48. Podstata celiakie, její prevence a možnost vyléčení

Podstata celiakie, její prevence a možnosti vyléčení

Onemocnění, nazývané celiakie, je pro většinu lidí neznámé, přestože jím jen v ČR trpí kolem 50 000 lidí. Zvláště v posledních letech narůstajé nejen jejich počty, ale významně se posouvá také věková hranice takto postžených jednotlivců až do dětského
věku. Jak uvádá článek na portálu Novinky cz z 28. ledna 2016, toto onemocnění přichází velice plíživě, takže, takže v průměru trvá 8-12 let, u dětí méně, než se je podaří medicínsky spolehlivěji identifikovat.

Medicína dovozuje, že celiakie má základ v nesnášenlivosti organizmu vůči lepku a rovněž odpozorovala, že není jedinou formou takto evokovaných projevů. Mnohočetné příznaky, jako pocity nevolnosti, únava, deprese, bolesti břicha, průjmy, kožní vyrážky,bolesti kloubů, řídnutí kostí a mnohé další, se opakují v různých kombinacích a intenzitě.

Současná medicína hodnotí celiakii jako "autoimunitní chorobu, kterou u lidí s dědičnou dispozicí vyvolává bílkovina, označovaná "lepek". Tuto bílkovinu obsahují určité druhy obilí (pčenice, žito,ječmen, oves) a výrobky z něj. Medicína prohlašuje, že u  člověka, který onemocní celiakií, způsobí lepek zánět v tenkém střevě a  následně i poruchu trávení a vstřebávání potravy

Odborníci tvrdí, že prakticky jediným způsobem, jak nemoc léčit, je bezlepková dieta, neboli potraviny, ve kterých lepek není přítomen.

Co je příčinou nesnášenlivosti těla na lepek? Lze tomu předejít, do jaké míry se projevuje zděděná genetická informace po rodičích

Odpověď na tyto základní otázky vyplývá z charakteru šíře shora uváděných příznaků nesnášenlivosti lepku a také z dalších souvislostí. Mimo jiné, že celiakii občas doprovází cukrovka nebo onemocnění štítné žlázy, že zvyšuje i  riziko vzniku zhoubných nádorů. Medicína  ve své praxi mnohé závislosti objevuje. aniž by znala skutečný původ a procesní režim těchto chorobných projevů. Proto celiakie se jeví odborníkům jako skrytě záludná a neznají jiný způsob terapie než shora zmiňovanou
bezlepkovou dietu.

Základní příčinou nesnášenlivostí lepku je narušený metabolizmus, takže takto vyvolávané zdravotní obtíže  patří mezi tzv. civilizační nemoci. Člověk, pokud má nezkreslovbané objektivní znalosti, se jich může vyvarovat, a to i v případech genetického oslabení určitých funkcí těla.

Na vině je cizí hmota přijímaná v potravě. V současně upravovaných a komerčně hromadně dostupných potravinách konzumujeme pro tělo cizí hmotu ve dvou základních provedeních. Jsou to jednak  látky, které mají původ v neživé přírodě a jsou následně technologicky zpracovávány do uspořádání převážně chemických uskupení. Jedná se typicky o různá potravinářská aromata (příchutě), barviva, emulgátory,konzervanty a mnohé další přídatné látky, označované většinou jako "Éčka". Sem ale patří také látky, které mají původ v živé přírodě, mnohdy označované jako "přírodně identické", ale prošly následně techologickým procesem, který do nich vložil jiný Nehmotný obsah a vrátil je tak do režimu neživé přírody. Současně je zbavil přirozených doprovodných řetězců, na které ale právě reaguje program těla při metabolickém zpracování potravy. Obojí tyto druhy tělu cizí hmoty jsou základní příčinou celiakálního onemocnění, jak z dalšího podrobněji vyplyne.

Procesní průběh vedoucí ke vzniku celiakie a jejím projevům

Také v těle se konzumovaná cizí hmota projevuje dvěma základními procesními způsoby:

  • pronikne krevním rozvodem dovnitř těla, počínaje již buňkami sliznice žaludku
  • prochází trávícím ústrojím až do tenkého střeva, kde se lepí na jeho stě

V obou případech záleží na velikosti uskupení a průchodnosti sliznice, co projde a co nikoliv.

Onemocnění celiakií odvíjí právě od cizí hmoty v tenkém střevě.
Pokud zůstává na povrchu, stává se izolantem a způsobuje, že podíly natrávené potravy, které v daném úseku střeva mají procházet dovnitř těla, tak se tam hromadí. Program těla zajišťuje již od fáze příjmu potravy, že buňky příslušného orgánu dostávají avizo pro tvorbu tomu odpopvídajících navazovacích látek (řetězců). Proto také látky, které mají lepek (gluten) polaritně navázat, se tvoří v buňkých vnitřní stěny střeva ale potrava se k nim nedostává, neboť její navazovací konce jsou obsazeny cizí hmotou. Na protilehlé stěně střeva obdobně marně čeká nachystaná hmota, aby převzala přepravované natrávené podíly a zavedla je do krevního rozvodu.

Důsledkem omezené průchodnosti  je hromadění hmoty, a to jak příchozí natrávené potravy, tak rovněž nevyužité produkce střevních buněk. Lepek je v přijímané potravě provázán se škroby, neboli s cukrovou hmotou, která je trávena již v prvním úseku tenkého střeva. Tyto velké makromolekuly postupně vyplňují prostor střevních klků (záhybů) a utvářejí tam izolující překážku, která brání prostupování trávené hmoty dovnitř těla. Přislušné buňky střeva v takto přeplněném prostoru ztrácejí funkčnost, tělo tvoří nové, což zatěžuje neúměrnějeho imunitní sílu, Snaží se cizí hmotu, včetně přirozených balastních podílů trávené potravy odstraňovat (průjmy), zbytky v záhybech sliznice zůstávají. Zahnívají tam, což je prostředí pro činnost mikroorganizmů a s tím související záněty, s doprovdnými hmotnými důsledky. Narušené trávící funkce tenkého střeva výrazně vychylují metabolické procesy v těle jako celku, neboť organizmus nedostává potřebnou sklladbu hmoty. Je tak narušena hormonální rovnováha těla a s tím související tvorba enzymů, které se účastní programového přeřazování hmoty a jejího předávání v těle. 

Tělo není chemický provoz, i když procesy v něm odborníci takto posuzují 

 Z podstaty života je ale patrné, tělo není chemickým provozem, jeho biologické procesy jsou řízeny jiným Nehmotným programem než v neživé přírodě.Vědecká a odborná neznalost Nehmotné procesní podstaty veškerých funkcí těla je důvodem relativní bezradnosti medicíny předcházet civilizačním onemocněním v důsledcích trvalého zatěžování současného člověka cizí hmotou. Společnost jako celek tento stav dále prohlubuje v důsledcích tržně-ekonomických zájmů.

Z uváděných důvodů obsahují některou cizí hmotu dokonce i potraviny pro kojence. Nelze se pak ani divit, proč se zvětšují počty dětí s různými alergiemi a rovněž s nesnášenlivostí na lepek. Všechny takto vyvolávané zdravotní problémy se snáze projevují u jedinců s oslabenými funkcemi určitých orgánů těla podle předané genetické informace. Nevyhýbají se alenikomu, kdo nepřiměřeně vystavuje organizmus působení cizí hmoty, většinou v rámci moderních trendů nebo aniž si to vůbec uvědomuje.

Bezlepková dieta celiakii pouze stabilizuje  ale neléčí. Narušování metabolizmu se prohlubuje.

Bylo již v předchozích souvislostech vyjádřeno, že bezlepková dieta, jako jediné řešení, které může současná medicína doporučit, ve skutečnosti řešením není. Nejen, že neodstraňuje příčiny a nevyléčí takto nemocného člověka, ale při omezení přísunu lepku organizmus nedostává látky, které podle programu těla potřebuje pro vyrovnaný metabolizmus, jako základ zdraví.

Prevence: Nekonzumovat cizí hmotu

Vyhýbat se cizí hmotě v potraviných je tou nejúčinnějšé prevencí nejen vůči celiakii, ale i vůči naprosté většině civilizačních nemocí. Není to v současné společnosti jednoduché, ale přesto pro znalého a takto odhodlaného jednotlivce je dosažitelné. Čím více lidí bude požadovat přirozené zdravé přírodní potraviny, bez zbytečných techologických zásahů, tím více se bude nucena obchodní sféra přizpůsobit, aby prodala. Má to ovšem mnoho omezení, zatím jsou zdravější potraviny dražší, což lze pochopit ekonomicky, méně již účelem a smyslem bytí člověka.

Tělo při dobré imunitě dokáže celiakii odstranit

Pokud člověk dokáže odstranit příčiny, které u něho celiakii vyvolaly, může se tohoto onemocnění postupně zbavit. Vyžaduje to ovšem delší čas, znalost a vůli,  měl by si připomenout, že roky tvalo, jak k této civilizační nemoci určitým životním stylem přispíval, než se projevila. Dobrým a urychlujícím prostředkem jsou zeleninové šťávy podle receptur Breussovy metody, které pomáhají také v léčbě nádorových onemocnění. Tělo rychleji nabývá imunitní sílu, aby mohlo přirozeně a současně účinně postupně odstraňovat hmotu, která se v něm usadila, je pro něho cizí a způsobuje mu zdravotní problémy.