70. Historie existence člověka a jeho společenství na Zemi je mnohem delší než tvrdí současná věda, část V.

Vážení čtenáři dnes pokračujeme v našem cyklu o hystorii člověka a na Zemi a to, tématem, které potrvrzuje že dějiny lidských společenství jsou mnohem starší a jiné než tvrdí současná materialistická moderní věda.

Pyramidy jsou objektivní artefakty, věda je nesprávně vykládá

Ukrývají znalosti Atlantidy a počátky naší po-atlantské společnosti

 

Budování pyramid v Atlantidě započalo zhruba 50.000 let před její zkázou. Sloužily výhradně jako zdroje elektrické energie stahované z volného prostoru. Zpravidla velikost komplexu pyramid se odvíjela od místních potřeb. Znamená to, že pokud při katastrofě Atlantidy nezanikly, lze je v současnosti ještě „objevit“ jako nenápadný přírodní útvar. Je to zejména v oblastech, kde se nacházely surovinové zdroje a pyramidy byly součástí „průmyslového“ komplexu.

 

V závěrečné vývojové etapě, tj. před katastrofou, znalosti a technika již pokročily natolik, že energie pro výrobní, dopravní i další účely byla získávána snadněji a více způsoby.

 

Pyramidy ale nadále byly hlavním zdrojem energie v oblastech vzdálených od centra Atlantidy. V té době lidé v centrální Atlantidě např. používali osobní vznášedla, dorozumívali se neverbálně pomocí zvláštní techniky a měli k dispozici další vymoženosti, které jsou a ještě dlouho budou pro současnou vědu nedostupné. Vztaženo k některým nápisům a zobrazením na stěnách objevených a do současnosti zachovaných pyramid to dává vysvětlení jejich skutečného původu, zaměňovaného současnými egyptology či nadšenými fantasty za návštěvy údajných mimozemšťanů.

 

Pyramidy, jejichž různě dochované stavby existují na všech světadílech Země, mají tedy znalostní původ v Atlantské společnosti. Pyramidy, pokud přestály sloužily svému účelu až do druhé katastrofické události. V tomto období se budovaly také pyramidy, které sloužily i k jiným účelům, jako např. sýpky a uchování čerstvých potravin či stahování podzemní vody. Tato potřeba nastala, když se po zániku Atlantidy diametrálně změnily klimatické podmínky a potraviny původně dosažitelné po celý rok se změnily na sezónní záležitost.

 

Druhá vlna přírodní katastrofy způsobila úplný zánik znalostí Atlantidy. V dalším období se snažila skupina přeživších a znalých jedinců zachránit tyto technické znalosti pomocí vyrytých zobrazení, které se porůznu objevují, ale nejsou spojovány s Atlantidou. Zůstaly pouze v ústním podání a současná racionální věda je považuje za výmysly a fantazii. Atlantská technika zanikla, nebylo nikoho kdo by ji oživil.

 

Následně se stavby začaly užívat k sakrálním účelům a také jako prostředí, kde lze komunikovat s Bohy. Všechny stavby podobné pyramidám vybudované v následném období jsou již záležitostí sdělovanou jednotlivcům „Druhou stranou“.

 

Níže se budeme snažit přiblížit historii pyramid v časové lince.

 

Naše po-atlantská společnost prošla vývojovým obdobím jednoho cyklu v trvání 26 tisíc let. Proč právě toto časové rozmezí, známé jako "Platónský rok" tvoří vždy jeden časový cyklus?

Je tomu tak proto, že je to období, kdy naše Sluneční soustava oběhně centrální dvojhvězdu Sirius, v rámci galaxie "Mléčné dráhy". Takto se vystřídá 12 kvalit proudění kosmické Energie, které znázorňuje zobrazení Zodiaku. Dovolil jsem si takto upřesnit jen hmotný vědecký výklad, který uvádí, že je to „ doba, za kterou nebeský pól (průsečík zemské osy s nebeskou sférou) vykoná v důsledku precese zemské osy uzavřený okruh kolem pólu ekliptiky“. Nejpodstatnější je ale skutečnost, že změny kvality proudění Nehmotné Energie, procházející ve volném prostoru subatomárními částicemi, se projevují také na vlastnostech fyzického těla člověka a na jeho psychice.

 

Přehledněji znázorňuje historii budování pyramid geometrické vyjádření časové linie s přiřazením symboliky výsečí Zodiaku:

 

 

                      26 tis. let posled. stadia Atlantidy                    5,5 tis. let              7,5 tis. let                               13 tis. let

        A……………….….............…......……….B….…..........…C……................D…………....……....….......…..….E

    Vodnář                                                           Vodnář  vrchol                                    následná katastrofa                              současný Vodnář

    vrchol                                                         katastrofa Atlantidy                                                                                                        vrchol

 

 

AB = 12 kvalit proudění Energie výsečemi Zodiaku

BC = kvality Energie výsečí cca polovina Vodnáře, Kozoroh, Střelec

CD = kvality Energie výsečí Štír, Váhy, Panna a cca polovina Lva

DE = kvality Enegie počínaje obdobím Lva (sfinga v Gíze), dále do současnosti Rak, Blíženci,

Býk, Beran, Ryby, Vodnář - podporující duchovní předpoklady člověka.

 

Pyramidy ve starších obdobích byly budovány k původní účelům, počínaje ještě na sklonku trvání Atlantidy, ale hlavně po ustálení prostředí planety po katastrofě vč. změny klimatických podmínak.. Budování pyramid pak pokračovalo v každém z následujících přibližně 2 200 let trvajícím období jednoho znamení Zodiaku. Po období Lva (sfinga v Gíze) následovala období Blíženci (Usir a Eset), Býk (báje o Minotaurovi), Beran (cesty u chrámů s berany) a Ryby, podporující citové vlastnosti člověka (vrchol období zahrnuje spirituální poslání Ježíše Krista a následně vymezuje rozhraní nového letopočtu).

 

V mladší době, kterou hlavní proud egyptologie považuje za začátek civilizačních kultur, byly již původní pyramidy opravovány a adaptovány k sakrálním účelům, nebo s tímto záměrem budovány nové, včetně chrámů.

 

V současnosti prochází Země obdobím Vodnáře, které podporuje spirituální předpoklady člověka. Jeho vrchol nastane přibližně za 150 let.

 

Více podrobností je uvedeno v knihách autora Zdeňka Svobody "Svět je jinak" a „Sdělení Druhé strany". Obě zpřístupňují pro veřejnost poznatky předávané "Druhou stranou" cíleně na pomoc k pozitivní orientaci, souladné se Systémem vloženým do Universa a účelu života v něm.

 

V příští aktualitě si povíme o domnělých záhadách budování, vnitřního uspořádání, zachovaných kreseb a nápisů, zjišťovaných ve mnoha pyramidách.