5. Proč se nedobíjí baterie modulu vyslaného ke kometě?

Automatický modul Philae, který úspěšně dosedl na kometu, pojmenovanou po jejích objevitelích Čurjumov- Gerasimenko, se po dvou dnech spojení se Zemí odmlčel. Jeho baterie se vybily a řídícímu středisku na Zemi se nepodařilo obnovit jejich dobíjení ani manévrováním instalovanými solárními panely. Vědci byli rozčarováni, neboť takový průběh nepředpokládali. Přesto jsou nadšeni z úspěšného přistání modulu a že se jim podařilo, podle jejich vyjádření, získat cca 80% plánovaných datových informací. Jejich nadšení by asi nebylo takové, kdyby věděli, že posuzovat získané údaje jen podle pozemských fyzikálních vlastností hmoty je základní a fatální omyl. Nelze z nich totiž pravdivě dovodit skutečný původ, podstatu a organizovanost uspořádání vesmíru, takže také nelze získat v tomto smyslu odpovědi na jimi kladené otázky. Ovšem, kdyby měli tyto znalosti, tak by nikdy takové experimenty neprováděli.

 

Pravou vypovídací hodnotu v kosmu zjišťovaných dat a jejich začlenění do Systému Universa věda pozná až poté, co opustí svoji víru v samojedinost hmoty a začne se seznamovat s existencí a vlastnostmi Nehmoty, která je všudypřítomným polaritním protějškem hmoty. Právě jejími vlastnostmi je dán věčný zdroj Energie, od nepaměti člověkem hledané "perpetuum mobile". Pro začátek stačí nahlédnout do cyklu našich článků a aktualit, uváděných na této internetové adrese.

 

Ještě poznamenáváme, že nesdílíme nadšení vědců ze získání údajů o „špinavé ledové kouli“, jak jsou v žargonu také označovány komety. Již představa, že na kometě existuje voda, s jejími pozemskými vlastnostmi, je scestná a svědčí o neznalosti podstaty Systému Universa a života v něm. To také dává vysvětlení, proč vůbec vědci kladou otázky, jako:

 

  • "Zda komety obsahují nukleové kyseliny a aminokyseliny, a mohou tedy být roznašeči života ve vesmíru" ?

  • "Zda voda na Zemi nepochází z komet".

Při alespoň základní znalosti účelu a programu vloženého do Universa jeho Tvůrcem by vědci pochopili zbytečnost takových otázek a rovněž praktického a nákladného ověřování těchto jen domnělých záhad.

 

Znalostní nouzi soudobé materialistické vědy charakterizují také další publikované názory odborníků, jako:

  • "Získané poznatky by rovněž mohly přispět k vyřešení záhady, jak se na Zemi dostala voda, zda na ní byla od počátku formování planety, nebo zda ji dopravily právě komety, které se s ní srazily",

  • "mlhavý obal komety tvoří převážně voda a oxid uhličitý smíchaný s oxidem uhelnatým".

Do této kategorie úvah spadají rovněž s projektem související prohlášení vědců, jako:

  • "Fyzikální vlastnosti komety mohou upřesnit šance na odvrácení případné srážky Země s podobnými objekty, kterých jsou jen ve sluneční soustavě miliardy, a řada z nich ji může ohrozit",

  • "průlet kolem Slunce příští rok v létě má ukázat nakolik jsou komety „odolné“ a jak zanikají".

Někdy až "slepé" přesvědčení některých vědců a odborníků ve správnost jen teoreticky dovozované fyzikální představy o vesmíru, při neznalosti jeho Nehmotné podstaty a účelu, charakterizuje vyjádření jednoho z nich k aktuální ztrátě spojení s modulem na kometě: „Jsem si jist, že naši kolegové v řídícím středisku najdou způsob, jak získat energii.“

 

Vraťme se ale k problému jen krátkodobého spojení modulu s řídícím střediskem ESA na Zemi, které bylo vymezeno kapacitou jeho solárních baterií. Důvod o kterém se vědci domnívají, že způsobil přerušení nabíjení baterií modulu je totiž jiný. Není to proto, že "přístroj se nachází ve stínu útesu, takže jeho solární panely nemohou pracovat pro nedostatek energie ze slunečního svitu". Jakékoliv úvahy vědců o pozdějších možnostech obnovení činnosti modulu při náhodném příznivějším naklonění jeho čidel směrem ke Slunci jsou proto scestné. Skutečná příčina spočívá v tom, že modul se na povrchu komety dostal do prostředí, které zamezuje dobití baterií i při jeho vhodném postavení vůči slunečnímu záření. Souvislosti s touto skutečností vyplývají ze systému Universa a jsou podrobněji uváděny v připravované knize "Svět je jinak".

 

Odborníci skutečnou příčinu nejen toho, proč se baterie na kometě nedobijí, ale i dalších skutečností v mnohem širších souvislostech existence vesmíru a života v něm neznají, protože dosud je "tabu" uvažovat o existenci něčeho jiného než je hmota. Souvisí to s přetrvávající výlučně hmotnou orientací a metodikou současné vědy, která jakoukoliv zmínku o existeci pro ni neprokazatelné a přitom řídící Nehmoty prohlašuje paradoxně za nevědeckost.