Tématické články

14. Genetická informace a její předávání na púotomky

Genetická Informace a její předávání na potomky   Podstatou jedinečnosti každého člověka je jeho Tvořivý Duch individuálních vlastností a stupně vyspělosti. Také hmotné tělo, do kterého cíleně vstupuje, má jedinečné vlastnosti, jak je to zřejmé již z jeho individuální odlišnosti nejen vnější...

13. Jak organizmus přijímá a jak hospodaří s vitální Nehmotnou Energií

Jak organizmus přijímá a hospodaří s vitální Nehmotnou Energií? Potrava je zdrojem hmoty, nikoliv energie těla   Navažme na předchozí poznatek o Systému Universa, v němž jakákoliv hmota nemůže být zdrojem Energie, protože Energie je jednou ze substancí Nehmoty a vkládá do hmoty Informace pro...

12. Tvořivý Duch a Nehmotný druhový program

Tvořivý Duch a Nehmotný druhový program Hmotné a Nehmotné (Energetické) tělo Procesy přeskupování hmoty v organizmu těla jsou řízeny Nehmotnými impulzy   Bylo již v předchozích Sděleních  (Článek 6) uvedeno, že ze stejných atomárních prvků anorganické hmoty je zformována i veškerá živá...

11. Částečně tvořiví Duchovév tělech živorodých zvířat

Vyspělejší druhy zvířat mají vlastní Duchovní podstatu. Nižší druhy zvířat jsou řízeny pouze Nehmotnými druhovými programy   U živorodých druhů fauny vstupuje při narození mláděte do jeho těla Částečně tvořivý Duch. Ten ke svému pobytu ve hmotném prostředí potřebuje vyšší kvalitu Nehmotného...

10. Mikroorganizmy jsou regulačním nástrojem rovnopváhy přírody

Mutace mikroorganizmů vyvolávají nepřirozené zásahy člověka do rovnováhy přírody Druhy mikroorganizů se nemění, pouze se přizpůsobují změnám v prostředí   Vyrovnanou bilanci hmotných toků mezi faunou flórou, takže rovněž mezi neživou a živou přírodou udržují vzájemně nejnižší formy života na...

9. Metabolizmus flóry a fauny na sebe navazují v koloběhu živé přírody

Metabolizmus flóry a fauny na sebe navazují v koloběhu živé přírody   Základními kategoriemi hmotného života (VOH) jsou v dualitě polaritních vztahů flóra a fauna. V dokonalosti Systému je flóra přirozeným „konzumentem“ neživé atomární hmoty a fauna je přirozeným „konzumentem“ flóry...

8. Druhy života jsou neměnné, nemohou se vyvíjet do jiných organizmů

Proč je vědecká teorie vývoje druhů, jejichž vrcholem má být člověk, scestná? V předchozím článku bylo dovozeno, že prostředí pro existenci života musí splňovat specifické podmínky ještě před vkládáním Nehmotných oživovacích programů, byť pro nejednodušší formy života. Znamená to, že na budoucí...

7. Jedinečné vlastnosti prostředí pro vznik a existenci života

Specifické vlastnosti prostředí pro stvoření a existenci života Mimozemšťané jako hmotné bytosti neexistují Mimo Zemi jsou v Universu přítomní pouze Nehmotní Tvořiví Duchové   Z předchozích poznatků ze Sdělení vyplývá, že život má původ ve tvořivé síle Boha, kterou přenesl na Stvořitele. Dále...

6. Stvoření života. Základem oživení hmoty je Nehmotný druhový program

Jak vznikl život a zda existuje i jinde ve vesmíru je jednou z nejvíce frekventovaných a dosud exaktně nezodpovězených otázek člověka. Konkrétní odpověď na ni nedávají alegorií zahalená náboženská učení, natož pak moderní materialistická věda, která se předvádí zdánlivou odborností i tam, kde ji...

5. Podstata Energeie je v Nehmotě, nikoliv ve hmotě

Dynamika vesmíru na principu „perpetua mobile“ je umožněna Nehmotou Jednou z Nehmotných Substancí je Nehmotná Energie   Energie je fyzikální veličina charakterizovaná vědou jako schopnost hmoty konat práci. Podle výkladu vědy lze rozeznávat různé formy energie. Tak je formulován i zákon o...

Štítky

Esenciální oleje

Esenciální olejíčky 1. část

Jak jsme již předeslali v pojednání o aromaterapii,  v této další části  uvádíme popis jednotlivých esenciálních olejů, zobrazení flóry ze které jsou extrahovány a destinace jejího výskytu. Vzhledem k velkému počtu prezentovaných EO bude toto pokračování pojednání rozděleno do několika...