16. Rakovina nemá původ v náhodném dělení buněk

Rakovina nemá původ v náhodném dělení buněk

 

Komentujeme článek, uveřejněný v rubrice Novinky .cz dneb 2. ledna 2015. Navazuje na stanovisko týmu amerických vědců, podle nichž za většinu typů rakoviny mohou podle nových poznatků nahodilé mutace buněk, nikoli genetické předpoklady či rizikové faktory, jako je například kouření. K těmto závěrům dospěli po analýzách 31 typů rakovin zjištěním, že 22 z nich se dá vysvětlit především nahodilými mutacemi DNA při průběžném dělení buněk v různých částech těla. Dotyční vědci charakterizují jako "převážně biologickou smůlu" hlavně rakoviny krve (leukémie), slinivky břišní, varlat, vaječníků a mozku.

 

Proč jsou tyto vědecké závěry pouhou spekulací z nesprávného výkladu experimentů?

 

Především proto, že nahodilá mutace buněk nemůže z podstaty těchto procesů vůbec existovat. Buněčná reprodukce totiž probíhá podle impulsů Nehmotného programu těla, a ty jsou přesné a hmotně nezměnitelné. Příčina projevů rakovin je tedy ve hmotě a je způsobována vnějšími podněty, takže se nejedná o mutace. Konkrétně, do buněk vstupuje vadný materiál, takže jimi produkované nové buňky nejsou schopné přirozeného výkonu a tělo se je snaží nahradit. Pokud tato příčina v daném místě těla trvá, tak při nízké imunitě organizmu tělo ty nefunkční buňky se snaží odklízet, jak to vyplývá z jeho programu. Ty se kupí a jsou "živé", neboť jsou připojeny na rozvody krevní i lymfatický, takže komunikují se hmotou programově přiváděných řetězců. Nejsou to ale buňky výkonné, neboť pro jejich nefunkčnost je automatika programovývh Informací odpojila od přívodu Nehmotné Energie, takže nejsou schopné vlastní produkce a a zapojení do funkcí těla. Současně, v důsledcích přeplňování takového lokálního prostoru jsou nově tvořené buňky natolik stěsnány, že ztrácejí funkčnost i z tohoto důvodu. To je důvodem pro ještě překotnější tvorbu dalších buněk a projevuje se zrychlovaným růstem nádoru, jak je to pro rakoviny typické.

 

Z uváděné procesní podstaty vyplývá, že chirurgickým odstraněním nádoru, včetně nejbližšího okolí ložiska, někdy dojde a jindy nikoliv k vyléčení rakoviny. Záleží na tom, zda byla odstraněna prvotní příčina, která ložisko nádoru vyvolala a zda tato příčina je současně v tom místě lokalizována či nikoliv. Jinak vyjádřeno, buď je nádorové ložisko přímo zdrojem buněčného bujení nebo až následným odkladištěm nerovnováhy v jiné části těla. V tom druhém případě je příčina jinde a tělo, při oslabené imunitě, nemělo sílu vlastní vadnou produkci kdekoliv v těle odklidit a pouze ji v sobě odložilo. To jsou případy obávaných recidiv rakovinových onemocnění. O to více je problematické ničení tzv. rakovinových buněk (nefunkční buňky, odpojené od rozvodu Nehmotné Energie) chemo- a radio- terapiemi, které imunitu těla oslabují ve stavech, které naopak potřebují její posilování. Stále se jadná, jako ostatně u všech nemocí, o odstranění prvotní příčiny, která souvisí se životním stylem a prostředím člověka jako jednotlivce a nedobrovolně s nutností akceptovat zdraví poškozující vlivy, které působí na všechny. Nejedná se tedy o náhodné mutace buněk a smůlu jednotlivce, jak někteří vědci dovodili, ale právě naopak o důsledky toho, jak člověk se svým zdravím vědomě nakládá.

 

Zastavme se, alespoň v maximální stručnosti ale ze shora uváděných hledisek Systému těla, u typů charakteristických rakovin, z nichž zmiňovaný vědecký tým vyvozuje svoje vykonstruované závěry o náhodných mutacích bunněk:

 

  • Při leukémii (rakovině krve) produkují buňky kostní dřeně opakovaně nefunkční bílé krvinky, a to právě z důvodu špatné kvality zpracovávaného materiálu. Nejedná se tedy o vadu DNA v dělení buněk ("mutaci") , ale o nekvalitní materiál, který je do nich z krevního a lymfatického rozvodu přiváděn. Tvoří se, na základě podnětů z těla a na to navazující automatiky impulzů Nehmotného programu, stále nové bílé krvinky, ale ty nemají potřebnou kvalitu. Nejen to, v důsledcích přeplněného prostoru se nadměrně tvoří a hromadí také nové buňky kostní dřeně, což přispívá ik urychlování zhoubného procecu.

  • Při rakovině slinivky přišní (pankreatu) spočívá původ tohoto onemocnění rovněž v nekvalitní hmotě, která vstupuje do produkčních buněk tohoto orgánu. Ty pak produkují hmotu, která nemá schopnost následně navázat příchozí materiál. Jedná se hlavně o nekvalitní hormonální řetězce dopravované v lymfatickým rozvodem, takže výsledná produkcenení schopná standarně fungovat v krevním Systému, , např insulin při navazování a uvolňování cukrové hmoty. Ve slinivce jako takové, dochází k postupnému přeplňování příslušného mezibuněčného prostoru s již shora popisovanými důsledky bujení nových buněk, které mají nahradit ty nefunkční.. Také v těchto případech ale pomáhá pouze odstranění prvotní příčiny a posilování imunity těla přirozeným bytím a přírodními prostředky, neboť chemickými preparáty to z podstaty řízení těla nelze.

  • Při rakovině varlat nebo vaječníků je přisunována do jejich buněk hormonální hmota z orgánů v horní polovině těla. Také v těchto případešch ji tělo nedokáže odklízet, zejména proto, že se jedná o hmotu silného zahuštění a tělo s oslabenou imunitou nedokáže zformovat k tomu potřebné řetězce. Je zřejmé, že hlavní příčinou těchto nádorových onemocnění je narušená hormonální skladba těla jako celku, jak je námi uváděno v části naučných článků.

  • V případech rakovinových nádorů mozku se vždy jedná o proniknutí hmoty, která tam nepatří, neboť mozek je velice citlivý na bezchybné převádění Infomačních signálů Je to prostředíneuronových sítí procesně ovládaných výlučně Nehmotou, takže je pro něj cizí i hmota, se kterou tělo standardně pracuje ve svých výkonných orgánech qa jejich buňkách. Také v tomto případě pomáhá odstranění prvotní příčiny a schopná imunita, takže při splnění této podmínky mohou být úspěšné také dostupné chirurgické zákroky, aniž by narušily standardní mozkové funkce.

V tomto námi komentovaném článku se rovněž uvádí, že mimo "náhodné mutace" jimi analyzovaných druhů rakovin existuje "třetina typů rakovin, které způsobují především špatný životní styl či zděděné dispozice". Patří k nim "především rakoviny kůže, plic a tlustého střeva, ale například i hlasivek". V tom je možno s nimi souhlasit, neboť si alespoň v těchto případech uvědomují, že se jedná o reakce těla, atakovaného cizí hmotou, takže vlivy nezdravého životního stylu a prostředí.

 

Velice charakteristická a zároveň vysvětlující je informace, že "výzkum Univerzity Johnse Hopkinse nezahrnoval všechny typy rakoviny. Nezabýval se rakovinami prsů a prostaty, které přitom patří k nejčastějším zhoubným onemocněním, protože u nich američtí vědci nebyli s to spolehlivě vyhodnotit dělení buněk". Je totiž nechtěným potvrzením skutečnosti, že k chybě nedochází při dělení buněk. Prostata a mléčné žlázy jsou totiž orgány lymfatiského Systému, kde nejsou přítomné standardní výkonné buňky, v nichž ty kmenové mají programove vloženou schopnost "se dělit". Mají spíše úlohu pomyslných "rezervoárů"procesně potřebného materiálu. Co se standardně nedělí, nemůž sloužit na podporu jen smyšlené teorie původu rakovin a nemůže být ani z tohoto pohledu experimentálně vyhodnocováno.

 

Proč nemůže tělo zhoubné rakovinové procesy kontrolovat a řídit?

 

Důvodem je odpojení rakovinových buněk od Nehmotného rozvodu Nehmotné Energie, kterým jsou do buněk přiváděny Nehmotné řídící Informace (signály) ze Řídícího mozkového centra, napojeného na Nehmotný program. Výkonné buňky tento signál předávají hmotným nervovým vedením svůj okamžitý stav zpět do mozku k vyhodnocení a předání tomu odpovídající korigované Nehmotné Informace do buněk. Pokud ale jsou tkáňové buňky odpojeny od Nehmotných signálů z vnitřního Nehmotného Energetického těla, tak tyto regulační procesy nemohou probíhat, takže rakovinové buňky nemohou být programemn těla ovládány, "žijí" v režimu blízkém neživé přírodě.

 

Přirozená imunita těla je nenahraditelná

 

Znovu si lze uvědomit význam přirozené imunitní síly k tomu, aby projevy rakovin byly již v zárodku likvidovány, takže i význam přirozeného životního stylu bez zatěžování těla cizí hmotou a jeho psychického vyčerpávání negacemi životního stylu, který jsou v rozporu s posláním lidí, jako Nehmotných Tvořivých Duchů ve hmotných tělech. Takže je nutné zopakovat také základní předpoklady pro odolnost organizmu: přirozený životní styl bez zatěžování těla cizí hmotou a psychická pohoda bez vyčerpávání se negacemi životního stylu, který je v současnosti v rozporu s posláním lidí, jako Nehmotných Tvořivých Duchů ve hmotných tělech.