aktualita X - 5, Je vymezená vnímatelnost člověka důkazem pro neexistenci čehokoliv smyslově nevnímatelného?

AKTUALITA X-5

 

Nově naleznete na našich stránkách www.svetjejinak.cz

 

v rubrice "Editorial z trilogie Svět je jinak" v týdenních cyklech přetisk výňatků z 1. svazku této publikace autora Zdeňka Svobody. Pokračujeme další kapitolou ze II. části "Je vymezená vnímatelnost člověka důkazem pro neexistenci čehokoliv smyslově nevnímatelného?"

 

Doufáme, že nové poznatky vám pomohou nejen pro pochopení některých skutečností uváděných v našich aktualitách, ale i v pozitivní orientaci ve složitých podmínkách panujícího materializmu současné vývojové etapy společnosti.