15. Proč perlivé a slazené nápoje jsou nezdravé?

Proč perlivé a slazené nápoje jsou nezdravé?

 

Vracíme se k nedávno uveřejněnému článku na portálu Novinky.cz (5.února 2015) pod titulkem "Perlivé slazené nápoje a sodovka mohou za řadu zdravotních problémů". Posuzováno z hlediska Sdělení "Druhé strany" pro současnou společnost, obsahuje kromě správných doporučení, také mnoho odborných omylů vyplývajících z neznalosti podstaty funkcí organizmu těla člověka.

 

Komentovaný článek uvádí devět oblastí v těle člověka, kde se podle experimentálních zjištění a jejich statistického vyhodnocení projevují zdravotní problémy u osob, které perlivé a sladké nápoje pravidelně konzumují. Uvádíme je v pořadí a označení, jak byly publikovány a současně posuzujeme obsahovou stránku z hlediska poznatků, které se dovídáme z mimosmyslových rozhovorů s našimi přáteli – Tvořivými Duchy na "Druhé straně". To nám umožňuje současně objektivně vysvětlit, proč jsou důsledky právě takové, jak se hmotně projevují.

 

1. Urychlují stárnutí

Věda:

Slazené šumivé nápoje mají vliv na změny v DNA lidí. Vzhledově jsou pak tito jedinci starší a to průměrně až o 4,6 roku. Způsobuje to zkracování telomerů, uskupení hmoty chránící zakončení řetězců DNA. Ale proč?

 

Sdělení:

Podstata účinků spočívá v proniknutí kysličníku uhličitého (CO2), kterým jsou syceny perlivé nápoje, do krevního rozvodu. Silný uhlík navázaný na atmosférický molekulární kyslík je předmětem zájmu červené krvinky (erytrocytu). To není nic neobvyklého, červené krvinky jsou k tomuto výkonu určeny, ale problém je v tom, že spolu se silným alfa uhlíkem se na krvinku "přiváže" i atmosférický kyslík. Krvinka sice tento uhlík standardně předává atmosférickému kyslíku, ale ve zcela jiném prostředí buněk plicních komůrek. Uvnitř krevního rozvodu toto uskupení hmoty způsobí zánik krvinky jako takové a následně z ní uvolněný atmosférický kyslík se nekontrolovaně pohybuje v krevním řečišti, až se dostane dovnitř buněk. Tam na sebe strhává část uskupení hmoty, tvořící zakončení spirály DNA. Problém je v tom, že množství hmoty zakončující spirálu DNA (délka telomeru) vymezuje frekvenci obměny (dělení) buněk. Ztráta části hmoty telomeru, která se naváže na atmosférický kyslík, způsobuje stav buňky jakoby se na základě impulzu Nehmotného programu rozdělila, tedy "zestárla" o jednu fázi svojí životnosti.

Souvislosti standardních procesů obnovování tělesných buněk v průběhu vývoje a následného stárnutí těla jsou ale mnohem širší. Obsah "kapsy" Nehmotného druhového obsahu je programován na 120 let pozemského života člověka. První část programu se odvíjí 3 roky, druhá 5 let, třetí se specielním určením (vývin druhotných pohlavních znaků) 7 let. Zhruba v 15 letech věku člověka počíná běžet 15 sedmiletých cyklů hmotné obnovy celého těla (15x7+15=120). Tato programová období mají určitá vychýlení podle genetických dispozic individuálního těla, ale zejména podle míry jeho zatěžování. Jedná se o hmotné vlivy, které jsou v nesouladu s principy vloženými Božím Tvůrcem do Universa a také všeho hmotného v něm.

 

Konkrétně zvyšuje čerpání Nehmotného programu těla především negativní myšlení a jednání člověka, nesprávné stravování, nadměrná fyzická zátěž a znečistěné životní prostředí. Podrobnější informace pro všechny, kteří chtějí znát nezkreslovanou skutečnost pro směrování vlastního bytí, uvádíme v avizované knize "Svět je jinak", svazky 2 a 3, které jsou dokončovány k publikaci.

 

2. Vzbuzují chutě na sladké

Věda:

Nechce se ani uvěřit stanovisku odborníků, že sladká chuť je silně spojena se "systémem odměn v mozku, proto sladké vyvolává chuť na další sladkost". K tomu dále uvádějí, že oxid uhličitý v sycených nápojích přitom působí jako kyselina, která zvyšuje odpovědi na další chutě, kam patří i cukr.

 

Sdělení:

Odborná formulace objasnění tohoto problému svědčí o naprosté neznalosti procesu, který probíhá v organizmu ve spojitosti s cukrem. V aktualitě č. 16 "Cukry, tuky a sůl ve zdravém stravování" jsme se snažili vysvětlit rozdíl v začlenění přirozeného uskupení řetězců cukru a rafinovaného cukru do metabolického procesu. Tvorba hmotných řetězců, které jej obklopují, aby byl nerozpustný a doputoval v trávícím procesu až do střeva (enzymy) a tvorba řetězců, které jej v krevním rozvodu přebírají, aby se dostal na místo určení, počíná již při vstupu do těla. Chuťové receptory (buňky na jazyku) signalizují příchod a množství cukrové hmoty. Jediná vada je v tom, že nerozeznávají kvalitu cukru, takže je vyvoláno množství a jakost řetězců hmoty pro jeho začlenění podle avíza buněk. Rafinovaný cukr, který obsahují všechny slazené nápoje "zmizí" do nitra organizmu již přes žaludeční sliznici, takže všechny připravené řetězce pro jeho nerozpustnost zůstávají nevyužity a do vědomí člověka přichází signál: hmota je připravena, kde je cukr? To je pravé vysvětlení chutě na sladké.

 

Chybou ovšem je, že při chuti na sladké, se konzumuje opět rafinovaný cukr. Situaci vyřeší pouze příjem jednoduchých cukrů, jak jsou obsaženy v přirozené potravě (např. hrozinky, med, sladké ovoce).

 

Z uváděného mimo jiné vyplývá, že perlivé nápoje chuť na sladké nezpůsobují. Jejich poškozující účinky jsou jiného rázu, spočívají v přítomnosti silného uhlíku jako součásti kysličníku uhličitého(CO2) a přírodně identických látek (barviva, aroma), které jsou v takto přijímaném stavu pro tělo cizí hmotou nadměrně evokující imunitní Systém organizmu. Navíc musí organizmus ještě zápolit s hmotou rafinovaného cukru.

 

3. Zvýšené riziko rakoviny prsu

 

Věda:

Kanadští vědci zjistili, že čím víc ženy vypijí slazených perlivých nápojů, tím mají vyšší hustotu ňader, což je známý rizikový faktor onkologického onemocnění v této části těla. Uvádějí, že vyšší hustota prsů totiž znamená i větší množství buněk, které se mohou přeměnit na nádorové, a riziko případného onemocnění se zvyšuje až čtyřikrát.

 

Sdělení:

Názor, že vyšší hustota prsů zvyšuje násobně riziko případného onemocnění je scestný, pravěpodobně odvozený z vnějších projevů zhoubného buněčného bujení a už vůbec nesouvisí s cukrem a kysličníkem uhličitým. Prsní žlázy jsou jedním z orgánů lymfatického Systému, a to jak u žen tak u mužů. Celý problém souvisí s "příchylností" ženských pohlavních hormonů estrogenů (obsahuje je i mužské tělo) k přídatným látkám, které jsou v sycených sladkých nápojích hojně zastoupeny (barviva, aromata, aspartam). Řetězce hmoty hormonů s navěšenou "cizí" hmotou přecházejí do lymfatického Systému, kde tvoří "vyšší hustotu". Rizikové jsou tedy části těla, kde se hormony vyskytují ve větším množství, u žen je to oblast vaječníků, dělohy a uváděných prsních žláz, u mužů je to prostata. Jak je ze statistiky známo, je to podle odborníků nejrozšířenější druh rakoviny. Jak bylo již v předešlých článcích a komentářích uvedeno, záleží pak především na výkonnosti imunitního Systému, geneticky předaném zahuštění těla a kvalitě proudění NE v okamžiku narození.

 

4. Poškození kostí

Věda:

Vypití většího množství koly může velmi negativně ovlivnit kosti. Kola obsahuje vysoké množství kyseliny fosforečné, která snižuje hustotu kostních minerálů a zároveň má negativní vliv i na množství vápníku v krvi. Tělo se přirozeně snaží udržet vyrovnané hladiny vápníku a fosforu v krvi, tudíž když je v těle přebytek fosforu, z kostí se kvůli udržení rovnováhy uvolňuje také velké množství vápníku.

 

Sdělení:

Je to velice kuriózní odborný výklad vlivu kyseliny fosforečné, kterou obsahují nápoje souhrnně označované jako "kola".

V každém případě kyselina fosforečná (atom fosforu vázaný s třemi atomy vodíku a čtyřmi atomy kyslíku) je pro tělo "cizí" a navíc i agresívní hmotou. I když je ve vodě rozpustná, její molekula je natolik objemná, že nemůže přejít přes žaludeční sliznici do nitra těla.

 

Fosfor, který organizmus získává biologicky vázaný z přirozené potravy (hlavně ze zeleniny) je v těle součástí mnoha formací hmoty, protože způsobuje jejich flexibilitu (pružnost). Z tohoto důvodu je nezastupitelný ve formě fosfolipidů v buněčné membráně a samozřejmě také v kostech. Úvaha odborníků, že způsobuje při nadměrné konzumaci problémy v obnově kostní hmoty a současně i ztrátu pružnosti jejich obalů ("kornatění kostí") a také, že při přebytku fosforu v těle se z kostí jeho vlivem uvolňuje vápn, je mylná. Vyplývá z chemického chápání procesů v živém těle, ale ty, jak jsme se již několikrát zmiňovali, probíhají v jiném programovém režimu

 

Skutečnost je taková, že za hospodaření organizmu s vápníkem odpovídá štítná žláza, respektive její součást – příštítná tělíska. Ubývání vápníku v kostní hmotě (osteoporóza) je jiná záležitost, spojená s procesem využívání silného uhlíku v součinnosti s příslušnými hormonálními složkami a vitaminem D.

 

V čem tedy tkví skutečná škodlivost kyseliny fosforečné? Je to prosté. Molekula kyseliny je soubor hmoty se silnou oxidační schopností. Při pozření účinkuje již v žaludku, kde rozrušuje hmotné celky, hlavně bílkoviny nesoucí vázaný vápník, takže ten je pak neprogramově začleněný a tedy v dalším metabolickém procesu nevyužitelný. Není divu, že při současné formě stravy již tak chudé na vápník, dochází pak k jeho nedostatečnému potřebnému příjmu. Závěrem je nutno dodat, že fosfor se v těle recykluje, hlavně z obsahu přirozeně likvidovaných buněk.

 

5. Způsobují nadýmání

Věda:

Šumivé nápoje obsahují kyselinu uhličitou, která naplní žaludek vzduchem. Pokud nedochází k úlevě, hrozí neustálé hromadění vzduchových bublin v žaludku, které po čase začnou praskat a absorbovat se do krve.

 

Sdělení:

Opět duchaplné vědecké?! vysvětlení. Jak bylo již výše uvedeno, ze žaludku přechází kysličník uhličitý (CO2 - silný uhlík a atmosférický molekulární kyslík) obsažený v perlivých nápojích do krevního rozvodu spolu s vodou, čímž se jednak vyrovnává krevní tlak a jednak jsou spolu s vodou unášena některá uskupení hmoty, jako např. vitaminy skupiny B. V krvi se váže na červené krvinky, které zbavuje jejich funkce, jak je shora uvedeno. Pokud takto ze žaludku neodchází, tak silný uhlík reaguje s tam přítomnou potravní hmotou, hlavně s hmotou přídatných látek a uvolněný atmosférický kyslík odchází říháním. Nemůže být tedy příčinou nadýmání v dalším trávícím procesu. Příčinou nadýmání je buď aktivace určitých druhů mikroorganizmů ve střevě v návaznosti na trávenou potravu jejíž zbytky vznikly z nějakým způsobem narušeného trávicího procesu nebo vzájemná reakce balastní hmoty z potravy s výsledným uvolněním její části v plynném skupenství.

6. Ničí zuby

Věda:

Nebezpečné jsou v určité míře veškeré slazené nápoje, jelikož cukr reaguje s bakteriemi zubního plaku a produkuje škodlivé kyseliny, které mohou způsobit rozklad zubní skloviny. Perlivé nápoje v sobě ukrývají ale ještě něco navíc, a proto jsou pro zuby i desetkrát škodlivější. Podle vědců je to dáno pravděpodobně přidávanou kyselinou citrónovou do nápojů a pak také kyselinou uhličitou, která vzniká rozpuštěním oxidu uhličitého ve vodě.

 

Sdělení:

Vybavení těla kvalitou zubní skloviny je postačující a bezpečné, pokud člověk žije přirozeným stylem života. Člověk si ale různými vlivy nepřirozené chemické hmoty ničí tam působící příznivé bakterie, jejichž absence naopak tvorbu poškozujícího plaku umožňuje.

 

7. Útočí na játra

Věda:

Šumivé nápoje s vysokým množstvím ovocných šťáv izraelští vědci spojují i se steatózou jater (ztučnění jater). Z jejich zjištění vyplynulo, že při vypití dvou plechovek (0,66 l) šumivého ovocného nápoje denně se až pětinásobně zvyšuje pravděpodobnost zjizvení jater, a tedy předstupně cirhózy a rakoviny jater. Problém vědci vidí ve vysokém množství cukru, který se rychle vstřebává v játrech a přeměňuje na tuk. Zatím ale není zcela prověřeno, jak tomu je u nápojů s umělými sladidly.

 

Sdělení:

Uváděné problémy souvisejí se "špatným", takže rafinovaným cukrem, při němž se ztrácí jeho přírodní kvalita. Jak v některé z jiných aktualit uvádíme, konzumace běžně používaného rafinovaného cukru velice podstatně přispívá k tvorbě zdánlivě tukové hmoty v těle, jejíž podstata je ale cukrová. Játra, jako hlavní orgán pro přeřazování hmotných uskupení pro potřeby celého těla, jsou velmi citlivá na kvalitu přijímané nové hmoty. Jakmile se tato hmota svou kvalitou odchyluje dochází k nemožnosti jejího navázání programově zformované řetězce a tedy k nemožnosti jejího využití. Hromadí se tedy a je předmětem aktivace imunitního Systému k jejímu odstranění. Pokud tento Systém je málo funkční (snížená imunita organizmu jak jsme se jí již zabývali) a nevyužitelná hmota se hromadí, pak dojde k steatóze jater se všemi zdravotními důsledky. Není to tedy jen cukr, ale nevhodná technologická úprava jinak pro organizmus příznivé hmoty.

 

Nápoje s umělými sladidly (např. aspartam) jsou ale pro tělo ještě více poškozující "cizí" hmotou, jak je již výše uváděno.


8. Trávicí problémy u dětí

Věda:

Kola je populárním lékem dospělých na žaludeční problémy. Podle vědců by se tak ale nemělo dít u dětí. Jelikož žaludeční bakterie způsobující problémy se často živí cukrem, dojde naopak k jejich rozmnožení. Problémy mohou u dětí způsobit i umělá sladidla, která se obtížně vstřebávají v žaludku, čímž zvyšují pravděpodobnost průjmů.

 

Sdělení:

Souhlasíme s tím, že jakákoliv forma "Koly" je zvláště pro děti nevhodná. Základní odůvodnění zdravotní nevhodnosti koly jsou již vymezeny ve shora uváděných souvislostech. Dodejme, že organizmus se při přijmutí "cizí" hmoty (ale i v případě vniknutí nevhodných mikroorganizmů) brání aktivací imunitní obrany, což se hmotně projevuje jako průjmy či zvracení. Zvláště u dětí jsou tyto projevy intenzívní při jejich relativně vyšší imunitní schopnosti v porovnání s "unavenějšími" organizmy dospělých.

 

9. Způsobují předčasnou pubertu

Věda:

Konzumace více než jednoho slazeného perlivého nápoje denně může u dívek vyvolat předčasnou pubertu, takže začínají menstruovat dříve. Nápoje s přídavkem cukru zvyšují hladinu inzulínu, což může vést i k vyšším koncentracím ženských pohlavních hormonů, např. estrogenu. Vědci se obávají, že by to mohlo mít souvislost i s vyšším rizikem onemocnění rakovinou prsu a dalších onemocnění, jež ovlivňuje hladina tohoto hormonu.

 

Sdělení:

V tomto případě souhlasíme s poznatky vědy. Proč tomu tak je vyplývá již z výše uváděných skutečností v bodě 1. - Urychlují stárnutí a v bodě 3. - Zvýšené riziko rakoviny prsu.  Dřívější počátek menstruace je vyvolán potřebou tvorby ženských hormonů v souvislosti s existencí "cizí" hmoty v organizmu. Účelem je harmonizace formování metabolických řetězců hmoty s tvorbou pohlavních hormonů.

 

K jakým dospíváme závěrům?

V rozdílu mezi názory i teoriemi odborníků a skutečností, jak je nám sdělována se znalostním nadhledem Bytostmi z "Druhé strany", se typicky projevuje hmotné omezení skutečného poznání. Nejvíce se to týká právě oblasti zdraví, která nemůže být plně funkční bez znalosti hmotně nepoznatelné podstaty života. To je ovšem také jeden z důvodů proč "Druhá strana" se snaží vnášet do současné společnosti pravdivé znalosti. Záleží pak na každém jedinci, jak tyto Informace využije, nechá je nepovšimnuté nebo je dokonce v sobeckých zájmech bude chtít zneužít.