Video

Video - Aktualita ,,Svět je jinak",  téma 1,  ANI VELKÝ TŘESK ANI UNIVERSUM BEZ HRANIC

Původ vesmíru a jeho procesní režim na úrovni dokonalého, zdánlivě jen hmotného Systému, jsou založeny na vlastnostech smysly nevnímatelné Nehmoty. Poznání soudobé vědy je omezeno přijatým dogma údajné samojedinosti hmoty v ,,reálném světe".