Aktualita X - 4, Výlučné sepětí člověka se hmotou vede k rozumovému, přesto však omylnému chápání její údajné jedinečnosti

AKTUALITA X-4

 

Nově naleznete na našich stránkách www.svetjejinak.cz

 

v rubrice "Editorial z trilogie Svět je jinak" v týdenních cyklech přetisk výňatků z 1. svazku této publikace autora Zdeňka Svobody. Pokračujeme další kapitolou ze II. části "Základní informace o světě, jehož jsme součástí" s titulem "Výlučné sepětí člověka se hmotou vede k rozumovému, přesto však

omylnému chápání její údajné jedinečnosti".

 

Doufáme, že nové poznatky vám pomohou nejen pro pochopení některých skutečností uváděných v našich aktualitách, ale i v pozitivní orientaci ve složitých podmínkách panujícího materializmu současné vývojové etapy společnosti.