29. Vědci příčinu záhadné spavé nemoci neodhalili

Vědci příčinu záhadné spavé nemoci neodhalili

 

Na internetových stránkách Seznam.cz, v rubrice "Novinky" byla 19.července 2015 uveřejněna zpráva s názvem "Vědci odhalili příčinu záhadné spavé nemoci v Kazachstánu". Navazuje na předchozí lednovou informaci v této věci, která uváděla, že "obyvatele vesnice u tamního uranového dolu v Kazachstánu trápí záhadná spavá nemoc, přičemž ve spánku mohou strávit i několik dní. Dále trpí halucinacemi, vysokým krevním tlakem a ztrátou paměti". Nikdo si neví rady. Na objasnění problému se vystřídali nejen lékaři ale i další odborníci, avšak žádný z mnoha provedených testů neprokázal nic nestandardního".

 

Podle současné zprávy médií "odborníci nyní konečně zjistili příčinu". Ve skutečnosti ji ale nezjistili a zůstává skrytá jim i veřejnosti..

 

Jak je to doopravdy?

 

Již v naší aktualitě č. 11 jsme v únoru 2015 uvedli, že domnělá záhada spavé nemoci spočívá v nestandardní přítomnosti a intenzitě účinků silných úseků Nehmotné Energie. Ty souvisí s velkým množstvím povrchově skladované vytěžené hlušiny z místního uranového dolu a nelze je žádným hmotným prostředkem identifikovat, natož pak měřit. Zůstávají proto skryté odborníkům a ovlivňují funkce živých organizmů. Jak jsme již v předchozím uvedli, měření radioaktivity (úniky radiace) má svoje limity v částicích hmoty, které jsou paprsky Nehmotné Energie prostoupeny a obklopeny. Pouze částicová hmota totiž umožňuje jejich měřitelnost, Nehmota sama o sobě hmotnou technikou ovšem měřitelná není.

 

Menší částice, jak jsou zjišťovány např. v evropském středisku částicové fyziky-CERN, jsou prakticky neměřitelné. Znamená to, že i když jsou doprovázené a prostoupené Nehmotou, přesto standardním testováním nejsou prokázány, tedy jakoby "žádná" radiace ovlivňující životní funkce v tom prostoru nepůsobila.

 

Ze současné mediální informace vyplývá, že vědci konečně sice spatřují příčinu v bývalém uranovém dolu, ale jejich konkrétní odůvodnění tomu neodpovídá. Je spíše účelově vykonstruované, aby před "laickou veřejností" neztratili svoje renomé. Níže uváděná dokonce jen hmotná fakta prozrazují, že skutečné příčiny jim nadále unikají.

 

Odborné "odhalení" příčiny záhadné zdravotní indispozice totiž spočívá v naměřených zvýšených hodnotách kysličníku uhelnatého (CO) a uhlovodíků (CH) v ovzduší, což ale s vytěženou hlušinou z uranového dolu prakticky nesouvisí.

 

Kysličník uhelnatý, obsahující silný α-uhlík vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv. Obsahuje jej proto také tzv. generátorový a vodní plyn, rovněž svítiplyn a může vznikat i v biomase (společně s methanem). Rovněž provoz dopravních prostředků se spalovacími motory je jeho nezanedbatelný producent. V živých organizmech vzniká CO v malém množství při rozpadu aminokyselin, s čímž počítá Nehmotný druhový program, takže díky červeným krvinkám je jimi likvidován.

 

Pokud se ale dostane do organizmu molekula kysličníku uhelnatého (CO), jako sloučenina atomárních prvků která před tím neprošla procesem v živé přírodě, je to cizí hmota z vnějšího prostředí. Imunitní obrana živého organizmu na ni proto není připravena, takže v případě vdechnutí CO, jeho silný uhlík reaguje v plicích s červenými krvinkami. Ty jsou tam přítomné jako „uvolněné“ již po odloučení silného odpadního uhlíku z vnitřních procesů těla působením atmosférického molekulárního kyslíku. Pokud ale do plicních sklípků vnikne kysličník uhelnatý z vnějšího prostředí, způsobí, že takto napadené červené krvinky obsadí a ty se stanou nefunkčními.

 

Je tedy velice nepravděpodobné, že by ve vytěžené hlušině z uranového dolu vznikaly podmínky pro tvorbu kysličníku uhelnatého. Navíc, molekula CO je těžší než vzduch, takže se propadá k pevnému povrchu, kde se rozpadá (vznik sazí). Nebezpečí koncentrovaného vdechnutí proto hrozí v uzavřených prostorách, nikoliv ve volném vnějším prostředí.

 

Domnělá souvislost „spavé nemoci“ se zvýšenou přítomností uhlovodíků, je rovněž nepravděpodobná. Ve vztazích k živým organizmům existují dva základní druhy uhlovodíků :

  • ty, které prošly procesy živé přírody, takže živý organizmus má na ně program, nejsou mu nebezpečné, neobsahují silný α-uhlík,

  • ty, které neprošly procesy živé přírody a pocházejí z nepřirozeného technologického působení na hmotu, která obsahuje silný uhlík a také silný vodík. Právě tyto prvky (nikoliv tzv. isotopy) ze silně zahuštěné hmoty jsou také ve strukturách uhlovodíků pro živé tělo „cizí“, tedy škodlivou hmotou. Je účelné si připomenout, že tento druh hmoty obsahují také všechny deriváty z ropy a uhlí, tedy všechny přípravky z nich pocházející, byť jsou často vydávány za "přírodně identické" (v potravinářství barviva a aromata a jim obdobné hmoty, také v kosmetice, prací prášky čistící prostředky a hlavně celá řada léků, které obvykle dočasně pomohou při zdravotní nerovnováze, ale nesmírně zatěžují imunitní systém).

Lze tedy i logicky dovodit, že příčiny nemohou být takové, jak je vědci nakonec určili. Zvýšená hladina kysličníku uhelnatého a uhlovodíků nemá ale vliv na uváděné zdravotní problémy tamních lidí. Má naopak společnou příčinu v kumulování nestandardně silnějších úseků paprsků Nehmotné Energie, které narušují přirozený koloběh hmoty procházející živou přírodou.

 

Skutečnost je taková, že silné úseky NE, související s vytěženou silnou hmotou hlušiny, omezují v daném prostředí přístup mnohem slabší vitální Nehmotné Energii. Přirozeným důsledkem je omezování funkcí organizmu. Zabezpečovací Informační Systém v mozku totiž automaticky odpojuje všechny životně nedůležité funkce a zachovány jsou pouze ty pro život nezbytné.

 

O neznalosti skutečné příčiny svědčí i postup místních úřadů, které se rozhodly celou postiženou oblast evakuovat. Přitom by stačilo deaktivovat haldu vytěžené hlušiny prostředky feng-šuej. To je ovšem už jiné pojednání, které přesahuje tuto aktuální informaci.

 

Vědci se tedy po dvouletém „bádání“ konečně „odborně“ projevili, i když podle českého přísloví, že vlk se nasytil, ale koza zůstala celá...