23. Záhada smrtelných ochrnutí svalů

Záhada smrtelných ochrnutí svalů

 

Na intrnetovém portálu Novinky.cz byla 6.března 2015 uveřejněna zpráva s titulním označením "Mitochondriální onemocnění proměnilo mladou dívku v ležící trosku". Uvádí se v ní, že šestnáctiletá dívka, která od mládí byla zdravá, během několika týdnů se proměnila v ležícího téměř bezvládného člověka, kterému hrozí smrt z kolapsu základních funkcí těla. Tuto zákeřnou nemoc lékaři následně diagnostikovali jako mitochondriální onemocnění, ale její původ neznají a léčit ji nedovedou, protože jim není známa skutečná prvotní příčina této zákeřné choroby.

 

Nejedná se o mitochondriální onemocnění, prvotní příčina je jiná

 

Příčiny ochabování svalů (svalová atrofie) jsou různé, ale vždy je nutno je hledat v centrální databázi mozkového kmene. Medicína toto smrtelné onemocnění léčit neumí, pouze se snaží zpomalovat jeho průběh a v obecné poloze ho rozděluje na vrozené nebo získané. Odborné určení v uváděném případě postižené dívky, že se jedná o mitochondriální onemocnění, je mylné. Vyplývá z neznalosti skutečného procesního průběhu Informačního toku, a to nejen v lidském těle.

 

Jaká je skutečnost?

 

Vrozená onemocnění různých forem svalové atrofie jsou prvotně způsobena určitou chybou ve hmotném programu prvotní buňky těla ("DNA"). Záleží na tom, ve kterém úseku hmotného programu nastala anomálie již při početí, kdy je zformován prvotní řetězec DNA na základě polaritního porovnání DNA vajíčka matky a DNA spermie otce. Hmotně je tato nerovnost nezjistitelná, na rozdíl od některých hmotných chyb v řetězci DNA, protože se jedná o Nehmotnou náplň. S touto chybou se hmotný program (DNA) dostane do všech kmenových buněk a projeví se teprve v určité etapě bytí těla (v určité věkové fázi člověka) tím, že na základě impulzů Nehmotného druhového programu začne produkce s "chybou". Znamená to, že nové buňky nejsou schopny komunikovat s mozkovým centrem a postupně zanikají.

 

Získaná onemocnění různých forem svalové atrofie jsou prvotně způsobena tím, že do Středové oblasti mozku (thalamus), kde probíhají vzájemné přechody mezi Nehmotnými a hmotnými Informacemi, se dostane cizí hmota. Ta ovlivní funkce, které mají vztah na činnost mozkového kmene, takže nevědomé biologické procesy. Do výkonných buněk těla přichází pak zkreslené Informace, které se v publikovaném případě dívky projevily tak, jak je ve zprávě uváděno. Celkově lze vyjádřit, že získaná onemocnění typu zhoubných svalových atrofií jsou vyvolávána poškozením mozkových funkcí cizí hmotou. Jsou k němu náchylní jedinci určitého polaritního rozmezí zahuštění těla a obvykle také s oslabenou imunitou, ať již v důsledku nadměrné psychické či fyzické zátěže. Znovu si tak připomínáme význam přirozeného životního stylu člověka v přirozeném prostředí, jako nenahraditelné předpoklady pro zdraví a život.

 

Konkrétně, dívka v Anglii si nevědomky svoje onemocnění sama způsobila tím, že užívala stimulační prostředky, jejichž podstatou je v každém případě organizmu cizí hmota. Jak bylo již výše uvedeno, její organizmus byl jedním z těch, které v důsledku oslabené imunity a vniknutí cizí hmoty takto reagují Z neznalosti a tržně motivovaných módních trendů, jsou ale takové "stimulační prostředky", vyhledávané určitými jednotlivci jako údajně prospěšné k prosazení se mezi druhými.

 

Domněnka odborníků, že jde o mitochondriální poruchu je mylná a vyplývá tentokrát z odborné neznalosti. Mitochondrie jsou totiž hmotnými útvary v buňkách (buněčné organely), kde vystupují Nehmotné Informace vysílané z řídícího mozkového centra v oblasti thalamu. Jsou to diferencované Nehmotné informační impulsy, které působí na úpravu vlastností v buňkách přítomných hmotných částic a tím i jejich řazení do potřebných řetězců, které se následně přeskupují již na principu řazení hmoty (s určitým Nehmotným obsahem). Pokud výjimečně dojde při početí nového jedince k chybě při formování jeho hmotného programu v utvořené prvotní buňce, není ve hmotných možnostech tuto vadu odstranit. Jak je shora uváděno, projeví se navenek až v určitém věku člověka. Vyplývá to z podstaty etapových změn ve skladbě Nehmotných impulsů Nehmotného programu, které do tkáňových buněk vystupují právě v buněčných mitochondriích. Dodejme, že jsou nositeli Energie těla a současně programově formují hmotné částice tak, aby mohly probíhat přesně vymezené "biologické procesy".

 

Publikovaný případ onemocnění dívky, podle sdělení z Nehmotné dimenze "Druhé strany", má shodné základní souvislosti s chorobou bývalého premiéra Stanislava Grose, kterou lékaři diagnostikovali jako "spinální svalovou atrofii". V jeho případě, aby vydržel psychický tlak vysoké politické funkce, užíval určité stimulační prostředky (nikoliv zakázané drogy), které následně nastartovaly jeho onemocnění.