63. Tajemství mandaly KVĚT ŽIVOTA (část 1)

Tajemství mandaly KVĚT ŽIVOTA (část 1)

V této a v dalších dvou následných aktualitách uvádíme zamyšlení nad skutečným významem v současnosti používaných ezoterických symbolů, které jsme dali rovněž k dispozici časopisu “Nový Fénix”, s jehož redakcí úzce spolupracujeme.

 

Ezoterické symboly - monáda jin-jang, pentagram, hexagram, mandala květ života a další jsou všeobecně známy a používají se jako kultovní předměty s magickými účinky či jako amulety. O jejich původu se vedou diskuse, bylo sepsáno nemálo pojednání, ale nikdo je nespojuje s jejich skutečným významem. Je v nich totiž zakódován Řád, vložený Božím Tvůrcem do Universa, jak se samozřejmě projevuje v jeho procesním režimu, takže i v podstatě přírodních zákonů a v existenci života. Graficky znázorňují skutečnost, že vesmír není jenom hmotný, ale jeho podstatou je Nehmota. Toto smysly nepoznatelné “fluidum” je v řídícím polaritním vztahu vůči hmotě. Ta je pro člověka poznatelná, pročež je mylně považována za jedinou realitu. V současnosti je základem pro stále dokonalejší techniku, která bez prostoupení a obklopení Nehmotou by ale byla nefunkční.

 

Právě Nehmota je také podstatou skutečného, nezaměnitelného a věčného “já” každého člověka, aby ve mnoha životech, v polaritě hmotných vztahů dobra a zla, v záměru Boha posouval svoji Duchovní kvalitu.

 

Přistupme nyní k výkladu těch nejznámnějších hmotných zpodobnění principů, vložených do Systému Universa.

 

Co je Nehmota a jak ji lze charakterizovat?

Je polaritním protějškem hmoty s naprosto opačnými vlastnostmi. Nelze ji hmotně uchopit, změřit ani nijak ovládat, což je důvodem, proč její existenci a vlastnosti současná materialisticky orientovaná věda, ke škodě své i ostatních, dosud neuznává. Je to paradoxní, neboť Nehmota je nejen původcem hmoty ale i jejího oživení (života). Veškerou hmotu prostupuje a vkládá do ní Informace, což se projevuje zcela určitými vlastnostmi druhů neživé i živé přírody. Pro přiblížení významu a vzniku jednotlivých v současnosti používaných ezoterických symbolů musíme nahlédnout do historie.

 

Monáda "Jin – Jang" zobrazuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které působí v celém prostředí vesmíru. Je v ní zakódován základní princip funkce Systému Universa, a to polarita, jako vztah dvou nestejnorodých činitelů. Ve vesmíru není nic absolutního, nic není jen černé nebo jen bílé. V každém kladném vztahu je proto alespoň zárodek negace a opačně. Původ tohoto symbolu musíme hledat ve staré Číně za vlády Žlutého císaře (asi před 5 tis. lety). Navazuje na dřívější diagram osmi trigramů nazvaných Dřívější nebe bájného císaře Fu-si a samozřejmě je odvozena z mandaly „Květ života“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentagram v kruhu symbolizuje čtyři základní živly ovlivňující bytí člověka – oheň, voda, vzduch a země. Tomu dominuje pátý činitel - vesmírná energie („éter“), spojovaná s podstatou života. Spojením všech vrcholů pětiúhelníku vzniká právě pentagram, diagonály tvoří uprostřed opět pětiúhelník. Původní a nový pětiúhelník jsou v poměru zlatého řezu (vyjádření polarity hmoty s Nehmotou). Takto si představovali propojení hmoty s Nehmotou řečtí „myslitelé“ v antice, když jednak neznali složení hmoty a jednak nemohli hmotně popsat neuchopitelné vlivy Nehmoty na bytí člověka. Jeho grafický tvar se odvíjí od hexagramu známého jako Davidova (židovská) hvězda, ale na rozdíl od něho se týká pouze živé hmoty. Obrácené postavení pentagramu – hrot předsta éter směřuje dolů – je považováno za znamení ďábla Bafometa, jak ho prezentují jeho vyznavači Satanisté a souvisí s černou magií.

 

                               vesmírná energie - éter      

              vzduch                                                   voda                           

 

                   země                                              oheň

                                                                                                                                                                                                                     ilustrace Ladislav Moučka          

Tělo člověka jako vrcholně organizovaná živá hmota pokrývá celou plochu pentagramu. Znázorňuje, že člověk je přirozenou součástí Universa (vesmíru).

                                                                                                                                                        

 

Hexagram označovaný také jako Davidova hvězda, vypovídá o dvou základních silových polích, v nichž se v procesech vesmíru formuje hmota. Středový šestiúhelník symbolizuje prostředí umožňující existenci života. Trojúhelník s vrcholem nahoru značí oheň (Slunce) a mužskou energii Jang, trojúhleník s vrcholem dolů vodu (Měsíc) a ženskou energii Jin. Jejich základny pak symbolizují vzduch a zemi. V křesťanství je hexagram často nazýván hvězdou stvoření a lze jej nalézt i v některých křesťanských kostelech. Původ tohoto symbolu je v současnosti je spojován hlavně s dávnou egyptskou kulturou i když je to, stejně jako pentagram, zjednodušená mandala "Květ života" a tudíž pochází ze zaniklé společnosti atlantské.


                                                                              Oheň, Slunce, mužská energie Jang

                                                                          Voda, Měsíc, ženská energie Jin

 

 

    Mandala "Květ života"

Vraťme se nyní alespoň k základním vztahům ukrytým v grafické symbolice mandaly "Květ života". Je pozůstatkem "vědění" Atlantidy, dosud nejvyspělejší civilizace na planetě Zemi. Je to kryptogram, vypovídající o principech Systému Universa a všeho v něm, takže i nás lidí. Systém Universa je nepředstavitelně dokonalý a rozsáhlý. Základní princip polarity, vymezující nevyrovnané proporce veškerých vztahů a z toho vyplývající jejich dynamiku, se hmotně projevuje v nesčetných druzích hmotných struktur a jejich vlastností. Ty se v režimu kruhové sirkulace posouvají v závislosti na změnách vzájemného polaritního vymezení řídící Nehmoty a takto formované hmoty. Do současnosti

se symbol jako mandala zachoval hlavně díky hinduismu.

 

Grafická symbolika Květu života přibližuje podstatné vztahy a také postavení člověka v Universu. Pro seznámení alespoň s hlavími zakódovanými principy tohoto velkolepého Systému uvádím "překlad" skrytých informací v grafických zobrazeních na několika příkladech. Barevná zvýraznění umožňují snazší rozpoznání skrytých zákonitostí a jejich pochopení ve vzájemně propojených souvislostech:

 

                                                                                   Universum

V základním symbolickém významu vnější obvodová kružice (červená) znázorňuje Universum jako celek, druhá obvodová (modrá) představuje Systém Universa, vnitřní struktura květenství (hnědá) vypovídá o průchodu Nehmotné Energie Universem.

Podrobnější výklad:

  • První vnější kružnice (červená) Universum (vesmír) je ohraničený celek, skládající se ze dvou částí vzájemně vymezených a soudržných – vnitřní a obvodové, které jsou v polaritním vztahu. V obou částech Universa je Nehmota, ale hmota je přítomna pouze v Obvodovém Universu, kde jen v jeho polaritně vyrovnaném středu jsou podmínky pro existenci života.

  • Druhá vnější kružnice (modrá) - symbolizuje nekonečný cirkulační (oběhový) režim procesů v Systému Universa (perpetuum mobile) při formování hmoty, tj. její vznik výronem Nehmoty z vnitřního Universa do jeho obvodové části, průchod informačními poli této části (zahušťování) a její propad zpět do Nehmoty vnitřní části vesmíru.

  • Vnitřek mandaly tvoří vzájemně prostupující se kružnice, které připomínají květy se šesti okvětními lístky, podle kterých pravděpodobně dostala i jméno. Je to symbol průchodu mobilních paprsků Nehmotné Energie celým Universem.

Pokračování tohoto tématického pojednání o skutečném významu ezoterických symbolů Universa naleznete v příštích dvou námi uváděných aktualitách.