8. Nejen tatranky bez arašídů útočí na naše zdraví

Na internetovém portálu Seznam cz. v oblíbené cyklu "A DOST" byla 29. 1. 2015 uveřejněna zpráva pod názvem Arašídové tatranky bez arašídů. Autor a moderátor pořadu Jan Tuna v ní trefně uvádí skutečnosti, charakterizující obecnější tržní praktiky, někdy až bezohledně směrované k maximalizaci podnikatelského zisku a dovedně zastírané v rámci platné legislativy. Druhou a velice závažnou stránkou takové tržní praxe jsou dosud jen skrytá a blíže nespecifikovaná zdravotní rizika konzumentů, kteří jsou směrováni reklamou a spolehnuti na ochranu prostřednictvím hygienických norem a jejich dodržování.

 

Souhlasíme s vyjádřením autora, že nejde o jediného výrobce či jedinou potravinu nebo nápoj, kde jsou přírodní látky nahrazovány chemickými látkami, které vytvářejí dojem identické chuti, aroma, barevnosti a dalších senzorických vlastností, aby byly lépe prodejné.


Z hlediska našich znalostí je ale potřeba, aby lidé byli na zdravotní rizika z tržně nabízených potravin i jiného zboží nejen upozorňováni, ale současně dostávali pravdivé informace proč a jak daný výrobek poškozuje zdravotní rovnováhu těla.

PROČ jsou škodlivé "E" přídatné a další chemické látky v potravinách?

I když jsou živé organizmy, včetně lidského těla, zformovány ze stejných prvků atomární hmoty jako neživá příroda (anorganická hmota) je pro ně veškerá tato hmota "cizí". Znamená to, že tato hmota je formována a podléhá jiným Informačním tokům, než jsou vloženy do živých organizmů. Jinak vyjádřeno, biologické (nikoliv chemické) procesy v těle člověka jsou řízeny vloženým Nehmotným druhovým a následně s ním provázaným hmotným programem ("DNA"). Tento řídící Systém má k dispozici pouze Informace pro přepracovávání hmoty pocházející ze živých organizmů. Na příjem neživé anorganické hmoty a její zařazení do metabolických procesů jsou programově vybaveny pouze rostliny. Člověk a zvířata dokáží přepracovávat pouze takovou "minerální" hmotu, která byla součástí živého organizmu, takže zformována impulzy druhového programu živé přírody. Pokud je přijata jiná než tato hmota nebo nápoj obahující takovou hmotu, je automaticky aktivován imunitní program těla, jehož úkolem je cizího "vetřelce" likvidovat.

 

Skutečnost je ale taková, že imunitní kapacita těla není neomezená, takže konzumace potravin a nápojů takto obohacených spolu s nesprávným životním stylem a znečistěným prostředím ji průběžně a trvale zbytečně vyčerpávají. Není divu, že pak chybí při potřebě organizmu regulovat vlastní biologické procesy nebo dochází k jejímu selhání při napadení mikroorganizmy a stav těla je nutno "vyrovnávat" prostředky ne jemu vlastními. Důsledky se pak projevují ve snížené kvalitě života, když člověk je závislý na konzumaci chemických léků, tedy opět cizí hmoty, která současně tělu pomáhá i dále vyčerpává jeho přirozenou imunitní schopnost. Nutno ještě poznamenat, že pro organizmus těla se stává cizí hmotou i hmota pro něho vhodná a přirozená, pokud je technologicky upravována za účasti chemických přípravků.

 

JAK škodí tělu cizí hmota konzumovaná spolu s potravinami a nápoji?

 

Je známo, že tělo je konstruováno z částic velkých molekul, které tvoří řetězce aminokyselin v uspořádání bílkovin (proteinů), na které se programově navazují cukry, tuky, vitaminy a další různě odborně pojmenovávané útvary hmoty. Také hormony a enzymy, které jsou mobilními přenašeči hmotných Informací, navazujících na impulsy Nehmotného programu, mají základ v tomu odpovídající skladbě řetězců aminokyselin.

 

Všechna tato hmotná uskupení organizmu těla mají stejný základ v prvcích atomární hmoty, ale s tím rozdílem, že jejich částice mají jiný, Nehmotným programem vymezený obsah (náboj), takže jiné a vzájemně odlišné specifické vlastnosti. Molekuly a z nich programově formované řetězce jsou sestaveny z nabitých částic, které se v programovém procesním režimu těla vzájemně řadí na principu ustavování polaritní rovnováhy. Pokud se do těla mezi tyto řetězce hmoty dostane cizí hmota, je jejich řazení podle impulsů programu v různých fázích narušeno, takže procesní režim a s tím související funkce organizmu jsou vychýlené. Toto narušení cizí hmotou zůstává dlouho skryté, až při určitém nahromadění (kvantitě) takové nerovnováhy se projeví zdravotním problémem, především v oblasti metabolických funkcí organizmu. Nutno ještě poznamenat, že pokud se "cizí" hmota dostane až do buňky, může být příčinou i jejího zániku, nebo v lepším případě pouze ovlivní její výkonnou činnost. Je to prvotní předpoklad vzniku onkologických onemocnění, kdy zaniklé buňky s obsahem "cizí" hmoty se v těle hromadí, protože nedostatečný výkon imunity nestačí k jejich odstranění.

 

Jak se u imunitně oslabeného organizmu projeví pravidelná konzumace "cizí hmoty" (aromata pro různé příchutě, barviva, konzervační prostředky a další přídatné látky) lze ukázat na příkladu celiakálního onemocnění. V lékařském slovníku je uvedeno, že je způsobeno "poruchou střevního vstřebávání, jehož podstatou je nesnášenlivost glutenu (lepku, bílkoviny obsažené v obilí), zřejmě na imunologickém podkladě". Ve skutečnosti je to narušené složení enzymu již ve slinách v ústech, kde probíhá prvotní rozklad přijímané potravy. Tato nerovnováha se přenáší i na další proces trávení v žaludku, takže do střeva se dostává hmota, na kterou organizmus reaguje jako na balastní cizí a nezpracovatelnou.

 

V důsledku toho, že nejsou vytvořeny trávící enzymy v potřebné kvalitě již v prvopočátku při příjmu potravy, nedokáže se organizmus vypořádat s úpravou škrobů s nimiž je lepek navázán tak, aby tato hmota byla pro organizmus přijatelná. Ve střevu tak vznikají usazeniny, kterých se tělo špatně zbavuje a které brání standardnímu vstřebávání živin. Přitom škrob s lepkem je v těle nesmírně důležitý pro metabolismus cukrů. Nejde tedy pouze o chybné posuzování prvotní příčiny a o následnou neschopnost medicíny toto onemocnění léčit. Daleko podstatnější je skutečnost, která se týká všech civilizačních nemocí, že společnost zatím nedospěla k podřízení ekonomiky potřebám zdraví člověka a s tím související kvality jeho bytí.

 

Je mnoho dalších oblastí neuváženého jednání společnosti, které vyčerpává imunitu těla a zvyšuje četnost i druhy chorob, současně s potřebou jejich léčení. Tyto účinky na organizmus člověka jsou o to rizikovější, že zatěžují organizmus "moderního člověka" současně a dohromady ("koktejlový efekt"). Není proto náhodné, že

 

  • stále více dětí trpí alergiemi, zvýšenou hladinou cholesterolu a cukrovkou,

  • mnoho lidí středního věku je závislých na užívání léčebných prostředků,

  • téměř všichni senioři berou jako samozřejmost užívání mnoho druhů léků, neboť ke "stabilizaci" nikoliv k vyléčení je musí užívat každodenně.

Problematika úlohy potravin pro tělo a jejich správné posuzování je alespoň ve stručnosti naznačena v článku č. 13 na této naší internetové adrese.. Zájemce o širší a podrobnější informace odkazujeme na naši třídílnou knihu "Svět je jinak", jejíž první svazek vychází již v březnu letošního roku.