9. Záhadná ,,spavá nemoc" není záhadná

Novinky cz. uveřejnily 28.ledna 2015 zprávu s názvem: "Obyvatele vesnice u uranového dolu v Kazachstánu trápí záhadná spavá nemoc". Uvádí se v ní, že "záhadná nemoc způsobuje u postižených náhlou spavost, přičemž ve spánku mohou strávit i několik dní. Dále trpí halucinacemi, vysokým krevním tlakem a ztrátou paměti". Nikdo si neví rady, na řešení problému se vystřídali nejen lékaři ale i další odborníci, avšak žádný z mnoha provedených testů neprokázal nic nestandardního.

 

Co je příčinou zdánlivě záhadného jevu?

Příčinou je skutečně blízká přítomnost uranového dolu, jak jsou o tom přesvědčeni postižení vesničané. To, že odborníci nic neprokázali a nevědí si rady, je dáno jejich neznalostí o vlastnostech Nehmotných substancí doprovázejících hmotu. Přítomná hlušina na povrchu v blízkosti dolu, která zbyla po vytěžení uranové rudy, nadlimitní radiaci nebezpečnou pro bytí člověka již nevykazuje. Je to ale velké nakupené množství silně zahuštěné doprovodné hmota k vytěžené uranové rudě, takže k sobě polaritně přivádí adekvátní rozsah silných úseků paprsků Nehmotné Energie. Tento poznatek je vodítkem k tomu, aby se mohlo usuzovat o této Nehmotné příčině extrémní spavosti a psychických problémů ve zmiňované lokalitě.

 

Pokusíme se v dalším osvětlit, jak jsou uváděné skutečnosti vzájemně propojeny. Princip navození spánku u člověka v noci je všeobecně znám jako samozřejmost, nikoliv ale proč je to tak.

 

V našem článku č.18 je uvedeno, že v noci působí na neosvícený povrch Země silnější úseky Nehmotné Energie než ve dne. Jsou to úseky, které prochází hmotou planety, tedy silnou hmotou, zatímco slabší úseky zůstávají na povrchu právě ozařovaném Sluncem. S těmito změnami Energetického režimu jsou provázány funkce mnoha orgánů těla. Při působení silných úseků Nehmotné Energie začne organizmus pod stejnými impulsy svého Nehmotného programu formovat hmotná uskupení potřebná pro obnovu (růst) těla. Zastavují se denní metabolické funkce těla (příjem a rozklad nové hmoty – potravy, potřeba Energie pro vědomou činnost Tvořivého Ducha a pod.). Regenerace organizmu vyžaduje a je plně účinná pouze při odpojeném vědomí, tedy při spánku. Tvořivý Duch může sice na určitou dobu oddálit odpojení vědomí, ale jen na tak dlouho, pokud nehrozí organizmu kolaps.

 

Pokud se člověk dostane do prostředí, kde se tyto silné úseky Nehmotné Energie v souvislosti s tam příslušnou hmotou nacházejí, počíná tento princip fungovat v těle také ve dne.

 

Odpověď na domnělou záhadu tedy spočívá v nestandardní přítomnosti a intenzitě účinků silných úseků Nehmotné Energie. Ty individuálně způsobují navození spánku u různých jedinců, a to podle jejich mentálních dispozic.

 

Co lze dále dovodit z hromadného působení "spavé nemoci"?

 

Především je to jeden z mnoha nepřímých hmotných důkazů existence také něčeho jiného než hmoty, takže materialistickou vědou ignorované Nehmoty. Dále pak lze dovodit pro praxi soudobé společnosti další vědě a odborníkům neznámou skutečnost, že veškerá hmota v Systému Universa k sobě přitahuje paprsky Nehmotné Energie a to v souladu s jejím zahuštěním. Z toho vyplývá, že výskyt silně zahuštěné povrchové hmoty s polaritně pro ni příslušnými silnými úseky Nehmotné Energie, navozují v organizmu "noční" režim. Do této oblasti můžeme zahrnout i místa s přirozeným výskytem takové hmoty s údajně léčivými vlastnostmi.

 

Není to ale pouze v Kazachstánu popisované prostředí, které takto působí nejen na lidský organizmus. Je to každé prostředí, které svými vlastnostmi vyžaduje přítomnost silnějších úseků paprsků Nehmotné energie než které jsou příznivé pro živé organizmy. Je nutno podotknout, že tyto úseky paprsků jsou průraznější, než "nejsilnější", které "používá" živá příroda. Lze je připodobnit k těm, které používá Radon, radioaktivní nejtěžší chemický prvek ve skupině vzácných plynů. Tyto úseky paprsků Energie se vyskytují, ze své Nehmotné podstaty, v širokém okolí místa, kde hmotné částice nabité touto Energií jsou bezpečně ukryty (obaleny) takovou hmotou, aby nemohly proniknout do volného prostředí (únik radiace). Vyplývá z toho, že skrytá zdravotní rizika z nestandardní skladby doprovodné Nehmoty představují pro své okolí nejen jaderné elektrárny, ale také skládky obvykle větších množství radioaktivních odpadů, přestože jsou z hledisek jen hmotně vzdělaných odborníků testovány jako neškodné.

 

Měřitelnou radiaci vykazuje pouze atomární hmota a její strukturní částice, ale Nehmotnou Energii, která hmotou průběžně prochází, nelze žádným hmotným prostředkem identifikovat, natož pak měřit. Odborníci a politici by se měli zamyslet nad tím, zda jaderné elektrárny a podobná zařízení jsou opravdu čistým zdrojem energie a zda zjišťování radioaktivity má dostatečnou vypovídací schopnost k ochraně lidského zdraví.