VIDEO

Video-Aktualita, téma 2, ,,Svět je jinak", POZNÁNÍ ZALOŽENÉ NA VLASTNOSTECH NEHMOTY

Nehmota je polaritním opakem hmoty, je neuchopitelná, smysly člověka ani hmotnou technikou nezjistitelná. Je původcem i podstatou hmoty a takého hmotného života. Má více druhů a do hmoty vkládá Informace, které s projevují jako její vlasttnosti. Nehmota je také podstatou vědomého m yšlení a jednání nás lidí a rovněž nevědomých funkcí fyzického těla. Člověk je Nehmotnou bytostí - Tvořivým Duchem ve hmotném těle.