66. Historie existence člověka a jeho společenství na Zemi je mnohem delší než tvrdí současná věda, část I.

Historie existence člověka a jeho společenství na Zemi je mnohem delší než tvrdí současná věda

 

V poslední době se v odborných kruzích stále více projevují pochybnosti, zda historie kulturních společenství opravdu začíná někdy před 3 000 - 5 000 lety Sumery. Podnět k tomu dávají sama odborná zjištění stáří nalézaných artefaktů, a to především v souvislostech s výzkumem pyramid a dalších záhadných staveb, jako jsou kamené menhiry či třeba obrovité sochy na Velikonočních ostrovech. Zůstává stále záhadou jejich účel a rovněž jak byly postaveny s vědecky předpokládanou dostupností pouze jednoduché techniky.

 

Nelze se divit, že také tvořivěji uvažující vědci, i když dosud vycházejí pouze ze hmotných důkazů, nejsou spokojeni s klasickým výkladem dějin, který určuje hlavní proud vědy. Hledají vysvětlení evidentních nesrovnalostí mezi artefakty a omezující strnulou teorií historie a posunují existenci vyspělých společenských kultur kamsi do období 30 až 40 tisíc let před naším letopočtem. V těchto zjištěních jim pomáhají stále dokonalejší metody určování stáří nalezených artefaktů.

Ani oni ale netuší, že veškerá realita světa, včetně existence nás lidí je součástí dokonalého Systému Universa, jehož účel a trvání překonává jakékoliv odborné i časové představy. Netuší, že:

  • vše, co člověk svými smysly vnímá, i to, co reálně existuje, ale je pro něho nevnímatelné je založeno na polaritě vztahů mezi druhy Nehmoty a hmotou,

     

  • Nehmota je podstatou onoho neviditelného a smysly člověka nezjistitelného "fluida", které vkládá do hmoty informace a vytváří tak její vlastnosti, jinak by nebylo co ani čím zjišťovat, nebyla by totiž ani hmota,

     

  • programové uspořádání druhů Nehmoty je onou skrytou záhadou života a že podstatou každého člověka je indviduální Nehmotná bytost-věčný Tvořivý Duch. Ten se ve mnoha a mnoha životech, v protikladech hmotného prostředí vyvíjí v záměru Božího Tvůrce k vlastnostem absolutního dobra svého Stvořitele,

 

  • jediným svými vlastnostmi vyhovujícím prostředím v Universu pro existenci života ve hmotě je právě a pouze toto, jak bude dále specifikováno. Tímto jedinečným prostředím v součané kosmické etapě prochází planeta Země a před ní to byly v dávné minulosti postupně již dvě planety.

Tato základní neznalost a polemika v odborných kruzích rovněž nahrává všem zastáncům mimozemských civilizací, kteří trvrdí, že Zemi v minulosti navštěvovali mimozemšťané. Jimi je vysvětlována také záhada vzniku sumerské kultury a hlavně písma. Nejen ezoterické kruhy, ale i věda samotná, i když se snaží zaštitovat prohlašovanou exaktností, hledá dosud marně obřími teleskopy a s pomocí mnoha důvěřivých nadšenců život ve vesmíru. Existence mimozemského inteligentního života je živena také metodami moderního channelingu (způsob dorozumívání s mimozemskými bytostmi, doslova "být kanálem"). Internet se hemží spoustou různých nabídek jak se channelingu naučit a také spoustou bludů a nesmyslů od těch, kteří channeling používají. Není proto divu, že představitelé vědy odmítají všechny tyto projevy a jejich vykladače označují v nejlepším jako fantasty. Neříkáme, že všichni. I mezi nimi se najdou jedinci, kteří sdělují "střípky" skutečnosti.

 

Zatím jsme ale neobjevili nikoho, kdo vykládá Universum a jeho funkci jako celek a člověka jako jeho neoddělitelnou součást. Řeknete si, vždyť ani oni nemohou hmotně dokázat dokázat co tvrdí a o čem píšou. Dobře, a položili jste si někdy otázky např. proč stejná neživá atomární hmota "obživne", co sledují a proč mimozemské civilizace, když mají tak vyspělou techniku a mohou se pohybovat v meziplanetárním prostoru už dávno (před oněma mnoha tisíci lety) nás neprozkoumali, proč nás podle trvrzení ufologů a jim podobným informátorům stále unášejí i v současnosti, aby nás geneticky upravovali. A jak se tyto úpravy projevují? Proč? Zamysleli jste se, kde se "únosy" a další nevysvětlitelné jevy včetně UFO nejčastěji vyskytují? Quid est veritas?„Co je pravda?“ (Pilát k Ježíšovi, J 18,38) a komu tyto nevysvětlitelné projevy slouží k zakrývání skutečné reality? Římský politik Cicero (okolo r. 80 p.n.l) řekl : „Co si přejeme, tomu ochotně věříme“. Takže věřte, nevěřte, ale my vám v následujících našich aktualitách přiblížíme nejen skutečné trvání člověka ve vesmíru, ale také účel a smysl existence nás lidí. Také se dozvíte, jaké a kdy v minulosti na planetě Zemi působily civilizační celky. Tyto informace pocházejí ze skutečného channelingu od Nehmotné bytosti, která je na takové vývojové úrovni, že má přístup k vyšším informačním zdrojům.