Právě jste otevřeli webové stánky „Svět je jinak“, které byly založeny v roce 2014 se záměrem předávat netradičně získávané informace o skutečné podstatě světa a člověka v něm. Tyto informace vznikly na základě rozhovorů s bytostmi, které mají přístup k základním znalostem o Univerzu a o všem, co je jeho součástí. Pobývají v prostředí „Druhé strany“, prostředí, které jako lidé nevnímáme, i když existuje a prostupuje vše kolem nás. Pouze vyvolení jedinci mohou vnímat a do reálného světa přenášet obsah těchto mimosmyslových kontaktů s tímto „jiným světem“, jinak lidskými smysly nevnímatelném.

Člověk si od nepaměti klade otázku jak vznikl a odkud vlastně pochází. Odpovědí jsou mu různá zkreslovaná vysvětlení, podle toho zda mají svůj základ v Bibli nebo ve smyšlených vědeckých teoriích.

Starý Zákon, jako základní text křesťanské Bible a také všech kánonů (věroučné texty) náboženství, která uznávají jediného Boha (monoteismus), je směsí podobenství a skutečných příběhů, které přibližují původ a úlohu člověka na Zemi. Během staletí byl biblický Starý Zákon vystaven mnoha zásahům tak, aby vyhovoval právě panující mocenské síle, takže z něho byly vyjmuty právě ty části, které se týkají např. přirozených práv a svobody člověka. Další negativní vlivy na zkreslení původního textu se projevily v důsledku překladu do moderních jazyků. V současnosti se tak soubor textů Bible stává pouze základním nábožensko-filozofickým spisem, který je uctíván, aniž by byl pochopen jejich pravý smysl a účel. Bible v původním znění byla průvodcem pozemským životem tehdejšího člověka.

Do současnosti bylo vytvořeno na základě těchto získaných informací, jak se můžete sami přesvědčit, několik desítek aktualit obsahujících informace o tom, proč a jak vzniklo Univerzum, o funkčním Systému vloženého do něho jeho autorem. Vysvětlení, co je gravitace, proč Měsíc a jiná vesmírná tělesa se udržují na své oběžné dráze a nestřetnou se navzájem a další zajímavosti včetně vyčerpávajících sdělení o živé hmotě, včetně fyzického těla člověka. Součástí je i historie bytí člověka a to nejen na současné planetě Zemi, komentáře k artefaktům pocházejících z předchozích civilizací obývajících planetu Zemi. Seznámíte se se substancí lidskými smysly nevnímatelnou – Nehmotou, která je podstatou všeho, co bez nadsázky tvoří jedinou a pravou Realitu t.j. prostředí pro vývoj Nehmotných bytostí – ve fyzickém těle jako lidí - k vlastnostem jejich Stvořitele.

Tyto zcela bezprecedentní poznatky jsou podrobněji uváděny i v publikacích Zdeňka Svobody ,,Svět je jinak" a ,,Sdělení Druhé strany".

 

Audio a video

Realita III. část - Nehmotné bytosti ve hmotě jako člověk a na Druhé straně jako Tvořivý duch, video Kliknout ZDE.

Realita II, historie člověka v Univerzu, video Kliknout ZDE.

O realitě našeho bytí 1. pokračování - vznik Univerza, video Kliknout ZDE.

O realitě našeho bytí, video Kliknout ZDE.

III. Pilíř zdraví, video Kliknout ZDE.

II. Pilíř zdraví, video Kliknout ZDE.

I. Pilíř zdraví, část druhá, video Kliknout ZDE.

I. Pilíř zdraví, část první, video Kliknout ZDE.

Epidemie strachu video Kliknout ZDE.

Chromoterapie jak ji neznáte Kliknout ZDE.

Omyly současné vědy. Účel a funkce pyramid Kliknout ZDE.

Omyly současné vědy Kliknout ZDE.

Minerva, Omyly současné vědy Kliknout ZDE.

Zdravé potraviny versus extrémní stravování Kliknout ZDE.

Co je negativní psychika a proč oslabuje zdraví Kliknout ZDE.

Výběr potravin a nápojů pro Energeticky nenáročné stravování Kliknout ZDE.

Ani velký třesk ani Universum bez hranic Kliknout ZDE.

Proč a jak vznikl vesmír (Universum) jako cílený Systém Kliknout ZDE.

Podstata a účel Universa, původ života a smysl existence člověka Kliknout ZDE.

Audio poslech přednášek Kliknout ZDE.

Štítky

CHROMOTERAPIE JAK JI NEZNÁTE

Chromoterapie (léčba barvami), aromaterapie (léčba rostlinnými těkavými látkami) spolu s fytoterapií (léčba bylinami) jsou metody alternativní medicíny pro relaxaci, rehabilitaci a obnovu zdraví stejně staré jako existence člověka na Zemi. Znalosti o jejich používání byly dány člověku, aby mohl napravovat prohřešky ve svém bytí odrážející se na jeho zdravotní rovnováze. Záznamy na sumerských hliněných tabulkách datovaných 3.000 let př.n.l., papyry ze starověkého Egypta a bylinář z Číny se zhruba stejným datováním, jsou toho dokladem. Je jen otázkou času, kdy budou archeology nalezeny ještě starší záznamy. V současné době tyto alternativní léčebné metody zaznamenávají vzrůstající zájem veřejnosti. Na trhu se objevuje nepřeberné množství nabídek prostředků pro tyto způsoby vyrovnávání zdravotní nerovnováhy. Z návodů na použití a doporučení k jejich aplikaci je znát, že jsou opisovány bez znalosti o podstatě jejich skutečné účinnosti. Současná medicína se k těmto alternativním léčebným metodám staví skepticky. Neuznává staré léčebné metody, které za pomocí přírodních prostředků a za psychické pomoci nemocného dokážou vyléčit a ne jen hmotné symptomy nemoci potlačit do latentního (skrytého) stavu nebo pro bytí udržovat v přijatelné formě. Moderní medicíně nelze upřít úspěchy např. v chirurgii a všude tam, kde může uplatnit hmotnou techniku při „opravě“ lidského těla, ale bezbranná je, pokud se týká interních (vnitřních) zdravotních potíží. Léčí  hmotně se projevující potíže aniž by zjišťovala primární příčinu jejich vzniku a proto z toho také vycházejí její neutěšené výsledky. Zjistit primární příčinu (zdroj) porušeného zdraví je důležité i při léčení za pomoci přírodních léčebných prostředků. Lidské tělo, jeho konstrukce a funkce organizmu, se v podstatě nemění, co se ale mění je prostředí a způsob bytí, prostě životní podmínky, které mají vliv na jeho zdravotní rovnováhu.

Naše přednáška přináší informace získané z nevšedního zdroje o podstatě těchto léčebných metod,  vysvětluje,  co ovlivňuje jejich účinnost a  uvádí formy aplikace.

Více na    www.svetjejinak.cz

FB: Svět je jinak

YouTube: Helena Zíková

Na vaši návštěvu se těší přednášející Helena Zíková a Jiří Šejnoha

Články

124) Záhadný nápis na středověkém meči

V roce 2015 Vědecká knihovna v britském Londýně pořádála výstavu k příležitosti uplynutí 800 let od podepsání slavné Magny Charty, velké listiny práv a svobod, vydané v roce 1215. Exponátem na výstavě byla i dvousečná historická zbraň - středověký meč se záhadným  nápisem. Meč měří necelý metr...

39) Nejzáhadnější kniha světa – Voynichův rukopis

V roce 2015 jsme v našich aktualitách komentovali nejzáhadnější knihu světa – Voynichův rukopis  vydaný r. 2012 nakladatelstvím CAD Press  u příležitosti 100. výročí jeho objevení Wilifridem M. Voynichem (Vojnič). Spis je obestřen tajemstvím svého původu, účelu i vlastního obsahu. Je...

121) Realita II, historie člověka v Univerzu, video

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“  Starý zákon, První Mojžíšova – Genesis 1   V předešlé části přednášky o realitě našeho bytí jsme se zabývali důvodem vzniku Univerza, jeho konstrukcí a vloženým Systémem zajišťujícím jeho funkci. Zmínili jsme se...

120) Realita II, Historie člověka v Univerzu

  Motto: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ Starý zákon, První Mojžíšova – Genesis 1 V předešlé části přednášky o realitě našeho bytí jsme se zabývali důvodem vzniku Univerza, jeho konstrukcí a vloženým Systémem zajišťujícím jeho funkci. Zmínili jsme se...

118) O realitě našeho bytí 1. pokračování - vznik Univerza

Zpracovali: JUDr. Helena Zíková a Jiří Šejnoha -  skupina „Svět je jinak“ Univerzum geniální dílo nebo náhoda? Vesmír, důvod jeho vzniku, jeho konstrukce, podstata funkce Systému do něho vloženého jeho autorem. Motto: … Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Starý zákon, Genesis,...

117) O REALITĚ NAŠEHO BYTÍ, VIDEO

Motto Svobodných zednářů:  Všechno je velmi dobře ukryto, ale otevřeno pro ty, kteří umějí a chtějí naslouchat.

116) O REALITĚ NAŠEHO BYTÍ

Motto Svobodných zednářů: Všechno je velmi dobře ukryto, ale otevřeno pro ty, kteří umějí a chtějí naslouchat. Úvod Pod pojmem realita, tj. skutečnost, je zahrnuto vše, jak vysvětluje věda, co člověk může svými smysly vnímat, pozorovat a vyhodnocovat. Ovšem existuje ještě realita, kterou člověk...

115) III. PILÍŘ ZDRAVÍ, VIDEO

Psychika je nejzákladnějším a nejobecnějším pojmem, který je odvozen z řeckého psyché - duše. Současná věda spojuje psychiku s naukou o psychologii,  pojem duše se objevuje už jen v souvislosti s náboženstvím nebo ve filozofii.

114) III. Pilíř zdraví

  Psychika je nejzákladnějším a nejobecnějším pojmem, který je odvozen z řeckého psyché - duše. Současná věda spojuje psychiku s naukou o psychologii,  pojem duše se objevuje už jen v souvislosti s náboženstvím nebo ve filozofii. Psyché - duše Věda považuje...

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Blog

První zpráva

Dnes byl spuštěn náš nový blog. Prosím sledujte jej, budeme se snažit přinášet vždy aktuální informace. Číst zprávy tohoto blogu je možné i přes RSS kanál.