93.Část III./5 - Proč, jak vzniká a je řízen hmotný život

Astrologické vlivy na živou i neživou hmotu

Nejprve něco málo o živé hmotě (flóra a fauna) a o tělu člověka, jako nejvýše organizované formě hmotného života. V minulosti bylo odpozorováno a obecně přijato jako nezpochybnitelná skutečnost, že jakási lidskými smysly nevnímatelná síla má vliv nejen na naše zdraví a vitalitu těla, ale na celé prostředí ve kterém člověk žije, neživou i živou přírodu. Dále pak, že kvalita tohoto „fluida“, přijatá při narození, ovlivňuje po celý život i vlastnosti fyzického těla. Takže není to jen genetická informace, ale také tento fenomén, který zobrazujeme jako postavení Slunce v Zodiaku (Zvířetníku) v čase narození člověka. Podobné vlivy na živou i neživou přírodu má i postavení Měsíce vůči Zemi. Na rozdíl od ročního oběhu Země okolo Slunce, proběhne Měsíc všemi znameními okolo Země cca za 28 dní.

Vždy, když Slunce nebo Měsíc se nacházejí v určitém zodiakálním znamení, jsou ovlivňovány jednotlivé části organizmu fauny i flóry. Rovněž neživá příroda projevuje určité odchylky od standardu. Zvláště Měsíc je indikátorem kvality fluida lidskými smysly nevnímatelného, které ovlivňuje nejen vlastnosti fyzického těla, ale i psychiku člověka.

Jak je shora naznačeno, vlastnosti fyzického těla ovlivňuje, resp. jeho určitou část, v okamžiku narození přijaté, ale lidskými smysly nevnímatelné “fluidum“. To je příčinou, že tato část fyzického těla, v důsledku funkce systému Sluneční soustavy, je v průběhu bytí „citlivější“, vnímavější při opakovaném působení stejné kvality této hmotně neuchopitelné síly. Při znalosti tohoto procesu můžeme momentálně nabízenou skutečnost použít v náš prospěch nebo její negativní dopad naopak omezit. Jednou z toho vyplývající znalostí je, že se nedoporučuje invazivní zákrok do té části organizmu, která je momentálně pod vlivem této “síly“, tj. postavení Měsíce ve znamení ovlivňující tu část nebo funkce těla. Je samozřejmé, že to neplatí o akutních lékařských zákrocích.

Pro všechna zodiakální znamení bez rozdílu ale platí, že příliv a účinky Nehmotné vitální energie („fluida“) jsou nejvyšší, respektive nejintenzívnější, okolo úplňku a nejnižší okolo novu Měsíce. Dále je nutné znát, že při přibývajícím Měsíci všechna živá hmota, tělo člověka nevyjímaje, intenzívněji přijímá vše, co souvisí s jejím formováním (růstem a funkcemi). Při ubývajícím Měsíci naopak živé organizmy se snadněji zbavují nepotřebné hmoty, vylučují odpad. Tohoto fenoménu je třeba využívat i při aplikaci léčivých terapií, léčivých bylin a ostatních ozdravných prostředků. Znamená to, že potřebujeme-li organizmus očistit, „vytáhnout“  z něho nahromaděné škodliviny,  je vhodná doba ubývajícího Měsíce. Naopak při přibývajícím Měsíci jsou vhodné rehabilitace a relaxace,  kdy živá hmota pod intenzívnějším přílivem vitální energie násobené odrazem od Měsíce snadno přijímá prostředky pro růst a obnovu těla.

Co je to ono "fluidum" lidskými smysly nevnímatelné?

S trochou nadsázky lze říci, že je to částicová Nehmota. Je to druh mobilní Nehmoty, který prochází obvodovým Univerzem seřazený do jakéhosi "koberce" stáčejícího se pod úhlem 60° složeného ze zformovaných paprsků, které lze hmotně připodobnit ke kuželům z mlhoviny. Ty narážejí do částic hmoty a vkládají do nich informaci o jejich vlastnostech (zahuštění hmoty) a zároveň způsobují i jejich pohyb při průchodu Obvodovým Univerzem. Po průchodu hmotou se paprsky znovu snaží formovat do celistvých řad. Tento proces hmotně pozorujeme jako vibraci hmoty. Pro usnadnění představivosti uvádíme níže grafické znázornění šíření paprsků Nehmotné Energie.

Uroborus, had polykající svůj ocas, znázorňuje „perpetuum mobile“ funkce Systému Universa – v kruhu se opakující proces vzniku a zániku hmoty, což je v podstatě základ existence Universa. Tento Systém, vložený jeho Tvůrcem do Universa (vesmír), je založen na polaritních vztazích (porovnávání dvou nestejných činitelů do vyrovnaného celku). Tato znalost nám může pomoci při potlačení nebo naopak při podpoře určitých funkcí a vlastností nejen hmotného těla. Mějme však na paměti, že rozhodujícím činitelem v udržování zdravotní rovnováhy je Tvořivý Duch, který má široké možnosti jak využívat (či zneužívat) tyto nabízené skutečnosti ve své hmotně projevované psychice a emocích. Tato skutečnost vysvětluje také placebo efekt, kdy Tvořivý  Duch ovlivňuje hmotu svého fyzického těla v souladu z jeho přesvědčením. Výsledky medicínských pokusů s podáváním neúčinné látky vedou v naprosté většině k překvapivým kladným výsledkům při obnově zdravotní rovnováhy, ač podle předpokladu by ji neměly vůbec ovlivnit.

Dvanáct kvalit Nehmotné energie, vyjádřené barevnými úseky na těle hada, odpovídá zodiakálním znamením (grafické znázornění viz. níže uvedený obrázek). Z vnějšího prostředí ovlivňují veškerou hmotu (neživou i živou), tedy i vlastnosti fyzického těla v jednotlivých jeho částech, vč. jeho mentálních a emočních projevů. Na ležící postavě uvnitř kruhu lze také odečíst, kterou část fyzického těla vnější proudění Nehmotné energie, jejíž paprsky zahrnují jak bílé, tak černé spektrum, ovlivňují.

Z obrázku je také patrné, že tělo člověka je uzavřený Systém, používající pro své funkce vitální energii v rozsahu paprsku bílého spektra (v barvách se jevící jako červená až fialová, jak bylo již výše uvedeno), kterou přijímá selektivně z vnějšího prostředí.

Z toho plyne, že jsou to úseky paprsků Nehmotné Energie, které v daném období (postavení Země vůči Slunci či průchod Měsíce tímto úsekem) ovlivňují jak živou tak neživou hmotu. Období působnosti a ovlivňování částí fyzického těla, také jeho mentálních a emočních vlastností, jsou popsána v souvislosti s obrázkem. Níže se pokusíme ve stručnosti vysvětlit provázanost bytí člověka a jeho zdraví se smysly vnímanými barvami, vůněmi, zvuky a s léčebnými účinky bylin. Je totiž podstatné vědět, proč a jak tyto prostředky účinkují, neboť jejich nevhodným použitím lze dosáhnout i opačného efektu, než jaký jsme očekávali. Vjemy z vnějšího prostředí, přijímané prostřednictvím smyslů člověka, ovlivňují jak fyzické tak i psychické vlastnosti těla, ale neznamená to, že u všech jedinců je i výsledek stejný. Reakce na stejný podnět může být u jednotlivce pozitivní či negativní nebo zůstává zcela bez odezvy. Právě pro porozumění, proč a jak na nás tyto podněty působí, je dobré vědět, že lidské tělo je zformovaná atomární hmota podle speciálního programu pro oživení hmoty (jak bylo již výše uvedeno). Jako celek má společné vlastnosti hmoty jako takové, ale rovněž specifické znaky života podle programově vložených Nehmotných Informací tak, aby poskytovalo ochranu pro Nehmotného Tvořivého Ducha, který se jeho prostřednictvím orientuje ve vztazích s vnějším prostředím a umožňuje mu mentální (myšlenkové, rozumové) a emoční (citové) projevy. Je funkčním obalem pro Nehmotnou bytost - Tvořivého Ducha ve hmotném těle, který je věčný a prochází vývojem v mnoha lidských životech, aby dospěl k vlastnostem Stvořitele veškerého života.

Co je Tvořivý Duch?

Nehmotná bytost, naše nesmrtelné „já“, pro kterou bylo zformováno fyzické tělo jako obal, aby mohla jako člověk svobodně se vyvíjet v hmotných protikladech dobra a zla k vlastnostem svého Stvořitele, a to za ztížených podmínek zapomnění, kdo je a kam směřuje.

Barevné spektrum

Vysvětlivky zkratek v doprovodném textu k obrázku:

B = smysly člověka vnímaná barva

P = proti barva

F = fyzické tělo,

M = mentální schopnosti

E = emoční vlastnosti

Beran 21. 3. - 20. 4., oheň, plod, tón C, ovlivňuje hlavu, mozek, smysly

B: červená, P: Váhymodrozelená

M: extroverze, dominance, autorita, činorodost

E: násilí, zlost, zášť, vášeň

Byliny: řebříček, meduňka, plod černého bezu

Býk 21. 4. - 20. 5., země, kořen, tón Cis, ovlivňuje krk - štítná žláza, lymfatické uzliny, mandle

B: oranžová, P: Štír – modrá

M: nerozhodnost, houževnatost, nedostatek sebevědomí

E: hysterie, deprese

Byliny: mateřídouška

Blíženci 21. 5. - 21. 6., vzduch, květ, tón D, ovlivňuje ramena, ruce, plíce, brzlík

B: žlutá, P: Střelec - fialová

M: cynismus, intelekt, komunikace, adaptibilita

E: smích, optimizmus, ctižádost, nervozita

Byliny: jitrocel kopinatý, květ černého bezu

Rak 22. 6. - 22. 7., voda, list, tón Dis, ovlivňuje hruď, mléčné žlázy

B: žlutozelená, P: Kozoroh - černá

M: harmonie, usměrňování, silné citové založení

E: sebeláska, odstup od vlastních emocí

Byliny: přeslička rolní

Lev 23. 7. - 22. 8., oheň, plod, tón E, ovlivňuje srdce, krevní rozvod, slezina

B: zelená, P: Vodnář - černá

M: vyrovnanost, cílevědomost, velkorysost, sebevědomí, rovnováha osobnosti

E: klid, svoboda, spokojenost, žárlivost a závist

Byliny: zelený čaj.

Panna 23. 8. - 22. 9., země, kořen, tón F, ovlivňuje žaludek, slinivka, játra

B: zelenomodrá, P: Ryby - černá

M: skromnost, inteligence, přesnost

E: soucit a empatie, optimismus

Byliny: máta peprná, pampeliška, kopřiva, vlaštovičník

Váhy 23. 9. - 22. 10., vzduch, květ, tón Fis, ovlivňuje střeva, rovnováhu tělních tekutin (krev, lymfa), imunitu

B: modrozelená, P: Beran - červená

M: intuice, introverze, vůle, harmonie

E: veselost, klid, dobromyslnost, mírnost

Byliny: heřmánek.

Štír 23. 10. - 21. 11., voda, list, tón G, ovlivňuje pohlavní a vyměšovací orgány

B: modrá, P: Býk – oranžová

M: deprese, izolace, idealizmus, agresivita, sexualita

E: uctivost, osamělost, egoismus

Byliny: měsíček, kopřiva

Střelec 22. 11. - 20. 12., oheň, plod, tón Gis, ovlivňuje stehna, křížovou kost, nervový soustavu

B: fialová, P: Blíženci - žlutá

M: hloubavost, otevřenost

E: utrpení, smutek, problémy s materiální stránkou bytí, tendence k úniku ze hmotného života, vnitřní neklid

Byliny: přeslička rolní, meduňka

Kozoroh 21. 12. - 19. 1., země, kořen, tón A, ovlivňuje kolena, kostru, zuby

B: černá, P: Rak - žlutozelená

M: askeze, seberealizace, ctižádost, pomalost

E: citová odtažitost, chladnost

Bylinky: řebříček

Vodnář 20. 1. - 18. 2., vzduch, květ, tón Ais, ovlivňuje, lýtko, holeň, kotník, křečové žíly

B: černá, P: Lev - zelená

M: vztahy, přátelství, vynálezectví, dobročinnost, originalita, komunikace s "Druhou stranou"

E: láska přinášející oběti

Bylinky: mateřídouška, zelený čaj.

Ryby – 19. 2. - 20. 3., voda, list, tón H, ovlivňuje chodidla a lymfatický systém

B: černá, P: Panna – zelenomodrá

M: citová zranitelnost, oběť, vnímavost, preciznost

E: citlivost, empatie

Bylinky: plody černého bezu, řebříček

Obdobně se projevuje ovlivnění kvality proudící Nehmotné Energie Měsícem při jeho oběhu okolo Země kdy projde všemi dvanácti znameními přibližně za 28 dní.

Jak jste z výše uvedeného poznali vlastnosti veškeré hmoty, která nás obklopuje a kterou vnímáme prostřednictvím našich smyslů jako barvu, zvuk, skupenství a pod., je vlastně vjem Nehmotného náboje hmoty – Nehmotné energie. Živá hmota, lidské tělo nevyjímaje, je složena ze stejné atomární hmoty, jen podle jiného informačního programu než hmota neživá, jak bylo již v předešlém uvedeno. Znamená to, že pokud dojde v organizmu živé hmoty k jakékoliv nerovnováze, lze ji při znalosti účinků této Nehmotné substance (ať už je uzavřená ve hmotných částicích či volně proudící prostředím) odstranit a navodit opět harmonii. Je to vlastně základ pro léčení barvami (chromoterapie), drahými kameny, léčivými bylinami a přípravky z nich, koupelemi (balneologie) a v neposlední řadě i působení jedinci, kteří mají citlivost pro předávání této vitální energie.

Jsou také se znalostí a používáním moderní techniky nově aplikovány preventivní a léčebné postupy, známé v přírodním léčitelství od nepaměti. Prostřednictvím stojaté či proudící vody se využívají vlastnosti vitální energie na pomoc přirozeným procesům v těle. Existuje tak sanitární technika zaměřená na posilování a regeneraci přirozené imunity organizmu, která je nezbytná pro zachování celkové zdravotní rovnováhy člověka. V krátkosti uvádíme některé metody používání vody, barev a bylin k obnově fyzických a psychických sil, k léčebným terapiím a rehabilitacím. V současnosti tyto alternativní metody obnovy a udržování zdravotní rovnováhy zaznamenávají vzrůstající zájem veřejnosti. Na trhu se objevují různá zařízení tohoto typu, ale jen se stručným popisem účinků jednotlivých barev na mentální a fyzické vlastnosti člověka. Ze všech těchto informací, odvolávajících se na starověkou Čínu, Egypt a další historické společnosti, kde byly tyto metody běžně a se znalostí používány, je zřejmé, že jsou jen opisovány bez znalosti o skutečné podstatě jejich účinků. Za těchto okolností nemohou být tyto ozdravné metody přizpůsobeny zcela odlišným podmínkám člověka současné společnosti, takže v praxi se jedná především o tržní využití obchodního zájmu ve prospěch vlastního zisku.

Níže se pokusíme ve stručnosti vysvětlit provázanost bytí člověka a jeho zdraví se smysly vnímanými barvami, vůněmi, zvuky a s léčebnými účinky bylin. Je totiž podstatné vědět, proč a jak tyto prostředky účinkují, neboť jejich nevhodným použitím lze dosáhnout i opačného efektu, než jaký jsme očekávali. Vjemy z vnějšího prostředí, přijímané prostřednictvím smyslů člověka, ovlivňují jak fyzické tak i psychické vlastnosti těla, ale neznamená to, že u všech jedinců je i výsledek stejný. Reakce na stejný podnět může být u jednotlivce pozitivní či negativní nebo zůstává zcela bez odezvy.

Při vyrovnávání zdravotní nerovnováhy s opačným efektem, tedy při potřebě odstranit přes povrch těla z lymfatického rozvodu nežádoucí „hmotu“, je nutné použít podle povahy nerovnováhy příslušnou „vedlejší“ barvu a využít tak vlastnosti paprsků vitální energie a tím i hmoty ve které jsou její úseky jevící se jako určitá barva uzavřeny, vyrovnávat se do původní „neroztříštěné“ formace.

K fialové se tak pojí červená, k modré zelená, k zelené žlutá, ke žluté oranžová a k oranžové červená. Znamená to, že např. potíže se žlučníkem (žlutá) řešíme barvou oranžovou nebo bolest (zánět) v oblasti hlavy – fialová řešíme barvou červenou. Proč barvou červenou? Je to proto, že paprsky Nehmotné energie se nepohybují přímočaře, ale ve spirálách pod úhlem 60°, takže kruh bílého spektra se uzavírá sice fialovou barvou, ale zároveň začíná barvou červenou.

Z výše uvedeného vyplývá používání jednotlivých barev jako podpůrného prostředku při odstraňování zdravotní nerovnováhy nebo rehabilitaci. To platí také pro ozdravné procesy, při kterých je potřeba vnést do určité části těla či orgánu přes pokožku léčivé přípravky rozpuštěné v koupelové lázni (příslušné odvary a výtažky z léčivých bylin nebo aromatické léčivé látky).

FIALOVÁ barva působí při všech psychosomatických problémech a při potížích souvisejících s oblastí působnosti této čakry – bolesti hlavy nejasného původu, bolest – středního ucha, zánět spojivek, trojklaného nervu a další v oblasti hlavy, psychický stres, hyperaktivita, Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, hormonální problémy související se šišinkou a hypothalamem.

MODRÁ barva působí při poruše funkce štítné žlázy, při osteoporóze, hormonálních poruchách v souvislosti s hypofýzou, oslabené imunitě, různých alergiích, při potížích s lymfatickými uzlinami na krku, při bronchitidě, astma a infekcích horních i dolních cest dýchacích a při nerovnováze plic, potížích s nosohltanem a mandlemi.

ZELENÁ barva působí při angíně pectoris (zúžení tepen zásobujících srdce krví a kyslíkem), infarktu myokardu, vysokém krevním tlaku, při nerovnováze sleziny, anémii, kornatění cév a podporuje recyklaci železa v organizmu.

ŽLUTÁ barva působí v celé oblasti metabolického procesu (příjem a zpracování potravy vč. jejího začlenění do organizmu) – játra (cirhóza, infekční onemocnění – žloutenky), potíže se žlučníkem, tvorba žlučníkových kamenů, problémy se slinivkou, cukrovka, potíže se žaludečními šťávami, žaludeční vředy, střevní koliky, Crohnova nemoc, ale také zdravotní nerovnováha mající svůj původ převážně v narušeném metabolismu – artróza, artritida, dna, kolísavý krevní tlak, dermatózy (vyrážky a ekzémy) a pod.

ORANŽOVÁ barva působí při odstraňování zácpy, potížích s ledvinami nebo močovým ústrojím, odstranění následků všech forem stresu, při vysokém krevním tlaku souvisejícím s ledvinami a játry, při poruchách pigmentace kůže, při nerovnováze v oblasti příčného tračníku.

ČERVENÁ barva působí především na tok vitální energie v těle, pomáhá upravit hormonální nesoulad, ovlivňuje krvetvorbu, menstruační cyklus, potenci, impotenci, nemoci sexuálních orgánů, porodní trauma, pomáhá při horečce, různých otocích, podporuje obnovu těla po úrazech (rehabilitace) např. zlomeniny, tlumí bolesti při zánětu dásní, bolesti zubů, působí při potížích s páteří, bolestech zad, při projevech psychosomatických bolestí.

Barevná silueta těla člověka (zobrazení je uvedeno níže) nám znázorňuje oblast působnosti čaker (energetických uzlů) na jednotlivé části těla. Barva čakry v podstatě odpovídá silovému úseku vitální energie, kterou tělo přijímá z vnějšího prostředí a v rámci své působnosti rozvádí prostřednictvím energetického rozvodu až k jednotlivým buňkám. Jsou tak ovládány funkce orgánů a částí fyzického těla, jak bylo již v souvislosti s tímto obrázkem popsáno. Lze dále upřesnit, že mozek pro svou řídící funkci používá úplný rozsah vitální energie vnímané jako barevné spektrum, takže výsledně je člověkem vnímán jako bílá barva (bílé světlo). Vyplývá z toho, že fyzické tělo je samostatný uzavřený systém, jehož funkce jsou založeny na principech Systému Universa (vesmíru). Z barevné škály lze odečíst, že jsou to jen barevné úseky vitální energie ze kterých se skládá bílé světlo (bílé spektrum). Postrádá tedy tu část spektra, kterou člověk vnímá svými smysly jako černou barvu.

Černá část spektra je silový úsek Nehmotné energie, která je nesouladná s funkcemi živé hmoty. Nesouvisí tedy přímo s jednotlivými uzavřenými Systémy živé hmoty, ale s obecným prouděním Nehmotné energie, jejíž celkové paprsky se skládají z bílého a černého spektra a která ve dvanácti kvalitách (šesti polaritních vztazích), spojovaných s jednotlivými zodiakálními znameními, předává Informace veškeré hmotě. V těle působící odlišné silové úseky vitální NE lze ztotožnit s barevnými odstíny bílého spektra. Polaritně jsou propojeny s uspořádáním hmoty orgánů v určitých částech těla, což platí pro všechny druhy živé přírody (účinky léčivých bylin). Navazuje to na polaritní provázanost jakékoliv hmoty s NE, která ji prostupuje, jak se v neživé přírodě vzájemný soulad či nesoulad projevuje např. přirozeně harmonický či naopak neharmonickými zvuky.

Nyní několik vět o vodě,

jako o nezbytném prostředku při používání vody (koupele) pro relaxaci, léčebnou a rehabilitační terapii. Je všeobecně známo, že bez vody by nebylo života. Neuvědomujeme si ale skutečnost, že voda jako sloučenina atomární hmoty vodíku a kyslíku, má i výjimečné vlastnosti, aby mohla plnit prostředníka pro existenci živé přírody. V prvé řadě, působením tepla nebo chladu pouze mění své kapalné skupenství na páru nebo led, na rozdíl od jiných sloučenin, které se za změněných přírodních podmínek rozpadají nebo reagují s jinou hmotou. Dále je to schopnost vody uzavírat mezi své molekuly uskupení jiné atomární hmoty, aniž by je jakkoli ovlivňovala a dopravovat je na místo určení. Je tedy dopravním a zároveň izolačním médiem v živé hmotě.

 • Jako prostředníka při ozdravných a relaxačních procedurách využíváme proudící (sprcha a parní koupel) nebo stojatou (vanová koupel) vodu. Proudící voda strhává (uzavírá mezi své molekuly) okolo těla nahromaděnou „nabitou“ subatomární hmotu a odvádí tak překážku pro normální proudění vitální energie k tělu.
 • Stojatá voda ve vaně umožňuje plně využít tuto její charakteristickou vlastnost a „nabitou“ subatomární hmotu prostřednictvím vody tělu odebrat uskupení hmoty, které způsobuje zdravotní nerovnováhu, či předat léčivou hmotu. Právě balneologie (ozdravné koupele) využívá tuto skutečnost, kdy ve vodě rozptýlená uskupení určité „nabité“ hmoty působí přes povrch těla a vyrovnávají tak narušenou rovnováhu organizmu. Tyto procesy může v mnoha případech nahradit i zdroj barevného světla nebo současně výrazně podpořit jejich účinky.

Důležitá je také vhodná doba pro použití aplikace ozdravné koupele. Rozhodující je fáze Měsíce. Při ubývajícím Měsíci (couvajícím = C) se tělo snáze zbavuje nepotřebné či škodlivé hmoty a proto se doporučuje aplikace očistných ozdravných procedur. Prochází-li v tomto období Měsíc případně ještě zodiakálním znamením ovlivňující část těla se zdravotním problémem, účinek se výrazně podpoří. Při přibývajícím Měsíci (dorůstajícím = D) se organizmus snáze obnovuje, proto v tomto období se doporučuje rehabilitace všeho druhu. I v tomto případě platí případná podpora zodiakálního znamení. Rovněž je nutno počítat s tím, že okolo úplňku všechna léčiva mají posílenou

 • účinnost. Při novu je odraz Nehmotných energií od Měsíce minimální, takže nemůžeme počítat se zvýšenou podporou.
 • Relaxační koupele se aplikují podle potřeby. I pro ně však platí výše uvedené rozdíly v účinnosti.
 • Nástup účinku ozdravných kúr pomocí přírodních přípravků je pozvolný, zato bez vedlejších účinků a s nadějí na úplné odstranění problému. Zlepšení zdravotní rovnováhy by mělo být patrné již po druhé ze tří sérii 5-6 koupelí ve vhodné období. Znamená to, že po tři měsíce buď při přibývajícím nebo ubývajícím Měsíci se aplikuje 5-6 koupelí. Vyžaduje to trpělivost a hlavně přesvědčení, že procedura bude úspěšná.
 • Podle povahy zdravotní nerovnováhy se do koupele přidávají, buď přímo odvary z léčivých bylin, nebo přírodní aromatické přípravky, které tyto látky obsahují. Barevný zdroj pak tento proces umocňuje.
 • Koupel by neměla trvat déle jak 20 min., teplota vody by se měla pohybovat okolo teploty lidského těla, tedy 36°C – 38°C,
 • Při relaxační, léčivé a rehabilitační koupeli, na rozdíl od očistné, nikdy nepoužíváme mycí prostředky (mýdlo, gely, pěny apod.). Po koupeli se neosušujeme, pouze zabalíme do bavlněné, pokud možno bílé, osušky.
 • Barevný zdroj ve vaně doporučujeme používat hlavně při terapiích porušené zdravotní rovnováhy a rehabilitacích, nikoliv pro relaxace. Mohlo by totiž dojít k narušení přirozeného proudění vitální energie v  těle.

Jak postupovat při aplikaci barev a bylin v prevenci a obnovování zdraví?

Lidské tělo je složitý vnitřně provázaný Systém, takže je účelné využívat a odzkoušet nejen teoretické znalosti, ale také praktické poznatky, jak se aplikované přírodní postupy výsledně projevují.

Než přistoupíme k odstraňování projeveného zdravotního problému, pomocí barevného zdroje – zabudovaného v koupelnovém zařízení, je nutné zjistit jeho prvotní příčinu a konzultovat používání této metody s lékařem, jak je níže podrobněji uváděno.

Pokud není evidentně známa (např. momentální dietní chyba), musí být stanovena lékařem. S lékařem musí být také konsultováno použití chromo-terapie jako podpůrného prostředku při léčení již dříve stanovené diagnózy nebo její vhodnost při rehabilitaci.

Je-li známa prvotní příčina (místo nebo část organizmu, kde zdravotní nerovnováha vzniká nebo se projevuje), je již snadné zjistit, která z čaker postiženou oblast v těle ovládá a k ní přiřazenou barvu. Podle toho pak volíme barvu léčebnou.

Při aplikaci "stojaté" vody (vany, sedací koupele, zábaly, obklady) je využívána jednak vlastnost molekul vody uzavírat mezi sebe uskupení léčebných látek a jednak vlastnost hmoty - vzájemné navazování (řazení) hmoty v posloupnosti jejího “zahuštění”. Opakujeme, že zahuštěním není míněno prostorové rozmístění molekul hmoty, ale „síla“ Nehmotného náboje ukrytého v částicích hmoty. Při používání léčivých bylin a přípravků, vč. barevného zdroje, je důležité si ujasnit, zda léčivé látky mají účinkovat v krevním rozvodu a dostat se až do buněk, nebo jestli se má léčivý účinek projevit v lymfatickém systému a na povrchu těla.

Pro účinek uvnitř těla užíváme byliny ve formě čaje, odvaru, tinktury či homeopatika, a to „per os“ (požívání ústy).

Pro vyrovnávání zdravotní nerovnováhy v souvislosti s lymfatickým systémem a povrchem těla užíváme rovněž léčivé bylinky (čerstvé i sušené). Jsou pro tyto účely aplikovány zejména jako přísady do mastí, esenciálních olejů, balzámů, emulzí, jako obklady napuštěné jejich odvarem, jako prostředky pro inhalaci a jako přísady do „páry“ a do koupele. Esenciální aromatické oleje jsou vhodné i pro relaxační osvěžení po náročné fyzické práci či psychické námaze. Balneologické rostlinné koncentráty (bahno) a soli, zejména z Mrtvého moře, podporované hydro-masáží, doporučujeme hlavně na různé projevy dermatózy (vyrážky na pokožce) a psoriázu (lupenka).

Přídavné aromatické prostředky je nutno pečlivě vybírat, protože musí být ryze přírodního původu. Výrobek označený jako „přírodně identický“ či bez takového označení je na sto procent technologicky upravený pomocí chemie a pro používání nevhodný. Jeho použitím vystavujeme tělo působení cizí hmoty, kvůli které se nepřiměřeně aktivuje imunitní obrana a odčerpává se množství vitální energie.

Volba barvy:

Při potřebě odvádět (vytahovat z těla) volíme barvu následující k barvě čakry ovládající směrem k červené (dolů – podle obrázku siluety či doleva – na zobrazení barevného spektra, viz obrázek výše). Při potřebě vnést do těla léčivou hmotu volíme barvu následující k barvě ovládající čakry směrem k fialové (nahoru – podle obrázku siluety či doprava – na zobrazení barevného spektra).

Příklad aplikace ozdravné koupele:

při zdravotní nerovnováze v oblasti žaludku, jater, žlučníku, slinivky, dvanáctníku, tenkého střeva (čakra žaludku–žlutá) aplikovat barvu zelenou, pokud potřebujeme ve vodě rozpuštěnou léčivou látku „vtáhnout“ do nitra těla. Oranžovou barvu aplikujeme pokud chceme přes povrch těla (lymfatickým rozvodem) působit na odstranění nežádoucí hmoty. Záleží na prvotní příčině po poradě s lékařem.

Výše uvedené orgány jsou celoživotně oslabeny u zrozenců ve znamení Panny a Vah, citlivé u všech lidí v období, kdy se těmito znamením pohybuje Měsíc. Již projevené zdravotní problémy orgánů v oblasti čakry žaludku (žlutá barva) se v tomto období prohlubují nebo může dojít i k recidivě (návratu nerovnováhy).

 • např. potíže se žlučníkem (ovládající čakra žaludku – žlutá) řešíme barvou oranžovou nebo zelenou podle povahy prvotní příčiny nerovnováhy a potřeb jejího řešení,
 • např. bolest (zánět) v oblasti hlavy - ovládající barva fialová - řešíme barvou červenou.

Proč barvou červenou? Je to proto, že paprsky Nehmotné energie se nepohybují přímočaře, ale ve spirálách pod úhlem 60°, takže kruh bílého spektra se uzavírá sice fialovou (modročervenou) barvou, ale zároveň začíná barvou červenou (pomáháme imunitě těla likvidovat příčinu a podporovat obnovu).

Naše doporučení:

 • vanové koupele doporučujeme zvláště v případech různých dermatóz (onemocnění kůže) a psoriázy (lupénka). Použijeme barevný zdroj v oranžové barvě a přidáme výtažek či odvar z heřmánku nebo měsíčku. 90% takových potíží totiž způsobuje nerovnováha v oblasti jater. Rovněž při všech potížích s klouby (artritida, artróza), bolesti zad a hlavy v důsledku narušení rovnováhy v oblasti páteře lze s úspěchem použít vanovou koupel. V těchto případech doporučujeme použít do koupele odvar z přesličky doplněný o červenou barvu ze zdroje. Tyto potíže jsou důsledkem narušení metabolismu v souvislosti s lymfatickým rozvodem. Plně nahradí obklady a masti či krémy.
 • Pro relaxaci a posílení vitality doporučujeme použít do koupele především aromatické esence, případně takové, které posilují části těla či orgány, které jsou oslabeny v důsledku proudění ovlivňující kvality vitální energie. Proces je vhodné doplnit o masáž vířivkou.
 • Pro odstraňování psychosomatických zdravotních problémů nebo pro zklidnění narušené psychiky doporučujeme aplikovat fialovou barvu a do koupele přidat odvar či esenci meduňky nebo mateřídoušky.
 • Při oslabení orgánů a funkcí těla, které vyvolává postavení Slunce nebo Měsíce v určitém znamení Zvěrokruhu, je prvořadé si uvědomit, zda se jedná o problém výkonných orgánů těla nebo o projevy mentální či psychické. Podle toho vycházíme při odstraňování problémů barvami a bylinami.
 • Při nerovnováze fyzického těla vycházíme z působnosti „úřadujícího“ znamení Zvěrokruhu.
 • Jedná-li se o mentální či psychický problém, vycházíme z jeho polaritního proti-znamení. Současně, podle povahy zdravotní nerovnováhy, přihlédneme k tomu, jaká čakra vnitřního rozvodu vitální NE dotčený orgán ovládá.

Úplnější doporučení k používání léčivých bylin - DVANÁCT A JEDNA BYLINA NA POMOC ČLOVĚKU

Člověk má na Zemi od Stvořitele vše, aby mohl bez problémů existovat, takže jsou vytvořeny základní podmínky pro přirozený způsob života. Je pamatováno i na to, že ne vždy člověk bude pečovat o své zdraví tak, aby nepotřeboval prostředky k jeho obnově.

V každé zeměpisné oblasti na Zemi proto existuje úplná řada zpravidla dvanácti bylin, které v plném rozsahu účinkují na zdravotní nerovnováhy v těle jako celku i v jeho jednotlivých částech. Zeměpisná poloha mírného pásma severní polokoule a klimatické poměry s tím související člověku nabízejí dvanáct a jednu bylinu:

černý bez, řebříček, meduňku, mateřídoušku (nebo tymián), jitrocel, mátu peprnou, kopřivu, přesličku rolní, heřmánek, pampelišku, vlaštovičník, měsíček a zelený čaj.

Mnohé z těchto bylin lze najít ve srovnatelných klimatických oblastech po celém světě, některé jsou v jiných oblastech nahrazeny jinými druhy, ale s obdobnými specifickými léčebnými vlastnostmi.

Třináctá bylina - zelený čaj se původně vyskytovala i v jižních oblastech mírného pásma. Pěstování čajovníku, jak je známo, se v současnosti soustředilo především v asijské části Země, ale organizmus člověka se celosvětově již přizpůsobil tak, že ji přijímá jako domácí. Předpoklad prospěšných zdravotních účinků čaje je ovšem podmíněn tím, že nebyl jakkoli upravován fermentací, byť jen částečně.

Specifika některých zdravotních obtíží v našich podmínkách vyžaduje rozšířit základní řadu 12+1 byliny o několik dalších druhů, zejména:

česnek medvědí, ořešák (slupka na vlašském ořechu), řepík, šalvěj a třezalka tečkovaná.

Nekvalifikované zásahy člověka, narušující přirozenou strukturu přírodních látek se v neposlední řadě projevují i při všeobecné praxi přípravy „osvědčených“ bylinných směsí na určité projevy zdravotních problémů. U více druhových směsí bylin většinou nastane po požití vzájemné ovlivnění léčebných látek a tím se naruší i jejich účinnost. Znamená to, že bylinná směs by neměla obsahovat více jak tři druhy a to ještě se znalostí jejich účinků, protože je nutné, aby v nich obsažené léčivé látky mezi sebou korespondovaly (navazovaly na sebe a nepřekrývaly se).

Úloha bylin při odstraňování zdravotní nerovnováhy je v podstatě dvojí:

 • vnést do organizmu těla účinnou látku, která podpoří výkon imunity těla a tím i odstranění problému,
 • pomáhat při odvedení škodlivin z organizmu, na které nedosáhne imunitní systém těla.

Léčivé byliny nejsou ovšem samy o sobě „zázračnou pilulkou“. Jejich používání je potřeba podpořit přirozeným životním stylem a vycházet z prvotních příčin vychýlení zdravotní rovnováhy a neočekávat, že léčebný efekt nastane okamžitě jako při aplikaci chemických léčiv. Jejich léčebný účinek je pozvolný, zato bez vedlejších nežádoucích vlivů a s velkým procentem úspěšnosti úplného vyléčení.

Podrobněji k vlastnostem 12 + 1 druhů bylin a několika doplňkových

Dvanáct tuzemských bylin (mírné pásmo severní polokoule) je níže v textu uváděno v pořadí, v jaké části těla se převážně projevuje jejich léčebný účinek:

černý bez (Sambucus nigra) je bylina s bílým květenstvím prozrazující její silné zahuštění (silný energetický náboj částic hmoty). Proto je účinný zejména při navazování a odvádění Energeticky i hmotně silných látek z těla. K léčebným účelům se užívají všechny části rostliny, v současnosti ale hlavně její květenství. Čaj z květu se doporučuje jako močopudný prostředek a při horečnatých onemocněních (nachlazení apod.), neboť vyvolává také uvolňování vody pocením. Plody černého bezu jsou, obsahem účinných látek, hlavním činitelem při odstraňování silné hmoty, se kterou si organizmus jinak neví rady. Je tedy v takových situacích specifickým pomocníkem vnitřního imunitního Systému organizmu. S plody je spojeno také účinné snižování krevního tlaku a úprava hladiny cukru v krvi. Pozor ! Plody musí být tepelně upraveny, jinak jsou silně projímavé.

Čaj listu černého bezu je v současnosti opomíjen, i když má léčivý vliv také na hladinu cukrů v krvi. Obklad z rozmačkaného čerstvého listu pomáhá od různých otoků.

Odvar z kůry a kořene se používá k vylučování škodlivin z těla, nejčastěji zevně při bolestech kloubů a žilních problémech.

Řebříček (Achillea millefolium) je bylina rovněž s bílým květenstvím. Svým hmotným zahuštěním a tedy i Energetickým obsahem má blízko k prekurzorům steroidních mobilních částic v těle. Dokáže proto harmonizovat především hormonální procesy v celém organizmu. Aplikuje se jako čaj z jeho květu a z přilehlých horních částí natě, ale lze jej použít i jako přísadu do koupele. Nejúčinnější je ale tinktura. Je také nazýván „králem v léčbě ženských nemocí“. Již v antice byl používán k zastavení krvácení.

Meduňka (Melissa officinalis), kvetoucí bíle až nafialověle, účinkuje převážně v oblasti centrálního řízení funkcí hmotného těla (thalamus, hypotalamus, hypofýza, hlava jako celek). Meduňka by proto měla být používána především pro regulaci a harmonizaci psychiky člověka, k odstranění pocitu únavy po namáhavé psychické ale i fyzické práci a hlavně jako „prášek na spaní“. Působí na zmírnění depresivních nálad a úzkosti nejasného původu. Aplikuje se jako čaj z listu. Má ale vynikající účinky také jako přísada do koupele, hlavně při potřebě odstranit psychické napětí.

Mateřídouška (Thymus serpyllum), kvetoucí v jemné „lila“ barvě, účinkuje především v oblasti krku (ale i v dutinách horních cest dýchacích). Je vynikajícím prostředkem s antibakteriálním účinkem a uvolňuje lymfatické cesty, posiluje imunitní reakce. Nejčastěji se aplikuje jako čaj, ale možno ji použít také na obklady a jako přísadu do koupele. Nejúčinnější je jako tinktura nebo esenciální olej do koupele.

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), s květenstvím světle fialového odstínu. Je účinný především v oblasti dolních dýchacích cest (plíce, průdušky). Čaj z listu se tedy hlavně používá při kašli a kataru dolních cest dýchacích pro uvolňování hlenu. Čerstvá šťáva má silné protizánětlivé účinky (antibiotikum) a působí proti širokému spektru mikroorganizmů vně i uvnitř těla, zejména v oblasti bronchiálních problémů.Rovněž ji lze doporučit při vředové chorobě tlustého střeva či Crohnově nemoci. S velkým úspěchem se jí používá také při léčení bércových vředů nebo při zastavování povrchového krvácení (odřeniny, zanedbané otlaky apod.). Je rovněž neocenitelným pomocníkem při pobytu v přírodě, kdy velice rychle odstraňuje důsledky bodnutí hmyzem. Při tomto použití však pozor na čistotu okolního prostředí !

Máta peprná (Menta piperita), bylina kvetoucí fialově, svými energetickými a hmotnými parametry dokáže regulovat a odstraňovat nežádoucí látky narušující zažívací procesy v oblasti žaludku. Má silné antiseptické (protizánětlivé)vlastnosti. Používá se čaj z listu. Protože látky v ní obsažené působí podobně jako anestetikum (prostředek ke znecitlivění), lze ji využít i zevně pro zmírnění svědivých pocitů na pokožce. Rovněž ji lze doporučit pro inhalci při kataru horních cest dýchacích.

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), nikoliv kopřiva hluchavka. Má světle zelené květy, přecházející do zvláštní žlutavé barvy. Dokáže zasahovat ve velmi široké škále zdravotních problémů, majících svůj základ v narušeném metabolismu. Spolu s mátou se nacházejí přibližně v polovině rozsahu hmotného zahuštění výše organizované hmoty (VOH). Látky, které jsou obsaženy v kopřivě, mohou tak zasahovat při vyrovnávání metabolických funkcí (slinivka, játra, slezina), působit jako antianemikum (proti chudokrevnosti), kardiotonikum (regulace srdeční činnosti), antidiabetikum (regulace hladiny cukrů v krvi), antirevmatikum, dokážou bojovat proti různým virům, zastavují krvácení, jsou blahodárné pro ledviny, zevně způsobují rychlejší hojení ran a podporují růst vlasů.

Charakteristický pro kopřivu je zvýšený obsah přírodně vázaného železa, související s krvetvorbou, ale i vysoký podíl vitaminu C a vápníku, což usnadňuje programové přeskupování hmoty v těle. Sušením ztrácí některé účinné látky, takže pro některé účely je nutné používat pouze čerstvou nať (organické kyseliny, vitamín C apod.). Pozor ! U jedinců se sníženou imunitou může způsobovat alergickou reakci.

Přeslička rolní (Equisetum arvense) má jiný systém tvorby semene a proto se jeví jakoby nekvetoucí. Je charakteristická hlavně vysokým obsahem kyseliny křemičité, přírodně vázané a tedy rozpustné ve vodě. Svými výslednými energetickými a hmotnými vlastnostmi se velmi účinně projevuje především navazováním a odváděním z těla různých nežádoucích usazenin. Je proto významným pomocníkem při odstraňování takových důsledků narušeného metabolizmu a hormonálního režimu těla, projevujících se u žen hlavně v gynekologické oblasti a u mužů v souvislostech s prostatou. Nelze však opomenout ani její vyrovnávací účinky v oblasti žaludku, slinivky, ledvin, močových a dalších orgánů.

Zevně působí blahodárně při hojení ran, podporuje regeneraci tkáně, pružnost a pevnost krevního rozvodu, tlumí bolest kloubů. Je bylinkou, kterou je nutno vnitřně užívat velmi opatrně pro přítomnost některých pro tělo toxických látek, ale její stěžejní využití spočívá stejně v zevní aplikaci – obklady z napařené natě, příměs do koupele apod..

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) se svým typickým nezaměnitelným aroma a květenstvím se žlutým středem, obklopeným bílými okvětními lístky, jako nejúčinnější částí rostliny, se již z dálky připomene. Spektrum jeho používání, a to jak vnitřně tak i zevně, je tak široké, že následující výčet bude pouze demonstrativní – účinkuje jako spasmolytikum (uvolňuje křeče hladkého svalstva), působí při uklidnění psychiky, má vlastnosti antialergika (zmírňuje alergické reakce těla), má antimikrobiální a proti bolestivý účinek, uklidňuje dermatitidy (zánětlivá onemocnění kůže včetně různých forem ekzému a dalších chorob pokožky, vyvolaných vnějšími vlivy a některé další nemoci kůže), klidní popáleniny, uklidňuje a čistí zažívací trakt. Bylo by zřejmě, kratší vyjmenovat oblasti, kde jej nelze využít.

Pampeliška, nebo také smetanka lékařská (Taraxacum officinale) kvete, jak známo, žlutě. Disponuje určitým složením aminokyselin a dalších látek, podporujících látkovou výměnu, sekundárně působí i na slezinu a slinivku. Její základní působnost je však v oblasti jater a ledvin. Nejúčinnější je mléčná tekutina, kterou obsahuje čerstvý kořen. K léčebným účelům se aplikuje nejčastěji kořen (sušený i čerstvý), list je užíván především jako přísada do různých salátů.

Vlaštovičník (Chelidonium majus), žlutě kvetoucí bylina, je z důvodu obsahu látek podobných opiovým alkaloidům řazena k toxickým drogám a takto je i medicínou zavrhována. V patřičném (homeopatickém) zředění je však vynikajícím Energeticko hmotným uskupením, s účinky navazování nepatřičných látek, zejména v lymfatické části jater a ledvin. Zevně lze vlaštovičník s úspěchem používat bez omezení proti různým plísním, bradavicím a dalším nežádoucím projevům na kůži, majícím základ vzniku v působení mikroorganizmů.

Měsíček lékařský (Calendula officinalis), jehož oranžové květenství prozrazuje vyšší zahuštění hmoty a silnější energetickou náplň než kterou disponuje vlaštovičník. Účinkuje spolehlivě vůči působení většiny mikroorganizmů a zánětům které způsobují, a to jak uvnitř tak i na povrchu těla. I současná klasická medicína přiznává jeho kancerostatický (protirakovinný) efekt, zejména v oblasti trávicího ústrojí a ženských orgánů.Lze ji s úspěchem použít I při Crohnově nemoci. Obecně však nejdůrazněji působí v oblasti jater a ledvin. Vnitřně se aplikuje jako čaj z okvětních lístků, vně jako obklady, ale i ve formě masti nebo esenciálního oleje. Čerstvá šťáva příznivě působí jako obklad na křečové žíly a rovněž potlačuje nežádoucí projevy na kůži, způsobené mikroorganizmy.

Čajovník čínský (Camellia sinensis) je keř i několik metrů vysoký. Květy jsou bílé, později s přechodem do jemně narůžovělé barvy, což prozrazuje, že rostlina disponuje i silnými energiemi a tomu odpovídající hmotou. Předmětem sběru je však list. Květy se používají pouze do některých druhů jako příměs pro vylepšení aroma a chutě.

Pro léčebné účely je vhodný pouze zelený čaj, což jsou po sběru přímo usušené listy bez jakékoliv úpravy. Každá další procedura (fermentace) ničí jeho léčebné účinky a naopak zvyšuje obsah uskupení hmoty pro tělo nevhodné. Předností zeleného čaje je, že na rozdíl od všech ostatních bylin, při užívání působí preventivně, tedy nejen až při projevu zdravotních obtíží. Nápoj z něho zhotovený dokáže regulovat a odstraňovat škodlivé látky ještě před tím, než proniknou dovnitř těla. Další jeho předností je určitá neutralita při míchání s jinými bylinami. Nesnižuje tedy jejich účinnost, spíše naopak, podporuje vyniknutí jejich některých účinných hmotných částic. V rámci vnitřních obranných procesů v těle je tedy významným pomocníkem při posilování imunity těla. Je pochopitelné, že výše uvedené vlastnosti se týkají všech druhů čajovníku, ať je pěstován kdekoliv, v Číně, Japonsku, Indii, Africe.

Ještě několik charakterizujících údajů k pěti doplňkovým bylinám základní řady:

Česnek medvědí (Allium ursinum) je rovněž rostlina s bílým květenstvím. Čerstvé listy jsou vhodné pro jarní očistné kůry. Celoroční využití nabízí tinktura-lihový výtažek, který obsahem účinných látek podporuje paměť a zabraňuje ukládání vápníku v cévách (arterioskleróza), takže pomáhá také snižovat krevní tlak, pročisťovat ledviny a ještě při dalších metabolických obtížích. Svými účinky připomíná kopřivu, ale je specifický svým vyšším zahuštěním, takže i použitím v jednotlivých aplikacích. Je i účinným prostředkem proti hlístům a škrkavkám.

Ořešák královský (Juglans regia) používá se čaj a koupele z listů. Čaj je vhodný zejména při poruchách trávení, koupele a obklady při různých dermatózách (uhrovitost, hnisavé vyrážky a pod.), a také při vypadávání vlasů.

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) má žluté květenství, což jej předurčuje k vnitřním aplikacím při zdravotních obtížích metabolického původu. Sbírá se jeho kvetoucí nať. Účinný je rovněž při zánětech v dutině ústní a krku, vč. mízních uzlin, sliznice úst, angína). Listy příznivě působí specificky při ošetřování otevřených ran, ale také při revmatizmu, bolestech v kříži, tvrdnutí jater, chorobách sleziny a dalších obtížích. Používá se jednak čaj a jednak bylinkové obklady z řepíkového nálevu, což je účinné také při problémech s krčními lymfatickými uzlinami.

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) kvete fialově, což svědčí o jejím předurčení a vhodnosti používání zejména při potížích v oblastech hlavy a krku. Osvědčuje se při onemocnění míchy, křečích a chvění končetin mající svůj původ v mozku. Pomáhá rovněž při zánětech mandlí, hrtanu a ústní dutiny, ale i při krvácení dásní a uvolňování zubů. Sedací šalvějové koupele lze doporučit ženám s gynekologickými a dalšími problémy v dolní části těla.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) má zlatožluté květenství a specifické použití zejména při neurastenii a zánětech nervů v různých částech těla. Pomáhá proto také při neklidném spánku, hysterických záchvatech, depresích. Doporučuje se aplikovat jako čaj, sedací koupele nebo jako masážní olej. Ke specifice jejích účinků patří také aplikace po zraněních, zhmoždění, namožení svalů apod. Lze ji také doporučit při čerstvých poraněních s otevřenými ranami, při zduřených žlázách (vtírání oleje), při bolestech zad, revmatizmu apod.

Jak se orientovat mezi účinky barev, léčivých bylin a aromatických esencí?

Léčebné účinky barev (chromo-terapie) na zdravotní rovnováhu člověka jsou komplexní. Ovlivňují nejen fyzický stav příslušných částí těla, ale také mentální a emoční projevy člověka, jejichž podstatou je činnost Tvořivého Ducha. Obecně si tedy člověk vybírá barvy podle svého subjektivního uvážení.

Podobný princip se projevuje i u nejen léčivých bylin, ale u rostlin obecně. Jejich zahuštění (připomínáme, že se to netýká prostorového rozmístění částic hmoty, ale "síly" jejich náboje) je signalizováno barevností květu. Bíle kvetoucí byliny zahrnují všechny barvy bílého spektra a mají proto pro organizmus těla celostní účinky (řebříček, černý bez). Barevně kvetoucí byliny ovlivňují procesy v tomu odpovídajících částech těla, pokud jsou aplikovány v souladu se shora uváděnými zásadami.

Uváděná doporučení jsou všeobecná a nemohou nahradit specifiku terapie. Ta musí navazovat na objektivní zjištění příčin zdravotní nerovnováhy a znalost při aplikování léčebných postupů. Je to dáno celostní provázaností procesů fyzického těla, v nichž zdánlivě stejné vnější projevy mají obvykle různé příčiny.

Také myšlenkové pochody v působnosti Tvořivého Ducha a s nimi související psychika probíhají prvotně na bázi hmoty. Jsou tedy rovněž ovlivněny dostupností vitální Energie a takto vymezovanou kvalitou metabolizmu. Při jejím nehospodárném používání např. při přijímáním nepřirozené stravy, dlouhodobé pobývání v prostředí nevyhovujícím pro bytí a vlastní negativní psychikou je pak omezen výkon různých procesů v organizmu.

Kvalitní výkon funkcí metabolizmu, tj. formování hmotných částic z přijímané potravy, je rozhodující nejen pro zdraví těla, ale současně i pro jeho imunitní sílu. Její nedostatečnost je základní příčinou všech za života získaných zdravotních problémů.

Několik praktických informací:

 • při používání barev v případech zánětů (mikroorganizmy) volíme červenou,
 • při aplikaci barevných žárovek mimo koupelnová zařízení podporovaná vlastnostmi vody, vystavíme tělo a jeho část účinkům zdroje optimálně ve vzdálenosti 30–50 cm.
 • Byliny, pro účinek uvnitř těla, užíváme ve formě čaje, odvaru, tinktury či homeopatika.
 • Byliny, pro vyrovnávání zdravotní nerovnováhy v lymfatickém systému přes povrch těla, užíváme čerstvé i sušené. Jsou aplikovány zejména jako přísady do mastí, olejů, jako obklady napuštěné jejich odvarem, jako prostředky pro inhalaci, masáže a jako přísady do „páry“ a do koupele.
 • Esenciální aromatické oleje jsou vhodné i pro relaxační osvěžení po náročné fyzické práci či psychické námaze. Balneologické rostlinné koncentráty (bahno) a soli, zejména z Mrtvého moře, podporované hydro-masáží, doporučujeme hlavně na různé projevy dermatózy (vyrážky na pokožce) a psoriázu (lupenka).

Souvislosti funkčního stavu těla a uplatnění optimálních metod pro vitalitu či obnovování zdraví (relaxace, léčebné a rehabilitační terapie) jsou velice složité, jak to odpovídá podstatě života. Proto také uváděné informace k onemocněním a jejich terapiím mají platnost obvyklou, nikoliv ale specifickou, ta se vztahuje k individuálním prvotním příčinám zdravotní nerovnováhy.

Člověk má právo svobodně rozhodovat o vlastním zdraví, a to nejen na základě běžně dostupných informací.

Základem prevence a posilování zdraví je přirozený životní styl, spočívající především v konzumaci vhodné potravy, pobýváním v neznečištěném životním prostředí a v neposlední řadě i v pozitivní psychice. Podrobné informace  k této problematice jsou uvedeny ve „Třech pilířích zdraví“, které rovněž naleznete na našich www.svetjejinak.cz.

Ve stručnosti jsme se snažili vysvětlit alespoň základní pojmy a podstatné souvislosti v používání barev, léčivých bylin a aromatických přípravků při relaxaci, odstraňování zdravotní nerovnováhy, či při rehabilitaci. Některé další informace k tomuto tématu lze nalézt i v rubrice „Spolupráce s Arttec“ v článku „Přírodní léčení barvami a bylinami“.

V příštím pokračování tohoto cyklu se zaměříme na otázku proč jsme my lidé současně Nehmotnými bytostmi - Tvořivými Duchy a jaké je naše poslání, které jako obvykle připravujeme pod dohledem  „Druhé strany“ a Žuka, našeho přítele tam přebývajícího. Lépe řečeno, přebývajícího zde, ale lidskými smysly nevnímatelného.