64. Tajemství mandaly KVĚT ŽIVOTA (část 2)

Tajemství mandaly KVĚT ŽIVOTA (část 2)

Pokračujeme v zamyšlení nad skutečným významem v současnosti používaných ezoterických symbolů Universa,, které jsme dali rovněž k dispozici časopisu “Nový Fénix”, s jehož redakcí úzce spolupracujeme. Jejich vysvětlením si dále přiblížíme universální princip polarity mezi Nehmotou a hmotou, na němž je založena existence vesmíru a všechno v něm, tedy i hmotného života a nás lidí.

 

Vztah polarity mezi Vnitřním a Obvodovým Universem

 

 Symbolizuje přechody polaritního napětí a vyrovnanosti mezi oběma částmi Universa, střídavě v rovnováze ObvodovéhVztah polarity mezi Vnitřním a Obvodovým Universemo při vychýlení polarity Vnitřního Universa a naopak, v cyklickém cirkulačním procesu. Polaritní stavy Vnitřního Universa (VU) jsou vyznačeny červeně, jeho polaritní vyrovnanost (spokojenost) je symbolizována plochou vymezenou od Středu vnitřním červeným kruhem, ale maximální nespokojenost pouze středovou červenou plochou. V polaritním opaku je Obvodové Universum polaritně vyrovnané v rozsahu celé modré plochy, maximálně nespokojené při jejím zmenšení, které je vymezené červeným kruhem.

 

 

 

                                   Proporce polarity Universa v konstrukci Květu života

 

Proporce polarity Universa v konstruki Květu života

Základní poměrové vztahy polaritního rozpětí a s tím souvisejícího formování hmoty v Obvodovém Universu (vesmír) symbolizují:

 • tmavá plocha a okvětní list ve světlém poli a polaritně opačný světlý okvětní list ve tmavém poli symbolizují skutečnost, že v Universu není nic absolutního. V sebevětším zlu je vždy alespoň zárodek dobra a naopak, je to základní znak polarity také v nás lidech,

 • tři vzájemně se prostupující kružnice v prvém (okrajovém) vertikálním sloupci, čtyři kružnice ve druhém sloupci od obou konců okvětí a pět vzájemně se prostupujících středových kružnic jsou polaritní proporce:

 • 3 : 4 a 4 : 3

symbolika polaritního vztahu Nehmotné energie a hmoty. Světlá plocha (Jang) představuje vztahy Nehmoty a hmoty v prostředí před Středem Obvodového Universa (OU), tmavá plocha (Jin) tyto vztahy za Středem OU. Tři kružnice se vztahují k Nehmotě, čtyři kružnice ke hmotě. Jejich prolínání formuje 12 kvalit Nehmotné energie, kterými jsou ovlivňovány vlastnosti hmoty,

 • pět vzájemně se prostupujících kružnic ve středním sloupci symbolizuje vyrovnanou polaritu Středu OU s podmínkami formování živé hmoty.

                                        Výron, zahušťování a propadání hmoty do Nehmoty

Výron, zahušťování a propadání hmoty do Nehmoty

Počet vzájemně se prostupujících kružnic a jejich barevná odlišení symbolizují cirkulační proces vzniku, zahušťování a zániku hmoty v procesu jejího formování při procházení Universem. Jednotlivé základní stavy lze charakterizovat zejména níže uváděnými číselnými hodnotami:

 

 • 13 je celkový počet vepsaných kružnic, včetně Středové, symbolizující, že Universum je řízeno třináctou Informací z Vyššího Systému (Absolutno Božího Tvůrce),

 • 12 vzájemně se prostupujících vnitřních kružnic (mimo středovou), vepsaných ve velkém kruhu, symbolizuje 12 základních fází cirkulačního procesu oběhu zahušťované hmoty v Universu (vesmíru) a také 12 znamení Zvěrokruhu (viz uváděné polaritní vztahy mezi hmotou a Nehmotou),

 • číselná označení prostupujících se kružnic v rozsahu 1 až 9 symbolizují průchod Nehmotou formované hmoty jednotlivými Informačními (silovými) poli OU. Polarita je duální vztah, který je možné vyjádřit poměrovými čísly v posloupnosti:

  1 : 9, 2 : 8, 3 : 7, 4 : 6, +5 : -5 6 : 4 7 : 3, 8 : 2, 9 : 1, jejich součet = 10 = rozpětí polarity Universa,

 • kružice č. 13 v horní části mezi modrými a červenými kružnicemi symbolizuje stadium mezi propadnutím hmoty do Nehmoty Vnitřního Universa (VU) a jejím cyklickým výronem zpět do Obvodového Universa,

 • kružnice uprostřed (žlutá) symbolizuje v tomto zobrazení Vnitřní Universum, kde se nepředstavitelně zhuštěná hmota po průchodu OU rozpadá na Nehmotu, aby se z něho znovu mohla znovu vynořit do OU jako nejjemnější částice hmoty,

 • kružnice označená 5-5 (zelená) symbolizuje prostředí s maximálně vyrovnanou polaritou, umožňující existenci hmotného života,

 • 6 vnitřních kružnic, které se dotýkají obvodové kružnice, symbolizuje šest základních etap formování hmoty ve vesmíru, kružnice 1 a 3 symbolizují prostupování částic hmoty (subatomární hmota), kružnice +5 a -5 formování prostoupených částic hmoty do atomárních celků a kružnice 7 a 9 formování postatomární hmoty (supra-hmota).

 • 12 vzájemně se prostupujících kružnic po obvodu mandaly, každá se šesti okvětními lístky, tj. dohromady 72, což je počet standardně zformovaných atomárních prvků.

Čísla 6, 12, 72 skládají, mimo jiné, číselné údaje o oběhu naší Sluneční soustavy kolem hvězdy Sirius (slunce vyššího řádu) a kolem středového slunce dále nadřazené galaxie "Mléčné dráhy". Doba oběhu naší Sluneční soustavy kolem satelitní galaxie Siria činí přibližně 2 160 let a kolem Středové galaxie Mléčné dráhy přibližně 25 920 pozemských let. Oba tyto početní údaje souhlasí s astronomicky zjišťovanými daty.

 

                                                      Zvěrokruh v konstrukci Květu života

 Zvěrokruh v konstrukci Květu života                                                          

Ovlivňování hmoty planety Země paprsky Nehmotné Energie přicházejícími od Slunce v jednotlivých 12 znameních Zvěrokruhu se projevují v polaritních proporcích mezi Jang a Jin způsobené přikláněním a odklony Země při jejím oběhu kolem Slunce, které Nehmotnou Energii předává. Výsledně se to projevuje ve čtyřech klimatických obdobích roku. Ta jsou alegorizována čtyřmi živly v barevném označení okvětních lístků – oheň (červená), vzduch (černá), země (zelená), voda (modrá), přechodové fáze mezi vrcholy znamení jsou žluté.

 

Pro zajímavost níže uvádíme ilustraci, která znázorňuje, jak si ezoterici a astrologové představují působení znamení zvěrokruhu na jednotlivé části těla člověka. Znamení berana (březen-duben) ovlivňuje hlavu. Postupujeme-li proti směru hodinových ručiček, dostaneme se ke znamení ryb (únor-březen), které předchází beranu. Působením ryb na chodidla a paty těla člověka se zvěrokruh uzavírá. Po obvodu zvěrokruhu se vine had Uroborus, který symbolizuje nekonečný cirkulační pohyb hmoty v Universu tím, že jeho hlava požírá vlastní ocas.

Působení zvěrokruhu na jednotlivé části těla člověka

                                                                                                 ilustrace Ladislav Moučka

 

Pokračování tohoto tématického pojednání o skutečném významu ezoterických symbolů Universa naleznete v příští  námi uváděné aktualitě.