17. Vědci zbraň na rakovinu neobjevili

Vědci zbraň na rakovinu neobjevili

 

Reagujeme na zprávu, uveřejněnou 22.dubna 2015 na internetovém portálu Novinky.cz pod názvem "Vědci objevili zbraň na rakovinu". I když bychom si to všichni přáli, není tomu tak a ani být nemůže, odporovalo by to podstatě řízení funkcí těla. Budeme se snažit v tomto článku vysvětlit, co možná jednoduše, o jaké procesy v Nehmotném a hmotném řízení funkcí těla se při rakovinových onemocnění jedná a PROČ je výlučně jen hmotně orientovaná medicína nemůže ovládat.

 

Vědci zjistili při pokusech na zvířatech, která "mimořádně úspěšně čelila naočkované rakovině a infekcím, že v jejich těle je přítomna dosud neznámá bílkovina, kterou označili "LEM". Je to zkratka názvu "lymfocytová expanzní molekula", která se jim projevila jako nástroj imunitního systému těla. Za její přítomnosti se totiž vícenásobně zvýšila produkce tzv. T-buněk s vlastnostmi likvidovat v těle "nemocné a napadené buňky". Ze hmotných pozorování vědci dovozují, typicky v neznalosti Nehmotné podstaty funkcí těla, že "protein LEM má schopnost regulovat specifické energetické procesy v buňkách, zejména aktivizovat mitochondrie". Od chybné teorie není daleko k chybným závěrům, že tento "objev se odrazí v léčbě široké škály onemocnění nejen rakovinou, ale i chronickými zánětlivými nemocemi a autoimunitními poruchami, jako je například ateroskleróza nebo revmatoidní artritida“.

 

Jak je to doopravdy?

 

Objevená bílkovina LEM je přirozenou součástí všech vyšších forem živých organizmů, takže rovněž lidského těla. Věda před její aktivací ji totiž nerozpozná jako součást imunitního systému. To je důvodem, že byla zjištěna náhodně až v současnosti (při pokusech na zvířatech), a to po vytvoření podmínek pro její aktivování, kdy se teprve hmotně projeví jako reakční "mezistupeň" imunitních procesů. Její zařazení ve fázích imunitniho Systému těla, probíhajících v součinnosti Nehmoty a hmoty, je následující:

 

  1. Výkonná produkční buňka (dále jen buňka) signalizuje svůj nestandardní stav do mozku prostřednictvím nervových vláken.

  2. Mozek odesílá Nehmotnou průzkumnou Informaci (N-Informaci) prostřednictvím Nehmotného rozvodu Nehmotné Energie (Energetické tělo) do napadené buňky. Tam Informace vystupuje v části buňky (organele), medicínsky označované jako mitochondrie.

  3. Tato Nehmotná Informace dá podnět ke zformování uskupení hmoty, které následně vyhledá v buňce připravenou seřazenou hmotnou řadu a je tak utvořena bílkovina (LEM) ve funkci imunitního receptoru. Tak je aktivována, aby byla schopná likvidovat příčinu signalizované nerovnováhy (imunitní odpověď). Tento proces probíhá na principu polaritního vyrovnávání rozdílu mezi v buňce připravenou hmotnou řadou a utvořeným uskupením na základě Nehmotného impulzu a následně probíhá vyhodnocení LEM vůči narušiteli.

  4. Výsledná Informace o stavu je nervovým vedením odeslána zpět do mozku, kde je v součinnosti Nehmoty a hmoty vyhodnoceno o jaké poškození se jedná a jaké se uplatní řešení, opět řídící Nehmotné a návazně prováděcí hmotné.

  5. Je aktivována tvorba fagocitujících T- bílých krvinek, lymfocytů ("T-buněk" objevených medicínou), se specielním obsahem proti narušiteli. Ty jsou do postižené oblasti dopravovány krevním nebo lymfatickým rozvodem, podle toho o jakou obrannou akci se jedná.

    S výkonem imunity tedy souvisí tvorba (kompletace) tzv. T-buněk (medicínské označení). Ve skutečnosti ale buňkami nejsou (nemají napojení na N-Energetický rozvod), ale jsou to produkty speciálních výkonných buněk. Jsou to fagocytující bílé krvinky (leukocyty), operativně vyrobené s náplní přesně odpovídající předchozím Informačním procesům a závěrečnému vyhodnocení podle uložených informací v mozku.

  6. Náplně T- buněk a tomu opovídající jejich vlastnosti jsou tedy připravovány podle toho, jak je detekována a následně vyhodnocena potřeba těla. Rozlišuje se, zda se jedná o odpojenou přirozeně opotřebovanou buňku v rámci standardní obnovy těla nebo o buňku, jejíž nefunkčnost narušila nekvalitní produkce vlastního organizmu (autoimimunita z narušeného metabolizmu) či zda příčinou je cizí, do buňky proniklá hmota (mikroorganizmy či OOH). Podle toho probíhá také likvidace.

  7. V likvidačním procesu je hmota nefunkční buňky částečně recyklována nebo v případech přítomnosti cizí hmoty likvidována jako celek. Při dostatečné imunitě organizmu je vylučována z něho ven, při snížené imunitní síle je odkládána do klidovějších úložišť uvnitř těla. V případech bujení novotvarů dochází k přeplňování mezibuněčného prostoru nebo současně k odkládání překotně tvořených nefunkčních buněk do relativně klidového lymfatického rozvodu (metastázy). V případě napadení mikroorganizmy se tvoří, při snížené imunitě a užívání léčebných prostředků, latentní ložiska, která způsobují recidivy onemocnění.

Nutno ještě poznamenat, že medicínou objevená "paměť T-buněk" tkví v polaritě účinků přesně zformovaných náplní tohoto typu leukocytů, odpovídající individuálnímu zahuštění lidského těla. Také složení bílkoviny LEM je poplatné tomuto principu, takže nelze ji synteticky "obecně" konstruovat. Tato skutečnost zásadně omezuje vědci očekávané mžnosti medicíny využít tento objev paušálně "v léčbě široké škály onemocnění nejen rakovinou, ale i chronickými zánětlivými nemocemi a autoimunitními poruchami, jako je například ateroskleróza nebo revmatoidní artritida“. Při její aplikaci je tedy nutno přihlížet, stejně jako při transplantaci "jiné" hmoty, ke shodným znakům (kompatibilita), aby se z ní nestala "cizí" hmota.

 

Také tento objev, byť pro neznalost odborníků zatím jenom skrytě, prokazuje nezbytnost udržování a posilování imunity těla přirozeným životním stylem, zahrnujícím, jak bylo již několikrát zmíněno, životní prostředí, potravu a psychiku. Znovu je tak odhalován již uváděný paradox (článek č. 18) dosavadních metod "léčení" rakoviny, založený na ničení "domnělých rakovinových buněk" (jsou to napadené nefunkční buňky) způsoby, které potřebnou imunitní sílu těla naopak velice výrazně až kriticky vyčerpávají.

 

Těm, kteří pohlížejí s nedůvěrou na skutečnost existence řídící Nehmoty vůči vlastnostem hmoty je účelné připomenout, že hmotně prokázané rozdíly mezi "DNA" různých jedinců jsou způsobeny právě tím, že jejich Nehmotné obsahy se individuálně liší, i když hmotné struktury jsou stejné. Umí snad věda hmotně vysvětlit proč?