24. Náprava porušeného zdraví v souladu s podstatou života

Používání přírodních látek v prevenci a léčbě nemocí

Posilující Energizátory na bázi přírodní hmoty

Energetická diagnostika a terapie pomocí Nehmoty

 

Při narušení zdravotní rovnováhy provádí medicína pro stanovení diagnózy podrobné rozbory vzorků hmoty těla (nejčastěji krve) za použití nejmodernější zdravotnické techniky. Výsledky srovnává s diagnostickými tabulkami hodnot a podle toho posuzuje druh nemoci a stanovuje léčebné prostředky, aniž by zkoumala prvotní příčinu vzniku onemocnění, natož aby se ji snažila odstranit. Nejsou-li předepsané léky účinné, předepíše jiné a pacient v roli pokusného zvířete dál věří v „odbornost“ medicíny. Nejhorší situace nastane, zjistí-li medicína, že odstranění narušené zdravotní rovnováhy není v její moci a pacient je odkázán, v lepším případě, na doživotní užívání předepsaného léku, který jeho potíže udržuje pouze v setrvalém stavu.

 

Již ve staré Číně byli lékaři hodnoceni podle toho, jak dokázali u svých pacientů udržet zdravotní rovnováhu. S trochou nadsázky, současná medicína je v opačném postavení – udržuje v určitých případech nemocné ve stabilizovaném stavu pomocí převážně chemicky vyráběných léčiv, místo toho, aby kladla větší důraz na prevenci. Je to ovšem těžké, protože by přicházela o klienty a „průmyslové odvětví“ zdravotnictví by krachovalo.

 

Než se vrátíme k problému přírodních léčebných prostředků je nutné ještě poznamenat, že pokud po aplikaci jakéhokoliv léku nedojde do třech měsíců u pacienta byť k mírnému zlepšení dosavadního průběhu nebo k vyléčení, je bezpředmětné dále zatěžovat organizmus. To platí jak pro léky chemicky vyráběné, tak i pro přírodní léčebné prostředky, včetně minerálních vod. Z toho také plyne, že používat dlouhodobě minerální vody jako stolní vodu je nevhodné.

 

Podstata účinků přírodních léčebných prostředků spočívá v tom, že vlastnosti jejich hmoty vycházejí ze stejného principu jako vlastnosti organizmu těla. Obecnou základnou působení léčivých přírodních prostředků je proto jejich hmota, která navazuje na organizovanost hmotného života a s tím související hmotné toky. Pro udržování a obnovování zdravotní rovnováhy člověka (ale i fauny) jsou prospěšné zejména některé rostliny, označované jako léčivé byliny. Léčebně v nich působí zejména minerální látky zabudované do řetězců jejich hmoty, které byly jimi prvotně přijaty a jejich prostřednictvím zařazeny do režimu živé přírody. Takovou hmotu dokáže organizmus zařazovat do svého programu a případně i recyklovat. Pokud ale jejich přírodní stejná hmota je dále technologicky upravovaná, stane se pro organizmus již „cizí“ hmotou, která je předmětem aktivování imunitního Systému.

 

Hmota léčivých rostlin, jako součást “výše organizované”, tj. živé hmoty (VOH), se skládá z řetězců, které mají v sobě uzavřeny takové úseky vitální Nehmotné Energie (NE), které dokáží nežádoucí hmotu, způsobující nerovnosti ve funkcích těla, odstraňovat. Připomeňme si v této souvislosti z předchozích poznatků, že vložení života do hmoty je ze záměru Boha pouze ve schopnostech Stvořitele. Znamená to, že člověk není a nikdy nebude schopen stvořit život – zformovat atomární hmotu tak, aby oživla. Vyplývá z toho mimo jiné, že stejné řetězce hmoty, vyrobené technologicky s Energetickým obsahem obecně organizované hmoty (OOH), nemají a ani nemohou mít stejné léčebné vlastnosti jako řetězce hmoty, přirozeně zformované Nehmotným druhovým programem. Z uváděné podstaty živé hmoty také vyplývá již zmiňovaná omezená a nejvýše jednorázová účinnost jakýchkoliv chemicky vyráběných léků, včetně nežádoucí aktivace imunity těla člověka. Proto také preparáty z výtažků přírodních látek ztrácí přirozený soulad s programem těla.

 

Stvořitel dává člověku veškeré základní předpoklady pro přirozený způsob života a s tím související možnosti přirozeného pečování o zdraví, jeho udržování a obnovování. V každé zeměpisné oblasti proto existuje úplná řada zpravidla dvanácti bylin, které v plném rozsahu účinkují na základní nerovnováhy v těle jako celku i v jeho jednotlivých částech.

 

Zeměpisná poloha mírného pásma severní polokoule a tomu odpovídající klimatické poměry nabízejí člověku níže uvedenou základní řadu dvanácti léčivých rostlin :

 • černý bez (všechny jeho části – květ, list, plod i kořen)

 • řebříček (květ a horní část natě)

 • meduňka (list)

 • mateřídouška tymián (květ s horní částí olistění)

 • jitrocel (list, semeno)

 • máta peprná (list)

 • kopřiva (list, kořen)

 • přeslička (nať)

 • heřmánek (květ)

 • pampeliška (květ, list, kořen)

 • vlaštovičník (kvetoucí nať)

 • měsíček (květ, mladé listy)

Praktickou pomůckou, umožňující základní orientaci ve stupni zahuštění hmoty určité rostliny, takže i rámcové určení jejích léčebných účinků, je zabarvení jejího květenství. Připomeňme si, že barvy, jak je člověk vnímá, jsou vnitřním „překladem“ pro naše vědomí. Vyjadřují kvalitu Nehmotné Energie (NE) v kontaktu se hmotou, která ji používá. Přesněji vyjádřeno, na hmotném povrchu se hromadí úseky paprsků NE právě takového silového stupně, že již příslušnou látkou nemohou procházet a tedy být používány, což člověk vnímá jako barvu. Příkladně, bílý odstín květu, který je souhrnným překladem celého barevného spektra - od fialové po červenou, napovídá, že jednotlivé části takové byliny skládají úplný rozsah zahuštění toho druhu VOH. Proto používá tomu odpovídající skladbu silových úseků Nehmotné Energie, které výsledně skládají bílou barvu.

 

Dvanáct tuzemských bylin (mírné pásmo severní polokoule) je níže v textu uváděno v pořadí, v jaké části těla se převážně projevuje jejich léčebný účinek:

 

Černý bez (sambucus nigra) je silně zahuštěná rostlina (keř) s bílým květenstvím. Proto je účinný zejména při navazování a odvádění Energeticky i hmotně silných látek z těla. K léčebným účelům se užívají všechny části rostliny, v současnosti ale hlavně její květenství.

 • čaj z květu se doporučuje jako močopudný prostředek při horečnatých onemocněních (nachlazení apod.), neboť vyvolává také uvolňování vody pocením.

 • plody černého bezu jsou svým obsahem účinných látek hlavním činitelem při odstraňování silné hmoty, se kterou si organizmus jinak neví rady. Je tedy v takových situacích specifickým pomocníkem vnitřního imunitního Systému organizmu. S plody je spojeno také účinné snižování krevního tlaku a recyklace červených krvinek.

 • čaj z listu černého bezu je v současnosti opomíjen, i když má léčivý vliv také na hladinu cukru v krvi. Obklad z rozmačkaného čerstvého listu pomáhá od různých otoků.

 • odvar z kůry a kořene se používá k vylučování škodlivin z těla, nejčastěji však zevně při bolestech kloubů a žilních problémech.

Řebříček (achillea millefolium) je bylina rovněž s bílým květenstvím. Svým hmotným zahuštěním a tedy i Energetickým obsahem má blízko k prekurzorům steroidních mobilních částic - hormonů v těle (článek 18). Dokáže proto harmonizovat především hormonální procesy v celém organizmu. Aplikuje se jako čaj z květu a z přilehlých horních částí natě, ale lze jej použít i jako přísadu do koupele.

 

Meduňka (melissa officinalis) kvetoucí bíle až nafialověle, účinkuje převážně v oblasti centrálního řízení funkcí hmotného těla (thalamus, hypotalamus, hypofýza, hlava jako celek). Meduňka by proto měla být používána především pro regulaci a harmonizaci psychiky člověka, k odstranění pocitu únavy po namáhavé psychické ale i fyzické práci a hlavně jako „prášek na spaní“. Aplikuje se jako čaj z listu. Má ale vynikající účinky také jako přísada do koupele, hlavně při potřebě odstranit psychické napětí.

 

Mateřídouška (thymus serpyllum) kvetoucí v jemné „lila“ barvě, účinkuje především v oblasti krku (ale i v dutinách horních cest dýchacích). Je vynikajícím prostředkem s antibakteriálním účinkem a uvolňuje lymfatické cesty. Posiluje imunitní funkce organizmu. Nejčastěji se aplikuje jako čaj, ale je možno ji použít také na obklady a jako přísadu do koupele.

 

Jitrocel kopinatý (plantago lanceolata) s květenstvím světle fialového odstínu je účinný především v oblasti dolních dýchacích cest (plíce, průdušky). Čaj z listu se tedy hlavně používá při kašli a kataru dolních cest dýchacích pro uvolňování hlenu. Čerstvá šťáva má silné protizánětlivé účinky a působí proti širokému spektru mikroorganizmů vně i uvnitř těla, zejména v oblasti bronchiálních problémů. S velkým úspěchem se jí používá také při léčení bércových vředů nebo při zastavování povrchového krvácení (odřeniny, zanedbané otlaky apod.). Je rovněž neocenitelným pomocníkem při pobytu v přírodě, kdy velice rychle odstraňuje důsledky bodnutí hmyzem. Při tomto použití však pozor na čistotu okolního prostředí !

 

Máta peprná (mentha piperita) je bylina kvetoucí rovněž fialově, svými Energetickými a hmotnými parametry dokáže regulovat a odstraňovat nežádoucí látky narušující zažívací procesy v oblasti žaludku. Používá se čaj z listu. Protože látky v ní obsažené působí podobně jako anestetikum (prostředek ke znecitlivění), lze ji využít i zevně pro zmírnění svědění kůže.

 

Kopřiva dvoudomá (urtica dioica), nikoliv kopřiva hluchavka. Má světle zelené květy, přecházející do zvláštní žlutavé barvy. Dokáže zasahovat ve velmi široké škále zdravotních problémů, majících svůj základ v narušeném metabolismu. Spolu s mátou se nacházejí přibližně v polovině rozsahu hmotného zahuštění výše organizované hmoty (VOH). Látky, které jsou obsaženy v kopřivě, mohou tak zasahovat při vyrovnávání metabolických funkcí (slinivka, játra, ledviny), působit jako antianemikum (proti chudokrevnosti), kardiotonikum (regulace srdeční činnosti), antidiabetikum (regulace hladiny cukrů v krvi), antirevmatikum, dokáží bojovat proti různým virům, zastavují krvácení, jsou blahodárné pro ledviny, zevně způsobují rychlejší hojení ran a podporují růst vlasů. Pro kopřivu je charakteristický nejen zvýšený obsah přírodně vázaného železa související s krvetvorbou, ale i vysoký podíl vitaminu C a vápníku, což je hmota nezastupitelná při programovém přeskupování řetězců hmoty v těle. Sušením ztrácí některé účinné látky (organické kyseliny, vitamín C apod.), takže pro některé účely je nutné používat pouze čerstvou nať.

 

Přeslička rolní (equisetum arvense) má jiný systém tvorby semene a proto se jeví jakoby nekvetoucí. Je charakteristická hlavně vysokým obsahem kyseliny křemičité, přírodně vázané a tedy rozpustné ve vodě. Svými výslednými energetickými a hmotnými vlastnostmi se velmi účinně projevuje především navazováním a odváděním z těla různých nežádoucích usazenin, majících původ v narušeném metabolismu a podporou obnovy buněk tkáně. Je proto významným pomocníkem při odstraňování důsledků narušeného metabolizmu a hormonálního režimu těla, projevujících se u žen hlavně v gynekologické oblasti a u mužů v souvislostech s prostatou. Nelze však opomenout ani její vyrovnávací účinky v oblasti žaludku, slinivky, ledvin, močových a dalších orgánů. Pro její snadnou zaměnitelnost s druhy přesličky bahenní a lesní, které obsahují pro organizmus některé toxické alkaloidy, je nutno ji vnitřně užívat velmi opatrně a jen z ověřených a znalých zdrojů. Zevně působí blahodárně při hojení ran, podporuje regeneraci tkáně, pružnost a pevnost krevního rozvodu, tlumí bolest kloubů. Je bylinkou se stěžejním využitím v zevní aplikaci – obklady z napařené natě, příměs do koupele apod..

 

Heřmánek pravý (matricaria chamomilla) se svým typickým nezaměnitelným aroma a květenstvím se žlutým středem obklopeným bílými okvětními lístky, jako nejúčinnější částí rostliny, se již z dálky připomene. Spektrum jeho používání, a to jak vnitřně tak i zevně, je tak široké, že následující výčet bude pouze demonstrativní – účinkuje jako spasmolytikum (uvolňuje křeče hladkého svalstva), působí při uklidnění psychiky, má vlastnosti antialergika (zmírňuje alergické reakce organizmu těla), má antimikrobiální a proti bolestivý účinek, uklidňuje dermatitidy (zánětlivá onemocnění kůže včetně různých forem ekzému a dalších chorob pokožky, vyvolaných vnějšími vlivy a některé další nemoci kůže), klidní popáleniny, uklidňuje a čistí zažívací trakt. Bylo by zřejmě kratší vyjmenovat oblasti, kde jej nelze využít.

 

Pampeliška, nebo také smetanka lékařská, (taraxacum officinale) kvete, jak známo, žlutě. Disponuje určitým složením aminokyselin a dalších látek podporujících látkovou výměnu, sekundárně působí na slezinu a slinivku. Její základní působnost je však v oblasti jater a ledvin. Nejúčinnější je mléčná tekutina, kterou obsahuje čerstvý kořen. K léčebným účelům se aplikuje nejčastěji kořen (sušený i čerstvý), list je užíván především jako přísada do různých salátů. V jejím žlutém květenství je však soustředěno nejvíce minerálních látek a vitaminů skupiny B, které organizmus člověka potřebuje neustále přijímat z potravy.

 

Vlaštovičník (chelidonium majus) žlutě kvetoucí bylina je z důvodu obsahu látek podobných opiovým alkaloidům řazena k toxickým drogám a takto je i medicínou zavrhována. V patřičném homeopatickém zředění nebo jako tinktura je však vynikajícím Energeticko-hmotným uskupením s účinky harmonizace toků hmotných uskupení, zejména v lymfatickém rozvodu jater a ledvin. Zevně lze vlaštovičník s úspěchem používat bez omezení proti různým plísním, bradavicím a dalším nežádoucím projevům na kůži, majícím základ vzniku v působení mikroorganizmů.

 

Měsíček lékařský (calendula officinalis). Oranžové květenství byliny prozrazuje vyšší zahuštění hmoty a tím i silnější energetickou náplň než kterou disponuje vlaštovičník. Účinkuje spolehlivě vůči působení většiny mikroorganizmů a zánětům které způsobují, a to jak uvnitř tak i na povrchu těla. I současná klasická medicína přiznává jeho anti-karcinogenní (protirakovinný) efekt, zejména v oblasti trávicího ústrojí a ženských orgánů. Obecně však nejdůrazněji působí v oblasti jater a ledvin. Vnitřně se aplikuje jako čaj z okvětních lístků, vně jako obklady, ale i ve formě masti. Čerstvá šťáva příznivě působí jako obklad na křečové žíly a rovněž potlačuje nežádoucí projevy na kůži, způsobené mikroorganizmy.

 

Čajovník čínský (camellia sinensis) je keř i několik metrů vysoký. Květy jsou bílé, později s přechodem do jemně narůžovělé barvy, což prozrazuje, že rostlina disponuje i silnými Energiemi a tomu odpovídající hmotou. Předmětem sběru je však list. Květy se používají pouze do některých druhů jako příměs pro vylepšení aroma a chutě. Pro léčebné účely je vhodný pouze zelený čaj, což jsou po sběru přímo usušené listy bez jakékoliv úpravy. Každá další procedura (fermentace) ničí jeho léčebné účinky a naopak zvyšuje obsah uskupení hmoty pro tělo nevhodné. Předností zeleného čaje je, že na rozdíl od všech ostatních bylin, při užívání působí preventivně, tedy nejen až při projevu zdravotních obtíží. Nápoj z něho zhotovený dokáže regulovat a odstraňovat škodlivé látky ještě před tím, než proniknou dovnitř těla. Další jeho předností je určitá neutralita při míchání s jinými bylinami. Nesnižuje tedy jejich účinnost, spíše naopak, podporuje vyniknutí některých jejich účinných látek. V rámci vnitřních obranných procesů v těle je tedy významným pomocníkem při posilování imunity těla. Je pochopitelné, že výše uvedené vlastnosti se týkají všech druhů čajovníku, ať je pěstován kdekoliv, v Číně, Japonsku, Indii, Africe.

 

Léčivá podstata rostlin spočívá v příbuznosti jejich hmotného zahuštění a tedy i úseků jimi používaných vitálních Energií v rozmezí, která jsou vlastní organizmu člověka. Lidé poznali nepřímo, až na základě dlouhodobých praktických zkušeností, které druhy bylin obvykle pomáhají při určitých příznacích zdravotních potíží. Cíleně lze s pomocí léčivých rostlin, na rozdíl od mnoha chemických léků, nejen odstraňovat až finální projevy nemocí, ale dokonce i jejich prvotní příčiny a tedy dosáhnout trvalého vyléčení.

 

Existenční závislost těla člověka na vitální Nehmotné Energii

Energizátory pomáhají Tvořivému Duchu i hmotnému tělu

 

Každý živý organizmus potřebuje ke svému rovnovážnému bytí udržovat vyrovnaný příjem a výdej vitální Nehmotné Energie pro procesní dynamiku životních funkcí, jak je vymezuje Nehmotný druhový program. Důsledkem porušení Energetické rovnováhy těla je narušení funkcí metabolizmu včetně omezení jeho imunitní síly. Jak z dalšího vyplyne, jedná se o nejčastější prvotní příčinu různých zdravotních obtíží, které mohou přerůstat až v nemoci ohrožující život.

 

Základní funkcí prostředků, které v této knize jsou označovány jako "Energizátory", je přivádět člověku kvalitu vitální Energie, kterou jeho organizmus potřebuje a v současném znečistěném životním prostředí ji nemá přirozeně k dispozici. Společnou vlastností Energizátorů na bázi přírodní hmoty je přitahování určitých úseků paprsků Nehmotné Energie (NE) a jejich soustřeďování v bezprostředním okolí.

 

Existují dva základní druhy účinných osobních Energizátorů, stahovačů "volné" Nehmotné Energie z prostředí. Jsou to jednak minerály, útvary přirozeně zformované hmoty (drahokamy, polodrahokamy, perleť, jantar) a jednak předměty, které člověk vytvořil na základě invencí „Druhé strany“. K těm patří především Fialové destičky, Foto-rezonátory a barevné lahvičky z Aura-somy.

 

"Fialové destičky vitální energie", někdy označované jako "Teslovy", jejichž funkcí je zachycovat úplnou vitální délku paprsků NE a pomáhat tělu svého nositele k lepší Energetické bilanci i ve znečistěném prostředí nebo při zdolávání určitých zdravotních problémů. Byly vynalezeny na základě invencí "Druhé strany" a směrovány na pomoc člověku v podmínkách 20. století.

 

"Foto-rezonátory vitální Energie" jsou fotografické otisky originálních rezonátorů, založených na vlastnostech křemíku a jeho prostorovém uspořádání, Kámen křemen, obsahující křemík, je doplněn barevnými přírodními materiály tak, aby jednotlivé druhy rezonátorů vytvářely okolo sebe specifické Energetické prostředí. Originály jsou vytvořeny jejich autorkou na základě invence z „Druhé strany“ a byly dány k dispozici člověku a společnosti v současných podmínkách počátku 21. století. Jejich předností je navázat na potřeby člověka individuálně podle vlastností jeho hmotného těla a napomáhat jeho povahové, psychické a zdravotní vyrovnanosti. Působí ve vyšším napěťovém polaritním spádu než za standardních podmínek přirozeného prostředí a současně usměrňují vibrace osoby, která je používá. Vysvětlení způsobu přenosu jejich vlastností do fotografie je podrobně vysvětleno v avizované knize „Svět je jinak“.

 

Ostatní trhem nabízené nepřeberné množství předmětů s takovými vlastnostmi jsou jen psychologicky působící napodobeniny, které mají pouze tržní hodnotu. Mnohdy jsou pro člověka i nebezpečné, protože přitahují silné úseky paprsků Nehmotné Energie a vytvářejí okolo sebe pole, které brání přístupu paprskům vitální Energie k tělu člověka.

 

Klasické metody Ajurvédy a čínské medicíny v podmínkách současné společnosti

 

Podmínky pro Tvořivého Ducha a bytí člověka v dávných dobách, kdy byly praktikovány metody Ajurvédy a čínské medicíny, byly jiné a naprosto odlišné, v porovnání se současnou společností. Ta je vybavena hmotnou technikou a technologiemi, takže se vymezuje zcela jiným životním stylem a prostředím. Tato skutečnost je typicky opomíjena nekritickými vyznavači těchto metod staré medicíny, které odpovídaly tehdejším potřebám společnosti, ale v nezměněných aplikacích již nikoliv potřebám přirozené léčby současného člověka.

 

Jediné, co je nutné aby současná společnost převzala, je cíl těchto starých medicínských metod, tj. udržovat zdraví člověka za pomoci vyvážené přirozené stravy, pozitivního myšlení a životního stylu souladného s principy Systému Univerza.

 

Zjištění prvotní příčiny zdravotní nerovnováhy je základem jakékoliv léčby

 

Stanovení prvotní příčiny zdravotních problémů má základní důležitost pro jakoukoliv léčbu, takže rovněž pro přírodní terapie. Žádný z léčebných prostředků, a to se týká i chemických léků, nelze aplikovat plošně pouze na základě hmotně se projevujících zdravotních obtíží. Co pomůže jednomu, byť má stejné „hmotné“ příznaky, nemusí pomoci druhému. Vyplývá z toho, že stejné symptomy nerovnováhy fyzického těla nemusí plynout ze stejné primární příčiny.

 

Podstata a jedinečné přednosti diagnostiky a terapie pomocí Nehmotné Energie

 

Podstatou Energetické diagnostiky a terapie je schopnost zprostředkující osoby přijímat cíleně uspořádané úseky Nehmotné Energie (NE) a působit jimi na tělo pacienta. Ve fázi diagnostiky jsou takto zjišťovány oblasti zdravotní nerovnováhy těla, ve fázi terapií jsou nerovnosti postupně vyrovnávány tomu odpovídající skladbou aplikovaných svazků NE. Cílem je posilování přirozených funkcí těla, vedoucí k obnovení zdravotní rovnováhy.

 

Energetické terapie jsou optimální léčbou, pokud terapeut má spojení s Duchovním partnerem v Nehmotném prostředí „Druhé strany“. V takových případech léčí přímo partnerský Tvořivý Duch, který přirozeně ovládá specifickou selekci úseků paprsků NE a cíleně je směruje vůči oblastem organizmu těla pacienta a odstraňuje tak prvotní příčiny zdravotní nerovnováhy, ať již Nehmotné nebo hmotné.

 

Souhrnně vyjádřeno,

metody prevence zdraví člověka a přírodní léčení je s fyzickým tělem souladné a proto nemůže mít vedlejší poškozující účinky, přesto je z odborné neznalosti podceňováno jako nevědecké. To jen potvrzuje celkový odklon společnosti od přirozeného způsobu života, takže člověk stále více přijímá nepřirozeně technologicky a technicky zformovanou hmotu jako potravu, svojí činností znečišťuje životní prostředí a pozitivní myšlení se jaksi vytratilo z jeho povědomí, což samo o sobě omezuje již základní prevenci zdraví. Je paradoxní a svědčí o dosud trvajícím hmotném dogma, že dokonalost přírody, lidského těla a Universa, jako celku z Boží vůle, je v představách některých vědců potřeba vylepšovat člověkem, Tvořivým Duchem s omezenými možnostmi hmotného těla.

 

Upozornění pro čtenáře

 

Tímto, v pořadí již 24. článkem, zatím ukončujeme první cyklus předávání vybraných naučných informací, které jsou nám lidem cíleně sdělovány vyspělými Tvořivými Duchy z Nehmotného prostředí „Druhé strany“. Nadále ale budeme pokračovat ve zveřejňování aktualit, které navazují na mediálně uváděné události a jsou komentovány z „Druhé strany“, tj. z pohledu znalostí o principech a účelu Systému vloženého jeho Božím Tvůrcem do Universa. Aktuality budeme uvádět častěji než dosud, přibližně každý týden.

 

Současně oznamujeme, že během měsíce dubna t.r. připravujeme knižní vydání tohoto cyklu včetně aktualit pro ty, kteří raději čtou a promýšlejí klasicky psaný text, než aby hleděli na obrazovku elektroniky pod názvem Sdělení „Druhé strany“ o člověkem nepoznatelné podstatě světa.

 

Pro ty , kteří ze své vnitřní potřeby vyhledávají další a podrobnější znalosti, odkazujeme na první svazek z třídílného souboru „Sdělení druhé strany“, nazvaného „Svět je jinak“, který vyjde již v období duben – květen letošního roku. Obě publikace budou k dostání na internetovém knihkupectví i u knihkupců v kamenných obchodech.