22. Změnit lidskou ,,DNA" se člověku nepodaří

Změnit lidskou "DNA" se člověku nepodaří

 

Nedávno (25. dubna 2015) jsme se mohli dočíst na intrnetovém portálu Novinky.cz další šokující vědeckou informaci. Zpráva s titulkem "Čínští vědci první změnili lidskou DNA, sklízí kritiku" mimo jiné uvádí, že byl proveden úspěšný zásah do lidského genomu, konkrétně byl "v DNA embrya vyřazen gen zodpovědný za jednu z forem dědičné leukémie, tzv. beta thalassemii. Ta narušuje tvorbu hemoglobinu" (funkční základ červených krvinek).

 

Jaké jsou skutečné překážky v cílených mutacích lidské DNA a proč je to pouze nereálná vize?

 

Odpověď spočívá v samé funkční podstatě tzv. DNA (lidského genomu), která je ve skutečnosti útvarem jen podle hmotných znaků vědou mylně spojována s chemickými látkami a jejich pojmenováním. Ve skutečnosti je "DNA" stabilním uskupením hmotných částic ukrývajících Nehmotný program těla v "bezpočtu" variant vzájemného polaritního propojení podle zpracovávaných Informací. Znamená to, že když se z těchto Informačních řetězců vyjme nebo vymění jakýkoliv gen (určité programové hmotné uskupení), tak se změnou polaritních vztahů poruší i další návazné vztahy, a tím i výsledné hmotné funkce. Profesor Čao, vedoucí objevitelského vědeckého týmu, tuto skutečnost potvrzuje: "Během experimentů, podle něj, často docházelo k nechtěnému rozbití jiného genu". Přiznává rizika "mutování lidského genomu". Doslova uvádí: „I když se nám podaří odstranit to, co jsme potřebovali, může zásah vést k nečekaným důsledkům, které se mohou přenést na další generace.".

 

Moderní věda, neuznávajíc existenci Nehmoty, experimentuje na zvířatech v mylném domnění, že bude schopna dosáhnout obdobných výsledků i u člověka. To je podstatným důvodem, proč mnohé optimistické prognózy vědců v oblasti medicíny vyžadují mnoho let experimentů a nakonec původní záměry zůstanou jen nesplněnou ideou nebo jsou využitelné jen v podstatně skromnějším rozsahu. Platí to v plné míře ve všech případech transplantací, krevních transfuzí a obecněji ve všech případech, když je zasahováno do specifiky režimu těla daného jednotlivce.

 

Nelze tedy ani paušálně zasahovat do lidského genomu, naopak, u Informačních řetězců hmotného programu těla je požadavek "stejnosti zahuštění" ještě mnohem náročnější. Nutno k tomu připočíst ještě shora uváděná rizika vyplývající z narušení funkční propojenosti Nehmotných Informací programu těla ukrytých v řetězcích hmoty DNA jako celku.

 

Veškeré řetězce DNA se řadí na základě impulzů Nehmotného druhového programu, které prochází přes prvotní buňku. Ta je vlastně pozůstatkem splynutí DNA vejce a DNA spermie za současného vnesení Nehmotného druhového programu těla a nachází se v oblasti mozkového thalamu. Pro vědu je toto prvotní uskupení zjistitelné jen v uplném počátku, kdy se oplodněné vejce (buňka) začíná dělit. I tak nelze jakýmkoliv hmotným zásahem z výše uváděných důvodů vstupovat do hmotného programu prvotní buňky těla.

 

Početím těla nového lidského jedince tak vzniká individuální "genetická informace". Je to základní Informace pro udržení druhu a vlastností vznikajícího organizmu, takže jakékoliv hmotné zásahy do lidské "DNA" způsobují funkční nerovnováhu organizmu jako celku.

 

Nemalé finanční částky věnované na výzkum možnosti "úpravy" DNA by věda ušetřila, kdyby znala podstatu a účel vzniku života. Stačilo by pak doporučit takto geneticky postiženým jedincům, aby se dále nepodíleli na reprodukci. Náprava takové anomálie je pro vědu nedosažitelná, protože ji nelze provést pouze hmotnými zásahy.

 

Z uváděných skutečností vyplývá, že odborníci ani politici nemusí mít přehnaný strach z toho, že „masívní a nekontrolované zásahy do DNA by mohly vést až ke zničení lidského rodu“. Boží Tvůrce zorganizoval také funkce lidského těla a jejich ochranu před případnými neznalými zásahy člověka tak, aby nebyl ohrožen základní účel existence nás lidí. Jsme součástí Božího záměru s dlouhodobým vývojem Nehmotných bytostí -Tvořivých Duchů ve hmotném prostředí.