31. Léky pro chudé versus ziskové zájmy farmaceutických firem

Léky pro chudé versus ziskové zájmy farmaceutických firem

 

V rubrice "Novinky" na internetovém portálu Seznam.cz byl 28.června 2015 uveřejněn článek pod nadpisem "Lékaři: Chudí budou umírat bez léků, jestli se změní patentové zákony". Připojujeme k němu vysvětlující stanovisko, které umožňuje vymezit prospěšnost užívání i chemických léků v situacích, kdy se jedná o záchranu či udržení života člověka, který svým zdravím doplatil na nezdravý životní styl a prostředí současné společnosti.

 

Závislost člověka na lécích je větším problémem pro chudé

 

Je známo, že v současném světě je státní ekonomika úzce provázána s daňovými zisky z farmaceutické a další zdravotnické produkce a současně s výdaji na zdravotní péči, na kterou si ale pacienti postupně stále většími částkami sami přispívají. V tržní ekonomice, motivované a současně nucené k honbě za co největším ziskem, ceny léků průběžně rostou. Zvyšuje se také jejich potřeba u chemicky léčených pacientů, přijímajících i jinak nadměrné množství cizí hmoty. Tento vývojový trend se stává stále tíživější pro chudé lidi, kteří si rozsah alespoň dostupné zdravotní péče nemohou zaplatit.

 

Farmaceutické firmy chtějí více bohatnout na úkor chudých pacientů

 

Jakoby nestačilo, že farmaceutické firmy patří k těm nejbohatším. Nadnárodní farmaceutický průmysl se snaží prosadit změnu patentových zákonů na jednotlivé druhy léčiv, která by umožnila potlačit výrobu léků, tzv. generik, jejichž patentová ochrana již pominula. V praxi by to znemožnilo zejména výrobu těchto starších, ale nadále účinných a levnějších léků, zejména pro chudé v rozvojových zemích. Nejvíce by byla poškozena Indie, která je jejich největším a nejlacinějším producentem, ale zároveň i největším spotřebitelem.

 

Situaci charakterizuje varování mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF): "Milióny lidí se ocitnou v bezvýchodné situaci, jestli Indie podlehne tlaku ze strany USA, Japonska, Švýcarska a EU, tedy i ČR, na změnu patentových zákonů". Děsí nás pomyšlení, že by nadnárodní farmaceutický průmysl mohl uspět a zničit konkurenci v produkci generik v Indii a že by zisk zvítězil nad záchranou lidských životů,“ řekla Leena Menghaney, ředitelka kampaně Access Lékařů bez hranic pro jižní Asii. Tak to doslova uvádí shora komentovaný článek internetové rubriky Novinky.cz.

Zvítězí morální nebo zisková hlediska?

 

Žijeme ve světě mnoha kontrastů a protikladů, které hrubě narušují právo člověka na vlastní zdraví. To se ovšem netýká pouze dostupnosti léků ale má svůj počátek již v nechtěné i chtěné závislosti člověka na daném životním stylu, který je poplatný právě tržním zájmům ekonomiky.

 

Je dobře, že správným směrem burcují svědomí společnosti ti vědci, kteří nejsou nástrojem skupin ovládajících myšlení a jednání většiny společnosti. Mají odvahu vystoupit ve jménu spravedlnosti, která respektuje práva člověka v souladu s Božími principy, pro které jako lidé vůbec existujeme.