30. Chemikálie a rakovina

Chemikálie a rakovina

 

Je potěšitelné, že také vědci začínají akceptovat obecně známé poznání, že "zajištění dobrého životního prostředí a kvalitní strava jsou v mnoha ohledech to nejdůležitější, co pro sebe člověk může udělat". Vyplývá to z článku uveřejněného 24. června 2015 v rubrice "Novinky" na internetovém portálu Seznam.cz.. Podle autorů námi komentované studie, "analýzy směsí chemikálií, se kterými člověk běžně za svůj život přijde do styku, prokazují, že tyto látky jsou příčinou jednoho z pěti výskytů rakoviny..

Nejedná se pouze o tzv. karcinogenní chemikálie

 

Vědci tentokrát učinili přelomový krok v dosud izolovaném zkoumání souvislostí mezi jednotlivou chemickou látkou a jejími důsledky na nádorová onemocnění s jen údajně exaktním vyhodnocením jejího zařazení jako zdraví neohrožující. Dospěli konečně k logicky předpokládatelnému závěru, že karcinogenní účinky mnoha chemických látek se projeví až v jejich "koktejlovém efektu".

 

Pokud by znali skutečnou podstatu živé hmoty a její skutečné vlastnosti, nemuseli by experimentovat s chemikáliemi a vycházeli by rovnou z principu, že poškozující vlivy na zdraví má veškerá tělu cizí hmota, kterou tělo přijímá z potravy a okolního prostředí. S vymezení, co je "cizí" hmota, jsme se již několikrát v našich aktualitách zabývali. Její účinky se sčítají a průběžně zatěžují imunitu těla, která je tak trvale oslabována, jak je to typické v současné "moderní" společnosti, organizované na tržní ekonomice.

 

Hygienické normy v současné podobě člověka neochrání

 

V našich vzdělávacích knihách a článcích, jimiž zprostředkováváme informace "Druhé strany", opakovaně uvádíme, že soudobá metodika posuzování škodllivosti látek, vycházející z legislativy WHO (Světová zdravotnická organizace) a na ni navazující praxe hygienických orgánů, vyplývá z neznalosti podstaty života. Potvrzuje to nepřímo shora uváděná studie vědců z 28 zemí se závěrem, že "nejméně 50 hodnocených chemikálií podporuje vznik a progresi nádorového bujení v koncentracích, v nichž jsou běžnou populací z prostředí přijímány".

 

Negativní účinky cizí hmoty na bytí člověka prostupují společnost jako celek

 

William Goodson, stěžejní autor studie z California Pacific Medical Center v San Francisku, konstatoval: „Poněvadž již existuje v našem životním prostředí tolik chemikálií, kterým se není možné vyhnout a jejichž již nízké koncentrace jsou přímo spojeny se vznikem rakoviny, naše zavedené metody testování chemikálií v izolaci, jedné po druhé, jsou zcela zastaralé". Zatím mají tito vědci představu že „směsím chemikálií se lze vyhnout tím, že budou postupně zakazovány a nahrazovány těmi, které mají menší účinky".

 

Znovu opakujeme, že v celosvětovém měřítku současné společnosti se nejedná pouze o používání určitých směsí chemikálií, ale o zavedený a dále prohlubovaný životní styl, určující bytí člověka na základě konzumace a používání pro tělo cizí hmoty. Nejsou to jenom přídatné látky "E", bez nichž se potraviny v obchodních řetězcích neobejdou, jsou to také moderní prostředky osobní i veřejné hygieny, jsou to výfukové plyny stále narůstajícího množství dopravních prostředků a jiných zařízení se spalovacími motory (zemědělské stroje, motorové pily, sekačky a jiné nářadí), jsou to také syntetické léky či vitaminy, či prostředky používané v zemědělství, umělá hnojiva a mnohé další aplikace tělo poškozující hmoty.

 

Znovu připomínáme, že všechna takto nepřirozeně zformovaná hmota se v přirozených podmínkách velmi těžko rozkládá, takže se dostává do odpadů a znečisťuje nejen spodní vody, kdy jejich čištění je založeno opět na chemikáliích. Těmito poznatky se přibližujeme k vysvětlení škodlivých účinků, způsobovaných zdánlivě nepodstatnými maličkostmi, jako např. proč jsou na trhu arašídové tatranky bez arašídů, malinovky bez malin, ale i jinými závažnými skutečností, přijímanými jako nutnost a samozřejmost. Výsledkem je narůstající výskyt civilizačních nemocí ve stále mladším věku a nízká kvalita života starších lidí, kteří jsou v naprosté většině závislí na užívání mnoha léků a bez lékaře a lékárny se neobejdou.

 

Je zřejmé, že současná společnost, i když na jedné straně usiluje pronikat do vesmíru, tak na straně druhé ji zavedený životní styl brání aplikovat ty vědou poznané možnosti, jak účinněji chránit zdraví a život člověka jako takového. Proto tleskáme těm vědcům, kteří si uvědomují rizika životního tržně vychovávaného člověka a v rámci svých znalostí a možností usilují takový stav změnit. Zatím jsou ale v postavení "strany mírného pokroku v mezích zákona", jak takové situace přiblížil český klasik svérázného humoru Jaroslav Hašek.

 

Na závěr ještě poznámka: Jak z výše uvedeného vyplývá, ne všechny potraviny a nápoje, i když doporučované mnoha odborníky jako zdraví prospěšné, mají takové vlastnosti. Moderní potravinářské technologie dokážou obratem ze zdraví prospěšné potraviny či nápoje "udělat" pro zdraví člověka škodlivou hmotu. Je to jen proto, aby byla pro smysly člověka přitažlivější a tím samozřejmě i ziskově výnosnější. Mějme proto na paměti, že čím méně technologicky opracovaná potrava, tím je pro člověka vhodnější. Znamená to, že i všechny doporučované extrakty a jinak z přírodního kontextu vytržené "přírodní" přípravky se stávají pro živý organizmus "cizí hmotou".