57. Tým ,,Svět je jinak" má dalšího člena

Již druhým rokem seznamujeme naše čtenáře a posluchače na těchto našich webových stránkách s netradičními aktualitami a dalšími aktivitami, jako jsou video vstupy na You Tube nebo tématické přednášky v rámci akcí Minerva, Ezotera a přednášky U Džoudyho. V těchto dnech to bude právě rok, co jsme publikovali knihy "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany". V současnosti zpracováváme svazky 2 a 3, v nichž je promítnuta tématika vzniku a účelu života, podstata procesů v těle člověka, včetně návazností na přirozenou prevenci a obnovování zdraví, kriteria mezilidských vztahů, podstata přírodních zákonitosti a další oblasti, významné pro bytí současného člověka.

 

V těchto dnech zahajujeme rovněž zveřejňování překladů textů z našich webových stránek do angličtiny a němčiny, ve snaze rozšířit okruh lidí, pro které jsou uváděné informace poselstvím. Nalézají v něm odpovědi na nejniternější otázky a tužby člověka. Naším posláním je předávat znalosti směrované k Duchovně vyspělým jedincům současné společnosti z prostředí "Druhé strany". Cílem je napomáhat narovnání vývojové odchylky od principů Vyššího Systému, v dočasném období. panujícího materializmu ve vědě a praxi.

 

Současně nám dovolte, abychom vám představili "přírůstek" do našeho dosud tříčlenného týmu, prosazovatele Duchovních hodnot ve společnosti se záměrem jejich aplikování v běžné praxi bytí člověka, pana Jirku Š.. V této aktualitě se představuje níže uváděným vyznáním, o které se chce s vámi, našimi čtenáři, podělit.

 

"Svět je jinak" je základní knihou trilogie o Nehmotné a hmotné podstatě všeho. Již vydaný 1. SVAZEK je ohromující, není filozofií ani pouhou teorií, ale popisuje REALITU, jaká je. Je v něm napsáno, že pocházíme z daleko vyspělejší Atlantské civilizace, která zanikla, ale zanechala po sobě poznatky, které byly předávány z generace na generaci a tvoří základ našeho historického vědomí, ze kterého vznikla naše dnešní moderní civilizace. Vypovídá o skutečnosti, že vědomosti obsažené v knize byly po mnoha tisíciletí přirozeně k dispozici a vedly k velkému rozvoji technickému, ale hlavně duchovnímu.

 

Dále nám kniha nabízí náhled do skutečné podstaty konstrukce vesmíru, z jakých látek je stvořen a na jakém principu všechno v něm funguje. Je to jeden princip, který jde aplikovat na vše kolem nás, i v nás. Dává nám možnost jeho pochopení, takže i přesnější vhled do života a jevů, které nám jsou zkresleně nabízeny od tzv. racionální vědy a od tržně motivované industrie.

 

Popsaná skutečnost o našem původu a smyslu bytí nám dává parametry, podle kterých můžeme lépe organizovat náš život tak, aby vedl k většímu uspokojení a smyslu. Jednou pochopená realita, popsaná v knize, spojená s akceptováním, že jsme Tvořiví duchové pocházející z Nehmotného vesmíru, nám pak dovolí přijmout skutečnost, že je možná komunikace mezi našimi světy. Vede k poznání, že na tom není nic nadpřirozeného, ba naopak nás přivádí k přirozenému přijmutí Boha, Stvořitele a Nehmotných bytostí - Tvořivých duchů bez hmotných těl v Nehmotném prostředí Druhé strany. Ti, kteří vývojem dospěli do vyššího stadia kvality, nám lidem ve hmotných tělech pomáhají a směrují nás k tomu, abychom duchovně mohli růst, a to bez nějakých zkreslených pobožných dogmat. Ta se nám snaží vnucovat dnešní náboženství, a tím nás upoutává a směřuje pro svoje komerční a mocenské potřeby.

 

S novými znalostmi již můžeme svobodně o svém bytí rozhodovat a najít si cestu k sobě, ke svému já, ke druhým lidem a všem živým tvorům, žít souladně v Systému Universa bez neznalých a zkreslovaných všudypřítomných informací protože pochopíme, že jsme jako lidé všichni stejní, přesto každý jedinečný a od sebe rozdílný.

 

Skutečnosti, popsané v knize, vysvětlí v základních principech, jak vesmír a všechno v něm funguje, včetně nás lidí, kteří jako věčné Nehmotné bytosti procházíme vývojem ve mnoha hmotných životech. Tato sdělená realita dává všem lidem stejný základ, ze kterého při svých úvahách v denní praxi mohou vycházet. I když se nejedná o pevnou nauku, opřenou o nějakou autoritu (doktrínu), přesto nás bude směrovat soudržně společným směrem, ale již z vlastní vůle. Spojí všechny lidi v civilizačním a duchovním vývoji tak, abychom lépe využili i tento náš hmotný život k prospěchu všech a i ku prospěchu pozitivnější bilance osobního duchovního vývoje.

 

Jsem vděčný za fakt, že mohu studovat a posléze i využívat tyto doposud skryté a pro nás nové znalosti a že si můžeme s autory knihy "Svět je jinak" vzájemně prospívat.

 

Protože jsem vlastníkem firmy, která se zabývá sanitární technikou, budu tyto znalosti využívat v nově vytvořeném záměru zdravotní prevence a léčebných prostředků, například vývojem chromoterapie (léčení barvami) do van k uzdravení široké škály nemocí a nebo v námi vyrobených chromoterapeutických sprchových, hydromasážních i parních boxech, se záměrem zbavit se stresu a fyzické zátěže. Další záměr bude vytvořit koupelnový nábytek z přírodních materiálů, který je v souladu se Systémem Universa a podpoří proudění v dnešní době tak potřebných vitálních energií. V této souvislosti děkuji autorům "Svět je jinak" a hlavně Druhé straně za podporu a možnost spolupráce ve společném týmu www.svetjejinak.cz.

 

Jiří Šejnoha

info@arttec.cz