98) Rozsáhlé požáry v Austrálii a jinde ve světě a další katastrofy

Rozsáhlé požáry v Austrálii a jinde ve světě a další katastrofy

Rozsáhlá území zdevastovaná požárem, uhynulá fauna, ztráty na lidských životech a nevyčíslitelné materiální škody – to je výsledek řádění živlu nazývaného oheň. Masmédia jsou ve svém živlu při líčení situace v postižené oblasti. Zdvíhá se obrovská vlna lidské solidarity a projevy účasti postiženým lidem. Líčení jednotlivých lidských příběhů vyvolává u citlivějších jedinců bouřlivé emoce. Požáry jsou uhašeny, ať žije další katastrofa! Vždyť máme ještě vodu, vítr, erupce sopek, zemětřesení, tsunami a v neposlední řadě i lokální válečné konflikty, šílené střelce, islámské mstitele, letecké katastrofy a v neposlední řadě koronaviry.

Všechno souvisí se vším a za vším hledejme neznalou činnost člověka podporovanou vědou, která  neuznává nic jiného než hmotu. Podle toho také posuzuje a vytváří teorie o vzniku vesmíru a historii člověka na Zemi.  Díky ní ale dnes víme, že planeta Země je „koule“, sice trochu zploštělá na pólech, máme znalost jak se šíří tlak v takovém tělese a o dalších  hmotně zjistitelných veličinách.

Pohlédněme ale na všechny tyto skutečnosti z druhé strany. Ne z prostředí smysly člověka nevnímatelného, ale opačného konce, než ze kterého věda všechny skutečnosti posuzuje. Není potřeba zdůrazňovat, že planeta Země je součástí celého velkého celku vesmíru a jakotaková podléhá zákonitostem funkce Systému vloženého do Univerza jeho autorem.  Znamená to, že složení a množství její hmoty je stálé, neměnné. Vlastnosti hmoty tohoto vesmírného tělesa jsou nastaveny tak, aby umožňovaly vznik a existenci živé hmoty (fauna a flóra) od nejmenších uskupení až po tělo člověka.  Vedle specifické atmosféry a vody je nutné pro živou hmotu uzpůsobit i pevnou hmotu, aby se pod impulzy Nehmoty mohla ze stejné atomární hmoty formovat hmota živá. Jak bylo uvedeno, množství hmoty planety je neměnné, takže z toho vyplývá i to, že množství živé hmoty je limitováno. V ideálních podmínkách, tj. při bytí člověka v souladu se Systémem Univerza, je prostředí Země schopno poskytnout  pobyt ve hmotě až 13 mld. jedincům.  Tento limit, při normálním a plynulém oběhu živé hmoty, představuje cca třetinu hmotnosti planety. Tím, jak člověk tento oběh narušuje – umrtvuje živou hmotu, je nutné stahovat živou hmotu, aby se stala „více obrátková“.  Jsou to obrovské zásoby potravin všeho druhu, které leží ve skladech a čekají na spotřebu, je to nesmírné množství konzerv s živočišným i rostlinným obsahem, naše plné mrazáky a lednice. Lze do toho zahrnout i balenou vodu a různé nápoje, včetně alkoholických. Možná, že mi bude vytknuto, že to není etické, ale je nutno se zmínit i o urnách s popelem zemřelých. I toto je živá hmota vyřazená z oběhu. Všechna tato hmota je na planetě, ale neplní svůj účel. Z nejasného důvodu se rozšiřují pouště, tají ledovce (i když tento jev je přisuzován zcela jiné příčině), vymírají určité druhy fauny a flóry. Nastane ale stav, kdy je potřeba z nějakého důvodu rychle vyrovnat potřebu živé hmoty – pak se to řeší např. rozsáhlými požáry, povodněmi a dalšími prostředky, které stahují živou hmotu do oběhu. Nutno ještě dodat, že živou hmotou dočasně vyřazenou z oběhu jsou např. i výrobky ze dřeva, papír, textil ze živočišných i rostlinných vláken a další. Docházíme k tomu, že praktikovaný spotřební způsob bytí převážné většiny současné společnosti je hlavním spouštěčem těchto lokálních katastrof.

Nutno dodat ještě dalších příčiny skokového vyrovnávání rovnováhy hmoty na Zemi.  Stavby velkých přehradních nádrží pro zajištění vody pro velké aglomerační celky, velké aglomerační celky (města s více jak miliónem obyvatel), nadměrné čerpání podzemní vody na úzce vymezené lokalitě, těžba nerostných surovin s následnou změnou struktury podloží a hlavně těžba ropy. Všechna tato činnost člověka způsobuje nerovnoměrné zatěžování povrchu planety, které se pak projevuje někde na úplně jiném místě. Rovněž ještě doplníme informace o vodě. Jak bylo v úvodu řečeno, množství hmoty planety je rigidní (dané, neměnné).  Atmosféra a ostatní plynné prvky, voda a pevná hmota planety jsou uspořádány ve zlatém poměru. Komu není jasné, co je „zlatý poměr“, jistě si tento pojem vyhledá na netu. Pro názorné vysvětlení si musíme představit graf, kde nejdelší úsečka představuje pevnou hmotu planety. Tato úsečka je rozdělena v určitém poměru na dvě části, kde delší představuje vodu a kratší plynnou složku planety. Znamená to, že i objemové množství vody na Zemi je dáno a je neměnné.  Co roste je požadavek člověka na její spotřebu. Odhlédněme do doby nedávno minulé, asi tak sto let nazpět, a porovnejme, jak se od té doby změnily požadavky na používání vody. V současnosti už v této oblasti není rozdílu mezi městem a vesnicí. Koupelny, sprchy, splachovací WC, pračky, myčky, bazény, to vše je běžným standardem. To vše je jen částečný výčet, kdy je v současné společnosti potřeba vody nezbytná. Umíme si vůbec představit kolik vody potřebuje takové mnohamiliónové město a jaké požadavky má průmyslová výroba, než vznikne spotřebič vyžadující pro provoz vodu? O balené vodě a nápojích byla již výše zmínka.

Zbývá ještě komentovat současný hit celosvětového zájmu  - koronavir označovaný jako 2019-nCov z Wu-chanu jedenáctimiliónového města, které je považováno za místo vzniku epidemie.  Další upozornění jak člověk pojímá své bytí nesouladně se Systémem. Vše už tady bylo, SARS, MERS, nemoc šílených krav, ptačí chřipka a další. Úplně do pozadí odsunuly klasické typy chřipky, které jsou stejně nebezpečné pro lidi s oslabenou imunitou, jako právě objevený koronavirus. Díky masmédiím a postupu tamních státních činitelů a WHO (Světová zdravotnická organizace) se rozšířila panika mající odezvu takřka po celém světě. Nejvíce sil (imunitu) ztrácí člověk, zachvátí-li ho strach o vlastní život. Není pak divu, že snadno onemocní, protože organizmus nemá dost sil na přirozenou obranu. Připočteme-li k tomu ještě praktikovaný životní styl nesouladný se Systémem, výsledek se nemusí již komentovat. Budeme-li racionálně uvažovat, tak co je to za epidemii, když i s oblastmi mimo původ nemoci jedenáctimiliónovým Wu-chanem onemocnělo, podle posledních zpráv v době vzniku této aktuality, 8.235 (z toho 8.124 v Číně) lidí a zemřelo jich 171. Mikroorganizmus způsobující toto onemocnění na světě byl, je a bude jako spousta jiných způsobujících člověku zdravotní potíže. Je jen otázkou, kde nastanou pro tento druh  specifické podmínky pro jeho bouřlivý vývoj a expanzi.

Citujeme informace uvedené v těchto dnech na Internetu:

Čechy děsí koronavirus, chřipka přitom doma zabila už 12 lidí.

Mezi lety 2018 a 2019 v Česku kvůli chřipce a akutním respiračním infekcím vyhledalo lékařskou pomoc skoro milion lidí. Z toho 625 skončilo na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo. Lékaři přitom odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1 500 až 2 000 úmrtí na 10 milionů obyvatel.“

Další informace uvedená ve „Zprávách“: Z tiskové zprávy Státního zdravotního ústavu vyplývá, že aktivita chřipky v Evropě kontinuálně vzrůstá.

Vysokou intenzitu hlásí i Izrael. Cirkulují subtypy chřipky A/H1N1pdm, A/H3N2 a B/Viktoria, s převahou chřipky typu A. Pouze dvě země hlásí dominanci chřipky typu B. Mortalita odpovídá očekávaným hodnotám.

Závěrem se zamysleme nad tím, komu přinesou užitek všechna ta nákladná opatření k zamezení přenosu infekce. Člověku pobývajícímu v inkriminované zóně? Nikoliv, komu, si domyslete sami.

 

Výše uvedeným komentováním událostí, které v současnosti hýbou prakticky celým světem, se snažíme osvětlit, že všechny skutečnosti narušující bytí člověka jsou jen důsledkem jeho činnosti. Člověk, na základě vědou hlásaných poznatků, odmítá uznat pravý původ všech nesnází, které jej potkávají a pro jedince, kteří se snaží imputovat do společnosti informace o skutečné realitě má jen jakýsi druh opovržení a postranní výsměch.

 

 

 

Články

124) Záhadný nápis na středověkém meči

V roce 2015 Vědecká knihovna v britském Londýně pořádála výstavu k příležitosti uplynutí 800 let od podepsání slavné Magny Charty, velké listiny práv a svobod, vydané v roce 1215. Exponátem na výstavě byla i dvousečná historická zbraň - středověký meč se záhadným  nápisem. Meč měří necelý metr...

39) Nejzáhadnější kniha světa – Voynichův rukopis

V roce 2015 jsme v našich aktualitách komentovali nejzáhadnější knihu světa – Voynichův rukopis  vydaný r. 2012 nakladatelstvím CAD Press  u příležitosti 100. výročí jeho objevení Wilifridem M. Voynichem (Vojnič). Spis je obestřen tajemstvím svého původu, účelu i vlastního obsahu. Je...

121) Realita II, historie člověka v Univerzu, video

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“  Starý zákon, První Mojžíšova – Genesis 1   V předešlé části přednášky o realitě našeho bytí jsme se zabývali důvodem vzniku Univerza, jeho konstrukcí a vloženým Systémem zajišťujícím jeho funkci. Zmínili jsme se...

120) Realita II, Historie člověka v Univerzu

  Motto: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ Starý zákon, První Mojžíšova – Genesis 1 V předešlé části přednášky o realitě našeho bytí jsme se zabývali důvodem vzniku Univerza, jeho konstrukcí a vloženým Systémem zajišťujícím jeho funkci. Zmínili jsme se...

118) O realitě našeho bytí 1. pokračování - vznik Univerza

Zpracovali: JUDr. Helena Zíková a Jiří Šejnoha -  skupina „Svět je jinak“ Univerzum geniální dílo nebo náhoda? Vesmír, důvod jeho vzniku, jeho konstrukce, podstata funkce Systému do něho vloženého jeho autorem. Motto: … Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Starý zákon, Genesis,...

117) O REALITĚ NAŠEHO BYTÍ, VIDEO

Motto Svobodných zednářů:  Všechno je velmi dobře ukryto, ale otevřeno pro ty, kteří umějí a chtějí naslouchat.

116) O REALITĚ NAŠEHO BYTÍ

Motto Svobodných zednářů: Všechno je velmi dobře ukryto, ale otevřeno pro ty, kteří umějí a chtějí naslouchat. Úvod Pod pojmem realita, tj. skutečnost, je zahrnuto vše, jak vysvětluje věda, co člověk může svými smysly vnímat, pozorovat a vyhodnocovat. Ovšem existuje ještě realita, kterou člověk...