45. Nově odborníci citrusy obviňují, místo aby jejich konzumaci, jako doposud, doporučovali

Nově odborníci citrusy obviňují, místo aby jejich konzumaci, jako doposud, doporučovali

V článku, uveřejněném na portálu Novinky.cz dne 29. ledna 2016 bylo uvedeno, že "podle odborníků bychom neměli sníst více
než jeden citrus denně a v létě se zcela vyhnout konzumaci celých grapfruitů". Důvodem má být, že citrusy obsahují uskupení hmoty typu tzv. kumarinu. Konkrétně skupinu takových rostlinných látek nazývají psoraleny a dovozují, že zvyšují citlivost kůže k UV záření. Ze statisiky odborníků vyplynulo, že pravděpodobnost výskytu zhoubného nádoru kůže - melanomu, při konzumaci rostlinné stravy s obsahem kumarinu, je až o 36% větší.

Jak je to doopravdy?

Jak tvrdí věda a je všeobecně známo, člověk, primáti a některé další druhy z živočišné říše si neumí syntetizovat vitamin
C a musí ho přijímat z potravy.
Uskupení hmoty vitaminu C je charakteristické svým jádrem ze silného uhlíku, obklopené množstvím kyslíku přivázaného  buď přímo na uhlík nebo na atomy vodíku. Připomíná tak trochu uskupení D-glukózy (cukru) přítomného jak v rostlinách, tak i v tělech živočichů, bez něhož  nelze živou hmotu formovat a zajistit její metabolické funkce.

A jsme u jádra věci. Zjednodušeně řečeno, vitamin C je hlavním doprovodným uskupením při zařazování nové hmoty do organizmu a nezastupitelnou formací při výkonu imunity. Kumarin je jednou z látek, poskytujících část svého uskupení pro seřazení vitaminu C. Proto všechny druhy fauny, přijímající potravu s látkami typu psoralenů, jsou vybaveny řídícím programem pro tvorbu řetězců hmoty vitaminu C nebo jemu obdobné látky. Není tak docela pravda, že člověk, a dalších několik druhů fauny o kterých se tvrdí, že nemají program na syntetizování hmoty vitaminu C. Tyto druhy živého organizmu sice přijímají vitamin C, ale stejně si jej rozkládají podle potřeby, takže využívají i jeho hmotu, která se vařením či jiným způsobem (např. sušením) změní.

Vraťme se ale ke kumarinu. Jak bylo uvedeno, kumarin poskytuje část svého hmotného řetězce pro tvorbu vitaminu C. Je to právě ta část uskupení silné hmoty uhlíků, která je rozhodující pro navazování hmotných řetězců určených pro stavbu a činnost organizmu nebo navazování zbytků nepotřebných pro organizmus (výkon imunity). Znamená to, že v organizmu člověka takové druhy hmoty, jakými jsou např zjišťované psoraleny, se sdružují s podíly tam přítomných  silných uskupení, které jsou pro ně polaritně vyhledávanou hmotou. V případě, že se setkají s "cizí hmotou", která se dostala do těla  spolu s potravou, velice ochotně ji navazují a společně se z těla vylučují lymfatickým Systémem prostřednictvím  nejen pórů na pokožce. Nemá-li tělo dostatečnou sílu imunity, ukládají se tato  uskupení pod povrchem pokožky a po neúměrných vystavování se účinkům UV záření se mohou proměnit v obávané melanomy.

Tělo není chemická výrobna . Částice živé hmoty mají jiný Nehmotný náboj, takže i jiné vlastnosti.

Není třeba se obávat účinků přirozených uskupení hmoty v těle, i když jejich chemická označení, a v tomto pojetí dovozované
závěry odborníků, nahánějí hrůzu. Ve skutečnosti je to hmota s jinými vlastnostmi než stejně označované chemikálie. Stačí si uvědomit rozdíl mezi kyselinou chlorovodíkovou jako silnou žíravinou a žaludeční kyselinou, jejíž převažující součást je uváděna pod stejným chemickým názvem.

Likvidace hmoty, která do těla nepatří, je funkcí imunitního Systému těla. Pro jeho výkonnost organizmus potřebuje přírodní (nikoliv syntetizované) látky typu vitaminu C a další v živém těle cíleně utvářené hmotné formace s takovými vlastnostmi. Vykonavatelem imunity těla je lymfatický Systém, jehož základním orgánem je brzlík a s tím související tvorba obraných částic. Nežádoucí hmota je z těla odváděna lymfatickými cévami, a to přes tlusté střevo (nerozpustné podíly), močí (rozpustné podíly) a také prostřednictvím potních kanálků, vyúsťujících na povrchu kůže. Právě tato oblast odvádění likvidované hmoty z těla je při jejím nakupení příčinou některých kožních onemocnění, včetně tvorby
melanomů, jak je výše uvedeno.

Rakovina kůže

Útvary na kůži, projevující se jako melanomy, mají obdobné procesní příčiny jako karcinogenní útvary uvnitř těla. Pokud
navázaná "cizí hmota" ve větším rozsahu začne utlačovat kožní buňky a vyřazuje je z činnosti, tělo na to reaguje tvorbou buněk nových. Ty jsou ale produkovány do již tato přeplněného lokálního prostoru, takže svoji funkčnost rovněž
rychle ztrácejí. To je podstatou bujení rakovinových útvarů, které medicína dokáže omezit jen dočasně tím, že v napadené oblasti zamezí projevu přirozené imunity, tj. tvorbě původně funkčních buněk. Dodejme, že obávané UV záření, tj. silné úseky paprsků Nehmotné Energie, aktivuje nejen imunitní obranu těla (pigmentace - zhnědnutí kůže), ale i tam přítomnou "cizí hmotu", která způsobuje nefunkčnost takto napadených kožních buněk. Následují obdobné procesní důsledky jako v případě cizí hmoty v těle, což se vizuálně projeví tvorbou melanomů.

Jak se vyvarovat rakovině kůže?  Jsou citrusové plody poškozující nebo tělu prospěšné?

Především je třeba vyvarovat se skutečným příčinám těchto chorobných projevů, což je především vnášení cizí hmoty dovnitř těla spolu s potravou a nápoji. Dalším důležitým faktorem je výkonná imunita těla, kterou lze udržet pouze životním stylem bez stresů, nevhodné stravy a pokud možno i vhodným životním prostředím. Nelze opomenout ani další negativní vliv, a tím je vystavování těla intenzivnímu nepřirozenému  slunečnímu záření za účelem "módního opálení" (zvláště v  solárku).

Přijímat co nejvíce přirozených vitaminů v přírodním stavu (ovoce a zelenina bez dalších pro tělo poškozujících úprav jako je např. grilování či mikrovlnná trouba). Vaření nebo dušení je u většiny druhů zeleniny naopak potřebné pro uvolnění vlákniny před trávícím procesem.

Citrusové plody jsou pro organizmus velice žádoucí, neboť napomáhají jeho přirozené imunitě obsahem nejen vitaminu C. Odborné statisticky vyhodnocované souvislosti jejich přítomnosti  s projevy rakoviny kůže zkreslují funkční podstatu. Zaměňují totiž pozitivní účinky "úklidových"  látek v těle s anomálními stavy organizmu, který je vystavován krajně nepřirozenému zatěžování v důsledku životního stylu současné společnosti.