2. Vědci netuší, že objevili bývalou planetu života

Na internetu se v těchto dnech objevila "senzační" informace níže uvedeného znění: "Astronomové objevili v souhvězdí Labutě planetu označenou HAT P-11b, která má jasnou oblohu a také mračna, která obsahují vodní páry. V atmosféře má 90% vodíku, kde znatelnou část tvoří právě vodní páry, protože je na ní horko, takže je neobyvatelná. Existence vody na planetě je podle vědců hlavním předpokladem pro vznik života. Planeta se nachází velmi blízko své hvězdy a od Sluneční soustavy je vzdálena 124 světelných let."

Jaký význam má tento objev pro současného člověka?

V připravené knize "Svět je jinak" je v jedné z jejích tematických částí uváděna historie existence člověka ve vesmíru a také na planetě Zemi. Na toto téma rovněž připravujeme velice stručné pojednání v některém z příštích článků na našich webových stránkách.

Účelem Universa v záměru Boha je vytvoření prostředí pro vývoj Nehmotných Tvořivých Duchů, aby se vlastním úsilím přiblížili vlastnostem svého Stvořitele. Součástí tohoto nepředstavitelně dlouhodobého procesu je existence člověka – Tvořivého Ducha ukrytého ve hmotném těle, do něhož vstupuje v okamžiku narození. Duchovní bytosti, etapově jako různí lidé, procházejí ve mnoha inkarnacích polaritou protikladných vztahů hmotného prostředí, aby se učili nalézat soulad s Božími principy.

Země je již třetí planetou hmotného života

Život byl poprvé vložen jeho Tvůrcem prostřednictvím vlastností Nehmoty do neživé hmoty na planetě, která se v dávné minulosti nacházela v tomto jedinečném prostoru Universa s podmínkami pro existenci života. Jen prostředí, které umožňuje zformovat atomární hmotu do uskupení vody (HO), molekulárního kyslíku (O₂) a soli (NaCl chlorid sodný) je vhodné pro "oživení" anorganické atomární hmoty. Planeta Země, v cirkulačním procesním režimu Universa, vstoupila do prostoru umožňujícího  život mnohem později, v pořadí jako třetí. Nejprve v něm byla planeta, která se v současnosti nachází v otevřené jasné hvězdokupě Plejády, kterou následovala nyní zjištěná planeta ze souhvězdí Labutě. Dosud byla každá tato etapa spojena se stvořením mnoha nových Tvořivých Duchů, kteří jako lidé vstupovali do jejího jedinečného prostředí.

Vodní páry v atmosféře objevené planety nejsou skutečnou vodou

Vědci zjištěná přítomnost domnělé vodní páry vedle převažujícího vodíku v atmosféře bývalé planety života nejsou ve skutečnosti vodou. Jedná se o "kvazi vodu", která nemá vlastnosti vody za přirozených přírodních podmínek nerozložitelné, takže v tomto smyslu se hmotným životem přímo nesouvisí. Rozdíly ve vlastnostech vody a kvazi vody byly ve stručnosti uvedeny v naší předchozí aktualitě, nazvané "Líc a rub účelu sondy Maven vypuštěné k Marsu". Sloučenina vodíku a kyslíku (kvazi voda), která se svými hmotnými proporcemi jeví jako voda, má jiný Nehmotný obsah, takže i jiné vlastnosti. Existuje na více planetách v Universu a její zvýšená přítomnost na objevené planetě života v souhvězdí Labutě je pozůstatkem kdysi tam existující vody a hmotného života. Voda tam být již nemůže, neboť planeta se posunula mimo oblast optimální Středové polarity podmiňující její tvorbu, takže se bývalá voda v novém prostředí rozpadla na své atomární anorganické složky.

Poučení pro vědu i nás ostatní

Výlučně hmotná východiska poznávání všeho hmotného jsou zavádějící, neboť ignorují skutečnost, že vlastnosti hmoty vymezují Informace, které do hmoty v Systému Universa vkládá řídící Nehmota.