Neznámé skutečnosti v pyramidách

Vážení naši příznivci,

v následujících videozáznamech připomínáme naši spolupráci s panem Semirem Osmanagičem, objevitelem bosenských pyramid. Náš tým "Svět je jinak" navštívil koncem minulého léta tuto lokalitu. V doprovodu pana Osmanigiče jsme mohli na vlastní oči se seznámit se skutečnostmi, které jsou uváděny v  jeho přednáškách, také v těch konaných v prosinci minulého roku ve Zlíně.

Vzhledem ke spolupráci s panem Semirem Osmanagičem si dovolujeme umístit dvoudílnou přednášku ve Zlíně, kde jsme měli možnost se ke konci druhého dílu vyjádřit k podstatě systému Universa. Obdobně pan Osmanagič zveřejnil v anglickém překladu materiály "Svět je jinak" na webu  https://piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/11230-the-bosnian-pyramids-and-ancient-civilizations-in-that-area.html, které vysvětlují podstatu základních vlastností pyramid.

Blahopřejeme panu Osmanagičovi k  množství shromážděných dat a artefaktů a za vytrvalost, kterou prokázal a prokazuje v nepříznivých  podmínkách vytvářených mu představiteli dnešní vědy. V příštích aktualitách se pokusíme vysvětlit některá zjištěná fakta předkládaná na přednáškách a která jsou součástí také materiálů "Svět je jinak" a pro neznalost podstaty uspořádání  Universa,  nemohou být  ani správně interpretovaná.

https://www.youtube.com/watch?v=Ci1rpFr6yzc