103) Koronavir COVID-19 – nevšední informace pro nevšední lidi

Několik dnů jsem přemýšlela, jak tuto aktualitu, komentující dění okolo šíření koronaviru COVID-19 a to nejen u nás v Česku, uvést. Jak pro širokou veřejnost srozumitelně vysvětlit podstatu existence takových mikroorganizmů, jejich působení a pominout všechny ty „-ázy“, kterými všichni odborníci operují.  Pokud zájemce o text aktuality neodradí delší úvod, možná, že se dostane až k pro něho zajímavým informacím.

Denně umírají desítky, možná stovky, dětí na podvýživu a hladem v krajinách, které nazýváme „rozvojové země“.  Existuje na to lék – trochu dobré potravy. Místo toho je svět vyspělé ekonomiky zaplavován drastickými fotografiemi z těchto oblastí s požadavkem na charitativní příspěvek jednotlivců, který stejně z větší části skončí v kapsách aparátu tyto akce pořádající. Nejde o to dodat těmto hladovějícím základní potraviny, ale o to, naučit je a dohlédnout, aby si je dokázali sami produkovat. Zajistit, aby měli k tomu patřičné podmínky, jak politicky tak i ekonomicky. Dodat technologie a vytipovat pěstování pro ně nejvhodnějších zdrojů potravy je to nejzákladnější. Proč se tak neděje? Není z toho žádný zisk, jen spousta problémů.

Denně umírají tisíce lidí na tzv. civilizační nemoci – kardiovaskulární selhání, onkologická onemocnění, znečištěné prostředí a z toho pramenící nejen respirační potíže - v krajinách s vyspělou ekonomikou. K tomu nutno připočíst oběti dopravních a leteckých nehod, oběti adrenalinových volnočasových aktivit a v neposlední řadě i dobrovolné odchody ze života. Informace o této úmrtnosti jsou brány jako samozřejmost související s lidským bytím. Akceptujeme to, pomineme, dokud se to nedotkne nás samých nebo našich blízkých. Rozklikneme-li si ale informace o těchto číslech na internetu, kde je uváděna i statistika podle jednotlivých příčin úmrtí, je nepochopitelné proč všechna ta opatření, která totálně rozkládají ekonomiku a hlavně psychiku lidí. Zobrazením https://www.worldometers.info/ jsme uvedeni do skutečné reality, že počet těchto obětí překračuje několikrát aktuální oběti „pandemie“. A hlavně je třeba vědět, že v současnosti řádící koronavirus není o nic víc smrtící než obyčejná chřipka. Z čísel statistiky lze odečíst, že obětí zemřelých „s chřipkou“ je podstatně více. Zajímavé bude, až se plně projeví současná opatření vlády a nastane stav, kdy méně odolní jedinci neustojí „katastrofickou“ ekonomickou situaci a dobrovolně odejdou z bytí.

Výzkumu léčiv pro tyto výše uvedené nemoci jsou věnovány miliardové sumy a výsledek? Čas od času se objeví velká bublina informace o objevu zaručeně účinného léku „na něco“ a tým vědců je oslavován. Ovšem lék se musí klinicky zkoušet a to trvá delší dobu, bublina praskne, zbude jen poprašek, který se vypaří do zapomnění. Stav se nemění a bádá se dál, čerpají se na to nemalé dotace z prostředků společnosti. Výsledkem této vědecké činnosti jsou prostředky, které neléčí, ale pouze zdravotní nerovnováhu v lepším případě dostanou do latentního (skrytého) stavu, nebo její projevy stabilizují. Ovšemže existuje lék na všechna tato onemocnění – je to změna životního stylu a prostředí, prostě zavést „Tři pilíře“ pro bezproblémové bytí (potrava, prostředí, psychika) v souladu se Systémem Univerza.  Jedinci, kteří tyto informace o „ozdravění“ do společnosti přinášejí, jsou považování při nejmenším za fantasty nebo pohádkáře. Každá větší aktivita v této oblasti je taktně „zametána pod koberec“, vždyť v sázce jsou miliardové zisky farmaceutického průmyslu a dalších navazujících oborů. Pak se náhle objeví něco, co je vidět pouze pod výkonným mikroskopem, začne se to nepředstavitelně rychle množit, převrací zaběhnutý způsob života společnosti naruby a zatím neúčinkují na to žádná dostupná léčiva.  Tím současným narušitelem, který se rozběhl rychlostí blesku po Zemi je koronavirus COVID-19.

Wikipedie charakterizuje viry (z lat. „virus“ – jed) jako drobné vnitrobuněčné cizopasníky nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. „Tělo“ virů je tvořeno tzv. virovou částicí, která je složena především z bílkovin a nukleových kyselin. Pro viry je charakteristické, že nerostounedělí se, nejsou schopné replikace (rozmnožování) bez hostitelské buňky a ani nejsou schopné vytvářet vlastní bílkoviny. Ty nejprimitivnější viry obsahují pouze svoji genetickou informaci ve formě DNA nebo RNA, které jsou uloženy v kapsidě. Ty složitější mohou navíc na povrchu obsahovat obalovou membránu pocházející z napadené buňky. To je stručná charakteristika viru, jak ho může člověk za pomoci stále dokonalejší techniky pozorovat a popisovat. 

Pro pochopení dalšího textu je nutné přijmout určité skutečnosti, které věda dosud odmítá uznat, a proto také nemůže překročit určitou hranici poznávání. Uznává pouze to, co může hmotnými prostředky uchopit, či jinak ovlivňovat. Za prvé, položme si otázku, jak ze stejné atomární neživé hmoty vznikne hmota živá v množině různých druhů fauny a flory, od nejmenších, okem nepozorovatelných útvarů až po tělo člověka. Co způsobuje, že živá hmota se formuje (roste) při zachování svých druhů, po nějaký čas se obnovuje a následně zaniká. Je to Nehmotný druhový program – souhrn impulzů Nehmotného fluida lidskými smysly nevnímatelného, který zajišťuje formování neživé hmoty ve hmotu živou za pomoci dalšího druhu Nehmoty, který označujeme jako Nehmotnou Energii. Tato se šíří celým prostorem Univerza v útvarech podobných kuželovitému paprsku poskládaných do jakéhosi „koberce“. Při nárazu na hmotné částice se tříští, prostupuje je a uděluje jim specifické vlastnosti. Hmotně tak rozeznáváme zahuštění hmoty plynné, kapalné a pevnou hmotu – podle síly úseku Nehmotného paprsku ukrytého v částicích hmoty, který jim uděluje tyto i hmotně pozorovatelné vlastnosti. Zahuštění hmoty tedy není její nakupení v prostoru, ale úsek paprsku Nehmotné energie ukrytý v jejích částicích. Jak následně uvedeme, je to jeden z důležitých prvků při poznávání vlastnosti útočícího viru na lidské tělo. Za další je skutečnost, že veškeré formace živé hmoty jsou „obaleny“ Nehmotnou pokožkou, která je součástí jejich energetického Nehmotného těla. Je to proto, aby vnější prouděné Nehmotné energie nenarušovalo účinky impulzů Nehmotného druhového programu uvnitř živého organizmu. Dostáváme se k charakteristice hmotných útvarů, které jsou nazývány viry. Jak bylo řečeno, viry nerostou, nedělí se, nejsou schopné reprodukce, protože jejich „tělo“ nemá  Nehmotný druhový program. Z tohoto pohledu jsou vlastně neživá hmota, ale jejich vnitřnosti (nukleové kyseliny a bílkoviny) patří ke konstrukci živé hmoty. Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci. Nejběžnějšími nukleovými kyselinami jsou kyselina deoxyribonukleová - DNA a kyselina ribonukleová - RNA. Jak je tedy možné, že se tak rychle množí, dostane-li se do hostitelské buňky? V podstatě by se tento proces dal přirovnat k 3D tiskárně. Podmínkou je, aby virus v buňce našel vhodný materiál pro svůj otisk a aby byla aktivována Nehmotnou energií jeho genetická informace. Pomalu se dostáváme k jádru věci. Podíváme-li se zpět do minulosti tak tento atak viru není ničím novým. Byla to např. „Španělská chřipka“ po I. světové válce, v nedávné minulosti SARS, MERS. Vždy se objevilo ohnisko, které se bleskově rozšířilo. Vždy se hledá původce, většinou ze zvířecí říše, ale nikdy se 100% jistotou vědci nic nezjistili. Také nemohli, protože aktivátorem je proudění určité kvality Nehmotné energie. Kvalita této aktivační energie souvisí s postavením planetárních těles a to nejen ve Sluneční soustavě, ale i v jejím nadřazeném celku. Je jen vždy otázkou, kde je nahromaděno větší množství „spících“ virů, když se tento stav objeví. V našem věku je to zpravidla oblast Číny, protože se nachází v koridoru přicházející Nehmotné energie do Sluneční soustavy a ke Slunci. Bude to trvat tak dlouho, dokud se planeta Země při svém oběhu okolo Slunce z tohoto koridoru nevysune. Zpravidla jsou to čtyři měsíce, potom aktivita toho kterého viru opadá. Namítnete, že za rok, až bude Země ve stejném postavení vůči Slunci a koridor proudění Nehmotné energie od vyššího, Sluneční soustavě nadřazeného planetárního celku, se posune jen minimálně, tak se bude situace opakovat. Ne, protože i nadřazená soustava se pohybuje a na příliv Nehmotné energie se stejnými vlastnostmi podporujícími množení viru si budeme muset nějakou dobu počkat. Pro dokreslení problému si připomeňme „morové rány“ ve Středověku. Jejich vznik se přisuzoval katastrofálním hygienickým podmínkám ve městech a domnělým přenašečům – krysám a podobné zvířeně. Tyto podmínky však trvaly léta a nic se nedělo, až najednou se bleskově rozšířila nákaza a kosila člověka po tisících. Podobně se chovají i jednotlivé kmeny chřipky, které každoročně projevují v určité období svoji aktivitu. Rozdíl je jen v tom, že jejich aktivita se váže na vlastnosti Nehmotné energie přicházející od Slunce a tudíž opakující se každoročně, když je Země v určitém postavení ke Slunci. Je to záležitost Sluneční soustavy. Vraťme se ale k našemu viru COVID-19. Je-li imunitní obrana těla člověka málo účinná, dostane se právě až do plicních klípků, kde probíhá předávání odpadního silného alfa uhlíku z červených krvinek na atmosférický kyslík. Z hlediska Nehmotného Energetického těla jsou útvary plicních sklípků povrchem těla, takže do nich má přístup obecně proudící Nehmotná energie, tedy i silnější - delší (průraznější) část jejího paprsku, než používá lidské tělo ke svému bytí (vitální energie). Snížená účinnost (otupení) vstupních receptorů imunitního systému v nosních dutinách a ústech je důsledkem používání různých antibakteriálních chemických prostředků obsažených v ústních vodách, zubních pastách, pastilkách pro osvěžení dechu, žvýkačkách jejichž součástí je syntetický menthol a samozřejmě aktivní kouření a alkohol. Prováděné stěry na testy zjištění přítomnosti koronaviru jsou prováděny z těchto míst. Pozitivní výsledek testu ale signalizuje, že virus v těle už úřaduje a jeho přítomnost v hlenu je sekundárním projevem. Z míst v těle příhodných k jeho množení se dostává lymfatickým systémem na povrch těla. Tak aktivátor bychom měli, nyní ještě hmota na reprodukci viru. Před několika dny proběhla masmédii nenápadná informace, že podle výzkumu, koronavir napadá především jedince s krevní skupinou „A“. Výše bylo již sděleno, co je zahuštění hmoty. Všechny druhy fauny, včetně člověka, mají ve svém Nehmotném programu zakódován druh potravy. Podle toho je dělíme na hmyzožravé, býložravé, masožravé, všežravé. Člověk, bohužel, patří do té poslední skupiny. V rámci rozpětí pro druh člověk (úsek paprsku NE) je využita pro jeho tělo zhruba třetina. Hmotnými prostředky nelze tento užívaný úsek zjistit, ale celkem spolehlivě jej možno odečíst z krevní skupiny. Jak je známo, nejzahuštěnější je krevní skupina „0“ (nulka).  Tato skupina vyjadřuje program, který bez jakýchkoliv úprav zvládá příjem veškeré pro člověka vhodné potravy. Ostatní skupiny (A, AB a B) musí být upraveny přídavným řetězcem hmoty na úroveň skupiny „0“, aby mohly plnit svou úlohu nejen v příjmu a zpracování nové hmoty (potravy). Právě tento „dodatek“ u skupiny „A“ je vhodným materiálem na formování těla viru. Toto rozdělení krevních skupin je rámcové, ve skutečnosti existují určité přesahy, takže virus může napadnout i organizmus s jinou krevní skupinou. Zajímavostí je, že právě z těchto „přesahů“ se tvoří mutace viru, protože jak bylo řečeno, jeho množení funguje jako tiskárna 3D. Takže z každého tak utvořeného viru se kopírují jeho dvojníci, kteří, pochopitelně, se chovají trochu jinak, včetně hmoty na jejich reprodukci. Doufala jsem, že se mi podaří sestavit kratší informační text k tomuto problému, ale je tolik souvislostí s tím spojených, které se musí alespoň okrajově nastínit.

Nyní ještě několik vět k opatřením, které se vlády jednotlivých států snaží chaoticky vydávat k zamezení šíření koronaviru. Používání roušek je opatření málo účinné. Mějme na paměti, že pokud se pohybujeme v prostoru s výskytem viru, tak ten ulpívá na všem, na našem oděvu, na botách, vleze s námi do auta, do bytu. Museli bychom před vstupem do obytného prostoru projít celkovou očistou, což je vlastně nemožné. Může do našeho bytu vniknout i otevřeným oknem, pokud se v blízkosti nachází jeho zdroj. Je proto scestné od vlády, že nepovolí udat přesné místo výskytu z obavy před perzekucí nakaženého. Právě ona má moc zamezit těmto projevům a tvrdě proti nim zakročit. Jinak se budu chovat, když budu vědět, že někde v blízkém sousedství se vyskytuje nákaza virem a jinak, když budu vědět, že blízké okolí je bezpečné. Rouška je tedy jakési šidítko a má větší význam pro naši psychiku. Nejlepší ochrana je naše imunita a aby byla doopravdy účinná, je zapotřebí nevyčerpávat limitovanou  kapacitu příjmu vitální energie. Nadměrná spotřeba pramení zejména ze stresových situací, kdy se obáváme o svůj život a život svých blízkých. Jsou to také všechny postoje a projevy nesouhlasné se Systémem Univerza, jehož základem je dobro a láska.  Vysoce negativní jsou projevy sobectví, kdy se projevuje snaha zabezpečit se nadměrným nákupem potravin pro případ delší karantény bez ohledu na druhé, nesmyslné udávání sousedů, kteří se nepohybují, podle nás, v regulích daných nařízením a další druhy napadání a osočování  bližních.

Co nám tedy současná realita sděluje? Společnost v ekonomicky vyspělých oblastech je zaměřena, podporována vědou, pouze na uspokojování hmotných potřeb bytí. Život je jenom jeden, snažme se jej prožít naplno a teď. Otázka, kdo člověk vlastně je, proč je tady a kam směřuje, je považována za něco neskutečného patřícího do oblasti pohádek a bájí. Láska je chápána především jako sexuální potřeba člověka. Ve vztazích panuje sobectví, kdy nejprve myslíme na sebe a až druhotně, někdy ani to ne, na druhé. Závist, snaha získat hmotné statky hraničím s nezákonným způsobem, snaha o osobní zviditelnění a celá řada dalších se Systémem nesouladných jednání. Tragédie je v tom, že v těchto intencích jsou vychovávány i naši potomci, které nenaučíme používat vlastní úsudek, neuvědomují si vlastní jedinečnou identitu a zařazují se spolu se svými rodiči do jednoho velkého „ovčího stáda“. To je vlastně to, co potřebují ti, kteří diktují způsob bytí v zájmu svého prospěchu. V této souvislosti je nutno poznamenat, že všechny tyto negativní projevy jsou v mozku zakódovány pod uskupením složeným ze slabých úseků vitální energie. Jako vše v Univerzu je založeno na polaritě (vztah dvou činitelů), tak v tomto případě je k vyzvednutí této informace zapotřebí k doplnění množství silnějších úseků vitální Nehmotné energie. Přesně naopak je tomu s informacemi souladnými se Systémem.  To je také jeden z vlivů na snížení účinnosti imunitní odolnosti organizmu.  Takže současná situace s „pandémií“ koronaviru je další upozornění na zrychlený negativní vývoj společnosti.

Toto pojednání by nebylo úplně, kdyby na závěr nebyla komentována opatření k zamezení šíření viru. Nechme stranou opatření v zahraničí a soustřeďme se na domácí scénu. Předseda vlády lavíruje mezi osobním postojem k celé situaci a názory skupiny „odborníků“. Výsledkem jsou chaotická a místy i nesmyslná opatření, z nichž lze vycítit boj o voliče a co možná nejmenší dopad na jejich podnikatelské aktivity velkých společností. Navenek je sice deklarována především pomoc malým a středním ekonomickým subjektům, ale při bližším pohledu se někdy jedná, podle mého názoru, o výsměch. Zde narážíme opět na již uvedenou „stádovost“, tj. hromadný příjem informací, který je přijímán bez vlastního názoru. To by se dalo ještě akceptovat, ale nelze, pokud se to dotýká opatřeními rozložené ekonomické sféry, v situaci, kdy nikdo nemůže odhadnout její trvání a skutečný dopad.

Pokud vám budou některé pasáže tohoto článku méně jasné, vysvětlení určitě naleznete v ostatních textech na našem webu

                                           www.svetjejinak.cz

 nebo v publikaci „Svět je jinak“ autora Zdeňka Svobody.

Za tým „Svět je jinak“ Helena Zíková