50. Tuky v potravě jsou prospěšné, říká britský kardiolog

Tuky v potravě jsou prospěšné, říká britský kardiolog

V našich aktualitách, videoprogramech, přednáškách a podrobnějiv připravovaném 2. svazku knihy "Svět je jinak" neustále zdůrazňujeme, že tuky jsou přirozenou a potřebnou složkou zdravého stravování. Je ovšem třeba se dokázat orientovat v široké nabídce a nepodléhat tržní politice, prioritně směrované k dosahování zisku. Nám spotřebitelům jsou na straně jedné nabízeny tuky až krajně nezdravé a nastraně druhé odtučněné potraviny, přičemž kompetentní orgány a hygienické normy připouští takový stav jako standardní. O to více nás potěšilo, že britský denník "Daily Mail" zcela nedávno uveřejnil dosud neobvyklou informaci kardiologa Dr. Aseema Malhotra, že tuk jako takový může být prevencí před onemocněním a také diabetem II. typu.

Uvedený expert tím potvrzuje omyly odborníků a z toho plynoucí praxe, jak na ně upozorňujeme na těchto našich stránkách, na přednáškách a v knižních publikacích. Současný oficiální vědecký výklad o účincích tuků v potravě člověka je v rozporu s principy Systému vloženého do Universa (vesmíru) a všeho v něm. Dr. Aseem Malhotr vnáší, konečně také po hmotně odborné linii, alespoň prvotní východiska v posouzení neznalé a k člověku neodpovědné tržní praxi. Pro mnohé spotřebitele, odchované až dosud proklamovanými prohlášeními specialistů na stravování a komerční reklamu, jsou tato publikovaná zjištění až neuvěřitelná. "Nemohu uvěřit, že právě po nízkotučných a odtučněných potravinách, které jsou jednou z podstatných složek mojí stravy, se přibývá na váze nebo že nižší hladina cholesterolu zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění". To je je jedna z charakteristických reakcí na fakta uváděná doktorem Malhotrem. Z takového údivu lze ovšem také dovodit, jakou sílu přesvědčivosti mají byť neznalé odborné informace, hromadně předávané do veřejnosti a podporované ekonomickými zájmy

Tyto nové vědecké objevy, alespoň nepřímo a vlastně nevědomky, navazují na podstatu života a funkce těla, které jsou propojeny se skladbou živé přírody, jejiž základní obsahové složky tvoří vedle cukrů a bílkovin právě tuky. Tak jako není tuk jako tuk, tak není ani cholesterol jako cholesterol. Ten příznivý si organizmus těla připravuje ze vhodných tuků v potravě sám, ten nepříznivý si přivádíme do těla nevhodnou potravou. Rozhodně bychom se měli vyhýbat živočišným tukům z mrtvých těl zvířat typu všežravců (vepřové, kachní, a další), což ovšem platí i o jejich mase. Konstrukce hmoty jejich těl se totiž blíží lidské, což znamené pro organizmus člověka nadstandardní potřebu Nehmotné vitální energie, což má dopad i na nižší účinnost jeho imunitních reakcí.

Naopak, máslo, pokud jej nepřehříváme či dokonce nepřepalujeme, je velice vhodným a zdravým živočišným tukem. Připomeňme si v této souvislosti ajurvédou používané "ghí" (čistý tuk z přepuštěného másla), které je dokonce používáno v určitých případech jako lék, nebo recepty české kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové (1785-1845), které se bez másla a dalších, ryze přírodních surovin, neobešly. Pokud potraviny odtučňujeme, ochuzujeme tělo nejen o přirozené zdroje tuku, ale současně také o vitaminy, minerály a další prospěšnou hmotu, která je na tuk přirozeně vázána. Zdravotně rizikové jsou také přírodní oleje a tuky, které byly technologicky přepracovány tak, že jsou pro tělo cizí hmotou (ztužené tuky, včetně imitací másla, oleje na smažení a ty vyrobené jinak než lisováním za studena). O těchto rostlinných tucích jsmee se zmiňovali již v několika předešlých aktualitách i ve video vstupech.

Je potěšitelné, že také na poli vědy, i když spíše v důsledcích experimentů a jejich statistických vyhodnocování, než ze znalosti skutečných procesních souvislostí, dochází k přiznání skutečných výsledků výzkumu. Nové znalosti napomáhají objektivizaci významu tuků ve zdravém stravování. Komplexnější pohledy na druhy tuků a potravin, které by člověk měl či naopak něměl konzumovat v zájmu prevence zdraví, mohou poskytnout také naše knižní publikace "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany", naše předchozí aktuality na těchto stránkách a také video pořady, které uvádíme na YOU Tube.

I přes prvotní pozitivní náznaky objektivnější informovanosti veřejnosti, nemáme ještě zdaleka vyhráno. Většina odborníků, v souladu se hmotnými ekonomickými pravidly, hlásá a propaguje stanoviska, která jsou dosud v základním rozporu s podstatou života. Chápou tělo spíše jako chemický provoz než jako hmotně nenapodobitelný živý organizmus, jehož funkce jsou založeny na vlastnostech Nehmoty. Ještě složitější je prosazování zdravějšího stravování v tržní praxi. Výhodou ale je, že člověk může o svém stravovacím režimu rozhodovat jako jednotlivec, i když mu správnou volbu a její reálné zajištění setrvačnost okolí vůbec neulehčuje.