky vázaným fosforem, který je součástí hmotných buněčných programů, chápaných ze hmotných hledisek jako DNA v úloze nositele genetické informace. I když je kyselina fosforečná součástí kyseliny nukleové (DNA a RNK) a fosfor je tedy přítomen ve všech buňkách lidského těla, je podmínkou, aby pro tělo potřebný fosfor byl přijímán z přírodních zdrojů potravy. Jeho zdrojem jsou celozrnné obilniny, vajce, panenský olivový olej, mléčné výrobky (např. sýry, máslo), ořechy, různá semena, zelenina (např. cibule, česnek, mrkev), ovoce (např. jablko, hruška, švestka), rybí nebo drůbeží masa. Vitamin D a vápník doprovázejí forsfor a vstupují společně do nesčetných biologických funkcí těla.

    Tak, jak je fosfor vázaný ve formaci kyseliny fosforečné (H3PO4), přidávané do nápoje, (obklopují jej tři atomy vodíku a čtyři atomy kyslíku), je pro organizmus nepřijatelný. Je pro tělo cizí hmotou (E 338), protože místo toho, aby se začlenil do řetězců procesu metabolismu, tak je narušuje a je zcela nevyužitelný. Je to proto, že zahuštění jeho částic (síla jejich náboje) neodpovídá vlastnostem požadovaným pro živou hmotu.

  • Kofein (podle rostliny Coffea arabica, česky kávovník arabský) je alkaloid, který jako lék příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost. Kofein je pravděpodobně nejrozšířenější stimulant na světě, který se užíváním ve větším množství stává drogou.V lidském organismu funguje kofein jako stimulátor centrální nervové soustavy, dočasně potlačuje únavu a probouzí bdělost. Nápoje obsahující kofein jako káva, čaj, limonády a energetické nápoje se těší velké oblibě. Jde o nejpopulárnější psychoaktivní látku na světě, ale na rozdíl od ostatních je legální a její užívání se neřídí žádnými omezeními. Kofein obsažený v Coca-cole pochází z větší části z ořechu coly, jihoamerického keře (též rudodřev koka, Erythroxylon coca) a guaraninu, který obsahují semena (guarana) rostliny Paulinie nápojné (Paullinia cupana), která se v Brazílii užívá také jako afrodiziakum.

  • Cukr o škodlivosti rafinovaného (bílého) cukru jsme se již několikrát zmiňovali v různých souvislostech s potravou. Problém je v tom, že cukr takto upravený je látka ve vodě rozpustná a přechází spolu s vodou do krevního rozvodu již v žaludku místo až v tenkém střevu. Aby se tak nedělo, jsou ostatní formace cukrů přirozeně vázané v potravě obklopeny trávicími enzymy, které způsobí nerozpustnost ve vodě a je tak umožněna jejich doprava až k výkonným střevním buňkámů. Teprve jejich prostřednictvím dojde k předání molekul cukru do metabolického procesu těla. Cukr, který neprojde tímto procesem a dostane se do organizmu již v žaludku, je sice akceptován, ale za podmínek nadměrné potřeby vitální energie. V současnosti obsahuje Coca-cola z ekonomických důvodů glukózo-fruktózový sirup, který pokud je vyráběn z pšenice, obsahuje i lepek. Platí pro něho to, co pro rafinovaný cukr s tím rozdílem, že lidský organizmus nemá pro formace této hmoty program, takže dostane-li se do organizmu člověka, je považován za „cizí hmotu“. Při nedostatku imunitní síly, nebo při pravidelné konzumaci se tato hmota ukládá na klidových místech v těle v podobě tuku ( vznik obezity).

  • Voda, ve které jsou rozpuštěny všechny ingedience nápoje, před použitím prochází úpravou pomocí chemických látek, které pochopitelně se stávají jeho součastí. Jejich negativní vliv na organizmus člověka je nesporný.

  • Sycení nápoje kysličníkem uhličitým (oxid uhličitý) je další zdraví nebezpečnou záležitostí. Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch, jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. Právě atom uhlíku, který je v této slučenině silnou anorganickou hmotou, program těla nedokáže ovládat, takže zatěžuje imunitní systém. Navíc, jeho pravé nebezpečí pro organizmus člověka tkví v jeho afinitě (příchylnosti) ke kyslíku jako součásti červených krvinek. Deaktivuje tak formaci červené krvinky, která musí být nahrazena.

  • Ostatní ingredience v Coca-cole jsou jen pro organizmus nezvyklé, nejsou nebezpečné, ale zatěžují imunitní systém a tím i způsobují zvýšený nárok na čerpání vitální energie.

Výše jsme se snažili charakterizovat nápoj Coca-cola. Z uvedeného vyplývá, že nejen se nehodí pro běžnou konzumaci, jak je trhem nabízen, ale že je pro zdraví nebezpečný. Dětem a mladistvým by měl být zakázán.