První zpráva

Dnes byl spuštěn náš nový blog. Prosím sledujte jej, budeme se snažit přinášet vždy aktuální informace. Číst zprávy tohoto blogu je možné i přes RSS kanál.

Články

V této rubrice nejsou žádné články.

Články

V této rubrice nejsou žádné články.

Článek 1 ,část 1

Jak to všechno začalo?

Bůh jako Tvůrce a ovladatel Systému Jsoucna. Svořitel Tvořivých Duchů, člověka a hmotného života. Tvořivý Duchové v Absolutnu a v Universu. článek 1.,část 1. Jediný existující Systém Jsoucna má podstatu Boha a není hmotný, takže smysly člověka je nevnímatelný. Základní Boží vlastností je...

Tématické články

24. Náprava porušeného zdraví v souladu s podstatou života

Používání přírodních látek v prevenci a léčbě nemocí Posilující Energizátory na bázi přírodní hmoty Energetická diagnostika a terapie pomocí Nehmoty   Při narušení zdravotní rovnováhy provádí medicína pro stanovení diagnózy podrobné rozbory vzorků hmoty těla (nejčastěji krve) za použití...

23. Soulad přirozeného bytí a hmotného zdraví

Soulad přirozeného bytí a hmotného zdraví Imunitu těla oslabuje sama moderní medicína Dopady nadměrně zatěžované imunity na zdraví a kvalitu života   Současný životní styl společnosti náročný na potřebu Nehmotné vitální Energie a nadměrně zatěžuje imunitu těla   Pokusme se alespoň...

22. Přirozená imunita těla je nenahraditelná

Co je účelem imunity těla a jak její výkon procesně probíhá? Imunitní kapacita je provázána s přirozeným bytím v přirozeném prostředí   Imunita těla je schopnost organizmu odstraňovat z něho veškerou již neupotřebitelnou a cizí hmotu (obnova hmoty těla, likvidace zbytků mikroorganizmů,...

20. Vitaminy a jejich úloha v těle

Funkce vitaminů v těle   Společná podstata účinků vitaminů v těle spočívá v tom, že napomáhají řazení hmotných částic v procesním režimu těla, jak je vymezován impulsy Nehmotného programu, převáděnými do hmoty prostřednictvím hmotného programu ("DNA"). Vitaminy se účastní bezpočtu kontaktů...

19. Hormonální antikoncepce je nepřirozená a narušuje zdravotní rovnováhu těla

Hormonální antikoncepce je nepřirozená a narušuje zdravotní rovnováhu těla Také jiné syntetické hormonální preparáty jsou jen nouzovým řešením zdravotních problémů   Bylo již v předchozím našem článku vyjádřeno, že hormony jsou mobilními otisky Nehmotného a následně hmotného programu těla,...

17. Co je podstatou kmenových buněk a v čem se liší od ostatních?

Co jsou kmenové buňky a v čem se liší od ostatních?   Některé z výkonných buněk těla mají schopnost reprodukovat v sobě další buňku („dělit se“) a věda je označuje jako „kmenové“. Ty se od ostatních výkonných buněk liší v tom, že mají úplný hmotný program „DNA“, takže rozšířený o část s...

16. Dýcháním se krev neokysluičuje ale zbavuje silného uhlíku

Dýcháním se krev neokysličuje, ale zbavuje silného uhlíku   Soudobá věda a medicína, v souvislostech s funkcemi krevního systému, jsou v zajetí dalšího ze smyšlených mýtů současné jen materialistické vědy. Podle odborného tvrzení je organizmus, prostřednictvím krevního Systému (červených...

15. Vědecké mýty o hmotné podstatě mozkového řízení těla

Vědecké mýty o podstatě mozkového řízení funkcí těla Vědecká medicína a biologie mají základní problém nejen s vysvětlením podstaty a původu života, ale také s tím, jak vlastně vznikají a probíhají hmotné projevy těla jako celku i jeho jednotlivých částí částí, zejména mozku.   K největším...