96. Jsou KLÍŠŤATA opravdu hrozbou?

Odpověď na dotaz tazatele Cannabis-doctor, která se stala aktualitou

13.06.2018 Cannabis_doctor se na nás obrátil s následujícím dotazem:

Dobrý den, již několik měsíců pátrám po nějakém seriozním skeptickém názoru na klíšťata. Zkrátka odmítám věřit tomu, co nám podsouvají sdělovací prostředky a zdravotnictví. Téměř všechny články o této problematice čtenáře nejdříve vystraší, aby vzápětí mohly propagovat očkování a repelent. Jsem člověk žijící v souladu s přírodou a nevěřím, že by takový malý brouček mohl člověku tak výrazně škodit.

Odpověď:

Nebudu se opakovat s omluvou, že na tento dotaz odpovídám po více jak roce, protože důvod jsem uvedla v předcházející odpovědi na dotaz o „pekle“.  Tazatel Cannabis doctor má na problém „klíšťat“ velice správný pohled. Současná medicína je plně podřízena komerčním zájmům farmaceutické lobby a zdravotním pojišťovnám a to vše je podporováno státní mocí. Za rukojmí svých zájmů si berou i takového „malého broučka“ jako je klíště. Tak tedy, jak je to s těmi „malými broučky“ doopravdy.

Je prokázáno, že klíště je přenašečem několika infekčních nemocí, na území ČR zejména lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy (zánětlivé onemocnění mozku). Zatímco proti borelióze a některým dalším infekcím, které klíště přenáší neexistují očkovací séra, vynahrazuje si to medicína právě propagací očkování proti „klíšťovce“ a na celkovou ochranu doporučuje různé chemické preparáty jako repelenty.

Klíště se živí, jak je všeobecně známo, sáním krve vyšších živočišných druhů, včetně člověka. Stejně jako člověk a všechny druhy fauny, potřebuje klíště pro svou existenci a reprodukci určitou potravu, na kterou má jeho organizmus program. Znamená to, že přijímaná potrava musí obsahovat hmotu určitého „zahuštění“. Zahuštění není prostorové rozmístění částeček hmoty v jeho těle, ale určitý úsek paprsku vitální energie, kterým jsou tyto částice hmoty nabity. Podíváme-li se blíže na druhy fauny, která klíšťatům chutná, zjistíme, že jsou to vesměs „masožravé druhy“. Člověk jako „všežravec“ disponuje dosti širokým rozsahem zahuštění těla. Indikátorem zahuštění jeho těla je krevní skupina, kdy skupina 0 (nulka) je nejzahuštěnější a krevní skupiny typu B patří k opačnému konci. Nulka svého nositele předurčuje, že bude bez problému „trávit“ tu nejzahuštěnější potravu, kterou je maso a výrobky z něho. Kdyby věda sledovala z tohoto pohledu napadení člověka tímto „broučkem“, výsledky by byly jednoznačné – skupina 0, AB a A jsou nejohroženější. Ale předpokladem, že budu klíštěti „chutnat“ jako nositel krevní skupiny B, je i konzumace masa. Do krve se totiž dostávají složky z této potravy, která klíšťata přitahuje. Takže i vlastníci skupin krve typu B, kteří nedbají a přes nadměrné množství vitální energie kterou spotřebovávají na rozklad této potravy oproti více zahuštěným jedincům, tuto konzumují, stávají se předmětem zájmu klíštěte. Ne všechna klíšťata  jsou nositeli  zmiňované boreliózy a „klíšťovky“, jak vyplývá z níže uvedených grafů.

Přehled výsledků z více než 12 000 vyšetřených klíšťat, která byla vyjmuta z kůže lidí na území celé ČR a analyzována v laboratoři.

 24 % klíšťat bylo přenašečem některé ze závažných nemocí.  Každé dvanácté klíště pozitivní na borelie bylo přenašečem ještě dalšího patogena.                              

Dojde-li ke kontaktu s infikovaným klíštětem, ještě to neznamená, že se infekce rozvine. Záleží na hostiteli a výkonnosti jeho imunitního systému. V současnosti člověk se svým životním stylem svou imunitní ochranu snižuje natolik, že není divu, setká-li se  s nakaženým malým vetřelcem, že onemocní. Pro bezproblémové bytí a bez obav, že dojde k nějakému zdravotnímu problému je nutné přístupem ke svému bytí zajistit, aby co největší podíl přijímané vitální energie mohl organizmus věnovat na zajištění obrany proti takovým vetřelcům. Tři „pilíře“ zdravého bytí – přijímaná potrava, prostředí ve kterém žijeme, předměty které ke svému bytí používáme a psychika  jsou pro to základními předpoklady. Informace,co je vhodná potrava a jak ovlivnit další oblasti pro bezproblémové bytí naleznete na našich stránkách www.svetjejinak.cz.

                                                                      Klíšťata přenášející boreliózu

 

                                                               Klíšťata přenášející klíšťovou encefalitidu - TBEV

Před několika dny jsem shodou okolností hovořila s naším dobrým známým a ptala se, jak strávil dovolenou se svými třemi dětmi. Nebudu zde opakovat jeho líčení otřesného zážitku, jak prožíval dovolenou v nemocnici se svým tříletým synkem a neskutečné metody současné medicíny ke stanovení diagnózy. Upíři by se museli červenat.  Podstatné je, že po týdenním zkoumání bylo zjištěno, že malý má „klíšťovku“. Pro jeho otce je dodnes nepochopitelné, jak jeho dítě  k tomuto krví přenosnému onemocnění přišlo, když nebylo klíštětem ani jiným podobným hmyzem napadeno. Vysvětlení je jednoduché. Očkování!

Stačí malé neznatelné poranění, kterému se nevěnuje pozornost, např. otlak od boty – puchýř a dotyk s tělními tekutinami, které vylučuje očkovaný jedinec. Navíc z jakéhokoliv  důvodu snížená imunita u postiženého a problém je na světě. Kdybychom  srovnali údaje o výskytu infikovaných klíšťat s pobytem očkované populace, asi bychom, ne asi, ale určitě bychom zjistili, že mají s výskytem onemocnění a infikovanými „broučky“, souvislost.

Očkovací vakcíny, jak známo, jsou oslabené kultury mikroorganizmů, aretované v médiu jehož přítomnost zabraňuje jeho množení. Struktura a zahuštění mikroorganizmu je zachována a dostane-li se tato směs do organizmu vyvolá imunitní odezvu, tj. tvorbu protilátek na likvidaci vetřelce. Při následném vniknutí, tentokrát již aktivního mikroorganizmu je zachována informace a vetřelec je likvidován, takže nestačí vyvinout aktivitu, která vede k propuknutí nemoci. Po aplikaci vakcíny, jak bylo uvedeno, nastává imunitní odezva, která je v postatě proces vedoucí k vyloučení narušitele. Oslabená kultura mikroorganizmů spolu s dalšími balastními látkami je obklopena a navázána na hmotné řetězce a opouští tělo spolu s tělními tekutinami (pot, stolice, moč). Jakmile se oslabené kultury mikroorganizmů dostanou do volného prostředí, „ožívají“ a vyhledávají prostředí pro svou existenci. Souhrnně lze tedy říci, že člověk se svým současným životním stylem neskonale  narušujícím výkon jeho imunitního systému neskonale napomáhá nebezpečí, kterého se obává – infekční onemocnění, mnohdy s trvalými zdravotními následky.

Snažila jsem se v krátkosti vysvětlit podstatu problému s onemocněními způsobenými kousnutím „malým broučkem“ – klíštětem. Velká část uvedených informací je jistě tazateli známa, ale doufám, že i on v odpovědi nalezne něco nového do své skládačky informací o daném problému. Závěrem je nutno dodat, že klíště není nebezpečím, kterého bychom se měli obávat a při napadení mít panickou hrůzu z následků. Také existuje mnoho přírodních repelentů ve formě esenciálních olejů, které klíště odradí (např. citrusy, rozmarýn apod.). Doufám, že informace uvedené v odpovědi budou vodítkem v pohledu na problém nejen tazateli, ale všem, kdo o to projeví zájem.