81.Dendera a Abydos - zdroj dávných informací, část 2.

Ukryté znalosti v chrámovém komplexu v Abydosu

Chrámový komplex v Abydosu uchovává ve své výzdobě množství více než zajímavých informací, které jsou ale vysvětlovány v souladu s teoriemi vytvářenými odborníky z pohledu současných představ o vzniku a vývoji kulturních společenství na Zemi. Nelze se proto divit, že v komplexu existuje vlys, který vědecká společnost ignoruje, protože nezapadá do jejích teorií o historii. Tím více na jeho vysvětlení pracuje fantazie ezoteriků a stoupenců mimozemšťanů.

Na níže uvedených obrázcích můžeme vidět vlys se zpodobnění objektů, které jaksi opravdu nezapadají do představ vědy o bytí člověka a jeho technických možnostech té doby. Ze současného technického pokroku v nich lze spatřovat vrtulníky, letadla, vzducholodi a pod.. Co to tedy je a co chtěli dávní umělci tímto sdělit ? Až přijde doba, že společnost dosáhne na určité technologie a člověk bude konstruovat pro své bytí podobná zařízení, pak pochopí, že už to tady dávno bylo. Na vlysu jsou doopravdy zobrazeny dopravní prostředky pocházející z období před druhou katastrofou. Úplně vlevo můžeme pozorovat jakousi mísu či koš a pod ním znak připomínající čínský symbol pro vítr (sun), jak jej uvádí I-Ťing. Na tuto vymoženost současná technika zatím nedosáhla. Jedná se o zařízení, které umožnilo lokálně "vyrušit" sílu v současnosti nazývanou jako gravitace. Obdobné zařízení bylo používáno při přepravě těžkých předmětů a při stavbě pyramid a podobných objektů.

Tato část cyklu by nebyla úplná, kdybychom se nezmínili také o symbolech anch a vas, které se objevují téměř na všech vyobrazeních.

"Odborné" vysvětlení nám sděluje, že :

  • Anch (☥, ankh, crux ansata, závěsný nebo též nilský kříž) je egyptský hieroglyf znamenající „život“. Anch je původně hieroglyf pro život, též narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Egyptští bohové jsou často vyobrazováni s křížem v ruce.Velmi často se objevuje na egyptských malbách a reliéfech. Často byl tesán uvnitř pyramid na sarkofágy zemřelých, na hole kněží či byl v kresbách kladen do rukou bohů.

  • Žezlo vas - je staroegyptský „fetiš“. Skládá se z hole, která je na dolním konci rozdvojená a na horním je hlava psovité šelmy (neví se přesně jaké). V dávných dobách se věřilo, že jsou v něm uzavřeni ochranní démoni v podobě psů. Často se objevuje v rukou bohů jako symbol zdraví a štěstí. Až do doby Střední říše se dávala dřevěná Žezla Vas zemřelým do hrobu, aby mohli požívat božského blahobytu. Velice oblíbeným motivem byla dvě Žezla Vas, mezi nimi pole, která podepírají nebe.

Co se za těmito symboly doopravdy skrývá ?

 

Anch je tvarovaný "stahovač" nabité subatomární hmoty z volného prostoru, jakási anténa

okolo které se hromadí pro živou hmotu potřebná vitální energie. Proto jej musíme spojovat se hmotou prostoupenou Nehmotným nábojem.

 

Žezlo vas je podobný nástroj, kde hlavice stahuje energii z volného prostoru a z vidlice na konci tato stažená energie odchází do země. Odpoutá-li se vas od země, nabíjí se a je schopné na určitou vzdálenost "uhodit" nebo jako pes "kousnout". Umístí-li se do určitého místa na této holi "džed", pak lze kumulovanou energii odebrat a použít jakkoli, třeba k připojení osvětlovacího tělesa.

 

Na obrázku kde bůh Hor oživuje Osirise můžeme pozorovat všechny prvky související s Nehmotnou energií v "akci". Nejzajímavější je zobrazení přístroje, který má Osiris nad hlavou. V krátkosti tento přístroj lze popsat jako pomůcku pro obnovení funkcí živého organizmu pomocí Nehmoty (něco jako v současnosti používaný defibrilátor srdeční činnosti).

 

Na dalším obrázku z Egyptské knihy mrtvých máme pohromadě všechny symboly již výše popisované. Zobrazuje bohyni Eset (Isis) s její sestrou bohyní Nebthet. Obě mají již výše popisovanou korunu, Eset (vlevo) hmotnou a Nebthet (vpravo) Nehmotnou. Ve skutečnosti představují od sebe neoddělitelnou dvojici – hmotu prostoupenou Nehmotou – vzešlou z jediného pramene (sestry). Uprostřed rudý kotouč je ohraničený volný prostor Universa (vesmír), ze kterého anch stahuje energii (ruce) a nabíjí "džed" pod ním. Šest opic – tři a tři po každéstraně znázorňují polaritní vztah mezi hmotou (vlevo) a Nehmotou (vpravo), jeho základní tři fáze při formování hmoty (předstředová subatomární hmota, středová atomární a zastředové postatomární formace hmoty).

K dalšímu obrázku lze říci pouze – geniálně zobrazené stahování energie z volného prostoru. Přiložíme-li vedle tohoto obrázku jeden z patentů Nicoly Tesly na získávání elektrické energie z volného prostoru, vidíme, že jsou identické, pokud si místo postav představíme zemní svody, "anch" nám připomene vzdušnou anténu a "džed" kapacitor. Asi se zeptáte, jak tato část cyklu souvisí s bosenským komplexem pyramid?

Nedá se říci, že přímo, ale je to obdoba usurpování si moci oficiální vědy vykládat nalezené artefakty v souladu s jejími teoriemi. Co se nehodí, nebo jaksi vybočuje z této linie, je zatracováno, v lepším případě "uklizeno". To je i kauza "bosenské pyramidy".

Patent Nikola Tesla na stahování energie z volného prostoru.

Malá zajímavost na úplný konec. Asklépios (lat. Aesculapius, česky Eskulap či Aeskulap) byl údajný řecký léčitel, který měl žít ve 13. století př. n. l.. Navrhl systém léčení, vycházející ze starých zkušeností, ale přizpůsobených novým poznatkům. Vyznal se v užívání bylin. Bývá zobrazován jako vousatý muž se psem a holí ovinutou hadem. Hůl vychází původně z boha Herma (Merkura), který je znázorňován s okřídlenou holí, která je ovinuta dvěma usmířenými a souměrnými hady. Nevybavuje se vám určitá souvislost s egyptskou mytologií ? Obojí má společný základ v Systému U, založeném na polaritě Nehmoty/hmoty

V pokračování cyklu se budeme zabývat prouděním energie v bosenské pyramidě Slunce v oblasti města Visoko.