6. Funkce dalajlámy pravděpodobně dočasně skončí

Tvořivý Duch dalajlámy v přímé působnosti "Druhé strany"

 

Na hlavní internetové stránce Novinky.cz byl v těchto dnech uveden článek nazvaný "Možná jsem poslední, připustil dalajláma". Vyplývá to z jeho rozhovoru pro britskou mediální stanici BBC, v němž reaguje na plány Číny z moci úřední rozhodovat o dosazení příštího dalajlámy a jeho dalších nástupcích. Zastavme se u jeho vyjádření „Není žádná garance, že nepřijde nějaký hloupý dalajláma, který, nebo která, bude ostudou. To by bylo smutné. Takže je lepší, když staletá tradice zanikne za časů ještě docela oblíbeného dalajlámy.“

 

Pokusme se poodhalit tajemství, které výběr dalajlámy, jako duchovního představitele nejen Tibeťanů, ale i ostatních budhistů provází. Náboženský směr budhismus má nejblíže k principům, na nichž je z Boží vůle založena existence člověka v Universu. To se týká zejména přístupů člověka k bytí a k chápání podstaty světa. Dalajláma je vůči budhistům v náboženském postavení něco jako papež vůči katolíkům, ve skutečnosti ale nesrovnatelně duchovnějším.

 

Jaká jsou pravidla pro výběr a výchovu jedince jako následníka dalajlámy?

 

Je vybírán skupinou lámů (budhistických kněží) v souladu s náboženskou tradicí podle určitých znaků mezi nově narozenými dětmi. Každý vyhledaný nástupce – pančenláma - je Tvořivým Duchem, který je pro funkci dalajlámy předurčen. Před vstupem do hmotného prostředí si vybírá nejpříhodnější planetární konstelaci pro narození a rodiče pro fyzické tělo určitých vlastností, aby bylo co nejvíce souladné s jeho příštím posláním ve hmotném prostředí.

 

V regulační působení "Druhé strany" se vzájemně střídají dva vyspělí Tvořiví Duchové v posloupnosti jako dalajláma a pančenláma. Pančenláma je od svého určení jako nástupce dalajlámy cíleně vychováván ve specifických podmínkách, aby se mohl, až přijde čas, zhostit funkce duchovního vůdce Tibeťanů a jeho Tvořivý Duch uzavřený v těle člověka se dokázal otevřít Nehmotnému spojení s "Druhou stranou", což je chápáno jako jeho "osvícení".

 

Konfrontace Ducha a hmoty

 

Tak lze označit současný mocenský tlak Číny na rozhodování o obsazování funkce dalajlámy, duchovního vůdce nejen Tibeťanů. Postavení dalajlámy je chápáno z ryze hmotných hledisek, která nerespektují Duchovní stránku člověka a jsou vzdálena podstatě a smyslu její existence. Je nepochybné, že soudobé vychýlení civilizačního vývoje je pouze dočasné, než společnost dospěje do vyšší úrovně poznání než je tomu v současnosti. Pak už určitě nebude velmoc Čína usurpovat si vládu nad svrchovaným územím Tibeťanů, nepatrným v porovnání s čínským, a ti nebudou pronásledování její zvůlí. To platí ale pro všechny mocenské celky, které si přisvojují právo rozhodovat o místě bytí jednotlivců proti jejich vůli.