55. Gen šedivění vlasů ve skutečnosti vědci nerozluštili

Gen šedivění vlasů ve skutečnosti vědci nerozluštili

 

Počátkem roku 2016 se objevily na internetu články, které se týkají možnosti odstrani šedivění vlasů. Skupina britských vědců dokonce prohlašuje, že se jim podařilo objevit gen, který to způsobuje. Z toho usuzují, že v budoucnu tento problém vymizí, protože se podaří vyvinout přípravky, které šedinám zabrání.

 

 

Může za šediny opravdu jenom gen?

 

Z podstaty přirozených procesů těla vyplývá, že takové úvahy jsou pouze spekulacemi, které vyplývají z neznalosti podstaty života a pletou si živé tělo a procesy v něm s chemickou laboratoří. Vycházejí totiž pouze ze hmotného zjištění, že šediny jsou projevem nedostatku barviva melaninu, který způsobuje pigmentaci nejen vlasů, ale také kůže a očí.

 

Takové zjednodušené posuzování projevů živého těla, bez znalosti Nehmotné podstaty života a na to navazujících procesních režimů, je dalším ze mnoha příkladů jen omezených možností materialistické vědy. Projevuje se typicky v souvislostech se živými organizmy, jak jsme uvedli v minulé aktualitě na jiném příkladu neznalého hodnocení údajně jen černobílého vnímání novorozenců v prvních týdnech jejich života. Proč? Znovu si připomeňme, že hmotné tělo a veškerá živá hmota jsou řízeny zcela odlišným Nehmotným programem než ostatní neživá atomární hmota. Součástí druhových programů živé přírody je princip, že v těle, pokud je ve zdravotní rovnováze, se cokoliv netvoří zbytečně. To platí také o vlasech (i dalším ochlupení na těle) a o jejich funkci jako "skládky" balastní hmoty z vlastní produkce těla, které dominuje silný alfa uhlík. Ten, při probíhajících procesech uvnitř organizmu, se vylučuje jednak dýcháním (z krevního rozvodu pomocí červených krvinek) a jednak se ukládá jako součást hmoty kostí. Ten, který je zbytkový v lymfatickém systému, se ukládá, resp. vylučuje, prostřednictvím útvarů hmoty, které nazýváme vlasy, vousy, ochlupení.

 

Zdraví znamená soulad hmoty těla s vloženým programem jeho funkcí

 

Pokud odborníci zabrání šedivění pomocí přípravků tělu cizí hmoty, naruší jeho zdravotní rovnováhu, neboť nežadoucí hmota nebude z těla odváděna. Byla by to obdoba např. potlačování tvorby lupů či pocení, vlastně z neznalosti funkčních souvislostí a upřednostňování tržně vyvolávaných módních směrů. Je možné namítnout, jak je to u lidí trpících nedostatkem či úplnou ztrátou vlasů. Takové stavy ale přirozeně odpovídají určitému nestandardně vychýlenému hormonálnímu režimu těla, typicky rovněž v návaznosti na hormonální změny v průběhu života. Jakékoliv zasahování do přirozených funkcí těla z nepodstatných důvodů je tudíž neznalé a zdravotně rizikové.

 

Změny hormonálního režimu souvisí s čerpáním Nehmotného programu

 

Vědci zjistili, že s pokračujícím věkem se zkracují při buněčných replikacích ("dělení buněk") koncové části jaderných chromozomů DNA (tzv. telomery). Nevědí ale proč, neboť nemají jakékoliv znalosti o existenci Nehmoty, navíc programově uspořádané pro řízení biologických procesů těla. Skutečnost je taková, že řídící Nehmotný program druhu člověk je rozčleněn na více fází, které vlastnostmi navazují na věkové stupně bytí člověka. Po vyvinutí pohlavních znaků, přibližně ve věku 15 let, následuje 15 etapových fází, každá ve standadním rozmezí 7 let. Moderní věda zjistila, že buňky těla se komplexně vymění za 7 let, ale také neví, a ani nemůže vědět, proč. Pokud jednotlivec, ať již vědomě či jinak, organizmus nestandardně zatěžuje (psychicky i fyzicky, nejčastěji kombinací obojího), dochází k rychlejší posloupnosti v nástupu následujících programových etap, což se navenek projevuje jako rychlejší stárnutí a zkracování délky života.

 

Každá programová fáze bytí těla je spojena s produkcí a změnami hormonálního režimu.

 

Lidské tělo, obdobně i těla vyšších druhů fauny, obsahuje hormony obojího pohlaví. U mužů převažuje hormon testosteron ve všech svých odvozeninách, u žen je to skupina estrogenů. Od určitého věku se mění poměr hormonů v ženském i mužském těle, takže i hormonální polarita těla. Stárnutí je provázáno u mužů úbytkem mužských hormonů, takže relativním zvyšováním hormonů ženských, u žen je tomu naopak. Důležitou roli v tomto procesu sehrává i geneticky zděděná hmota těla, čili jaho zahuštění. Pro připomenutí opakujeme, že zahuštění těla vzmezuje nikoliv prostorové rozmístění jeho hmoty, ale Nehmotný náboj částic jeho hmoty. Z tohoto pohledu se u mužů spolu s věkem projevuje řídnutí či úplná ztráta vlasů, u žen naopak přibývá v různé míře ochlupení na pro ni "nepatřičných místech".

 

Stárnutím a změnami hormonálního režimu se mění skladba melaninu ve vlasech

 

Pigment melanin, jehož struktura navazuje na "silné" aminokyseliny tyrosin a tryptofan a je blízká hormonům, ve vlasech působí jako tmel vylučované odpadní hmoty. Při hormonálních změnách melanin mění svoji strukturu, ubývá v něm silný uhlík způsobující tmavé zabarvení vlasů a také mění svoje prostorové uspořádání, přibývá v něm totiž kyslík (šedivění vlasů).

 

Každá navazující programová fáze vyvolává hmotné úpravy poměru pohlavních hormonů a s tím i související změnu při odkládání nepoužitelné balastní hmoty. Když se fáze programu těla vyměňuji rychleji, tak určité procesy v těle na sebe nenavazují a vznikají disproporce. Rychlejší střídání cyklů programu se projevuje jako nástup a pokračující šedivění, jako znak, že do vlasů se ukládá jiná struktura odpadní hmoty.

 

Nutno ještě poznamenat, že vlasy člověku nerostou jen pro "okrasu", ale že jsou účinnou ochranou (izolací) před intenzívním dopadem Nehmotné energie proudící prostředím. Nejen vlasy, ale i ochlupení v různých částech těla jsou součástí jednoho ze smyslů člověka – hmatu, jeho detektorem pro Nehmotnou energii ve volném prostředí.

 

V čem nám mohou nové poznatky pomáhat?

 

Především v tom, že se dozvídáme o skutečné podstatě vlastností hmotného těla. Umožňují nám, abychom se skutečnými znalostmi řídili vyšší kvalitu vlastního bytí, aniž bychom museli být závislí na různě zkreslených informacích, které jsou nám hromadně podsouvány z okolí.

 

Pište nám dotazy do rubriky "Dotazy a odpovědi", dozvíte se co vás zajímá.