VIDEO

Video-aktualita, téma č.3, Strava je jedním ze tří základních pilířů zdravotní rovnováhy těla člověka.

Přibývají počty lidí, kteří hledají zdravější způsob života ale nenalézají uspokojivé odpovědi. Důvodem jsou jednak odborná neznalost podstaty života a jednak ziskové  cíle tržního hospodářství na úkor priority zdraví. Vhodnost stravy je třeba posuzovat individuálně, a to nikoliv podle tzv. kalorií (nyní jouly), ale podle potřeby Nehmotné vitální energie, aby mohla být určitá potrava metabolicky přepracována.
Jsou zde uváděny také základní teoretické znalosti pro objektivní posouzení hmotných procesů těla. Ty probíhají na základě impulsů řídícího Nehmotného programu, jehož Informace předávají do přeřazovaných částic hmoty paprsky Nehmotné vitální Energie. Lidské tělo a jeho funkční vybavení navazuje v Systému Universa na skladbu a hmotné toky živé přírody jako celku.